Αρχική Σελίδα

 

     
Αξίζει να δείτε   Νέα
Κέντρο Ηλεκτρονικής Υποστήριξης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης: helpdesk.ekt.gr
Online ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφόρησης για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ και το Enterprise Europe Network-Hellas, το μεγαλύτερο ελληνικό δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης.

ΕΚΤ-Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ:
- Υγεία
- Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών
- Ενέργεια
- Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
- Ειδικό Πρόγραμμα "Ιδέες"
- Ειδικό Πρόγραμμα "Ανθρωποι"
- Ερευνητικές Υποδομές
- Περιφέρειες της Γνώσης
- Ερευνητικό Δυναμικό
- Υποστήριξη της Συνεκτικής Ανάπτυξης των πολιτικών Έρευνας

ΕΚΤ-Υπηρεσίες για το 7ο ΠΠ:
- Γραφείο Υποστήριξης
- Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
- Εκθέσεις Δραστηριοτήτων (ΕΚΤ/Εθνικό Σημείο Επαφής για 7ο ΠΠ)
- EΚΤ-Εθνικό Σημείο Επαφής
- Συνοπτικός Οδηγός συμμετοχής
- Ενημερωτικό φυλλάδιο
-
Online αναζήτηση συνεργατών

Ανοιχτές προκηρύξεις του 7ου ΠΠ

Εκδηλώσεις για το 7ο ΠΠ στην Ελλάδα

Εκδηλώσεις για το 7ο ΠΠ στην Ευρώπη


Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας: Ερευνητικές e-Υποδομές

Πρόσκληση για εμπειρογνώμονες για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (CORDIS)
7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο: Φέρνοντας την ευρωπαϊκή έρευνα στο προσκήνιο (EUROPA-ελληνική έκδοση)

7ο ΠΠ - Ενημερωτικό έντυπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Εισαγωγή στο 7o Πρόγραμμα Πλαίσιο
(flash animation)
 
Press release 1 9 July 2013: New ERC Starting G rant results : 287 early career top researchers supported with 400 Meuro 
SNE - Research Programme Experts and Policy Experts:  ERCEA/SNE/078/2013 Deadline: Friday 06/09/2013, 12.00 (midday) Brussels time
Ημερίδα "Οικονομικοί Έλεγχοι (Financial Audits) σε έργα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου", Αθήνα, 17 Μαΐου 2013
Μελέτη "Επιστημονική Αριστεία στις Περιφέρειες Σύγκλισης της ΕΕ, 2007 - 2012: η περίπτωση της Ελλάδας" (πρόγραμμα "Ερευνητικό Δυναμικό" - REGPOT)
Νέα ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη για την έρευνα στον τομέα της Υγείας
Μελέτη "5 years of Excellence in the European Research Area, 2007-2011, The case of Greece"
Ερευνητικές Υποδομές: Ανοικτές Προκηρύξεις για πρόσβαση σε πανευρωπαϊκές Ερευνητικές Υποδομές - Δίκτυο EuroRis-Net+

Επιχειρηματικές συναντήσεις στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης MEDICA 2012, 15-16/11/2012, Dusseldorf, Γερμανία
Σεμινάριο για Αξιοποίηση Ερευνητικών ΑποτελεσμάτωνΠαρίσι, 17 Οκτωβρίου
Ημερίδα "We Mean Business" (προγράμματα Erasmus & Leonardo da Vinci),
Αθήνα, 16 Οκτωβρίου  
ICT Proposers' Day 2012, Βαρσοβία, 26-27 Σεπτεμβρίου
Ημερίδα για τo Ειδικό Πρόγραμμα ΑΝΘΡΩΠΟΙ,
Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου - Εισηγήσεις  
Ημερίδα για τo Ειδικό Πρόγραμμα ΙΔΕΕΣ,
Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου - Εισηγήσεις

Ανακοινώθηκαν οι νέες προκηρύξεις του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο
Παρατηρητήριο για Ευρωπαϊκές Ερευνητικές Υποδομές
Συνάντηση Εργασίας για το πρόγραμμα "ΥΓΕΙΑ” του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ, Αθήνα, 5 Ιουλίου 2012 -
Εισηγήσεις & Βίντεο
Ημερίδα με θέμα "Ερευνητικές Πρωτοβουλίες στον τομέα της Ενέργειας", Θεσσαλονίκη, 6 Ιουλίου 2012 - Εισηγήσεις & Βίντεο
To EKT συντονίζει δράσεις για την Ανοικτή Πρόσβαση στην επιστημονική γνώση στην Ελλάδα
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την Ανοικτή Πρόσβαση στην έρευνα στο νέο πρόγραμμα Horizon 2020
Το ΕΚΤ νέο Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα ΥΓΕΙΑ & το Ειδικό Πρόγραμμα ΑΝΘΡΩΠΟΙ του 7ου ΠΠ  
OpenAIRE: Ανοικτή πρόσβαση στα επιστημονικά αποτελέσματα της ΕΕ
European Research by country
Research for Europe: A selection of EU success stories
   
   

 

 

(800x600) - IE 4+ / Netscape 4+