Αρχική Σελίδα

 

      Αξίζει να δείτε
Το Ειδικό Πρόγραμμα "Ανθρωποι", με προϋπολογισμό 4.750 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της έρευνας και της τεχνολογίας στην Ευρώπη, ΅έσω της προώθησης και προβολής της επαγγελματικής σταδιοδρομίας στον χώρο της έρευνας και της διαμόρφωσης ελκυστικών συνθηκών και προοπτικών ερευνητικής σταδιοδρομίας στην Ευρώπη.
 

Προβλέπονται οι ακόλουθες δράσεις:

 • Αρχική κατάρτιση των ερευνητών
   
 • ∆ια βίου επιμόρφωση και επαγγελματική εξέλιξη
   
 • Διεθνής διάσταση που καλύπτεται από διεθνείς υποτροφίες εξωτερικού και εσωτερικού
   
 • Ειδικές δράσεις για τη υποστήριξη της δημιουργίας μιας γνήσιας ευρωπαϊκής αγοράς.
   

Εθνικοί Εκπρόσωποι και Εμπειρογνώμονες:
-
Εθνικός Εκπρόσωπος: Δρούζας Ανδρέας, Λέκτορας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης ΑΠΘ
- Αναπληρωτής Εθνικός Εκπρόσωπος: Γιαννακοπούλου Λήδα, Δ/νση Προγραμματισμού και Σχεδιασμού, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Εθνικό Σημείο Επαφής:

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κέντρο Ηλεκτρονικής Υποστήριξης για το 7ο ΠΠ

Γεωργία Τζένου
Τηλ.: 210 7273965
Ε-mail: tzenou@ekt.gr

Μαρία Σαμαρά
Τηλ.: 210 7273904
Ε-mail: samara@ekt.gr

Βόρεια Ελλάδα:
ΕΚΕΤΑ, Δημήτριος Σανόπουλος
Τηλ.: 2310 498155, E-mail: sanopoul@certh.gr

Νότια Ελλάδα:
ΕΤΕΠ-Κ, Αρτέμις Σαϊτάκης
Τηλ.: 2810 391908, E-mail: saitakis@stepc.gr

MCFA-EL:
ΙΤΣΑΚ, Αλέξανδρος Σαββαϊδης. E-mail: alekos@itsak.gr

 

 


Ειδικό Πρόγραμμα "Aνθρωποι" (CORDIS)
Δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφής για το πρόγραμμα PEOPLE
Ανοικτές προκηρύξεις του προγράμματος PEOPLE
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Νέα
Ημερίδα για τo Ειδικό Πρόγραμμα ΑΝΘΡΩΠΟΙ,
Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου

Ανακοινώθηκαν οι νέες προκηρύξεις του προγράμματος
(800x600) - IE 4+ / Netscape 4+ Ενημέρωση:12/12/2012