Αρχική Σελίδα

 

   
 
 

Αξίζει να δείτε

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) παρέχει επιστημονική και τεχνική υποστήριξη στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των πολιτικών της ΕΕ. Ο προϋπολογισμός για τις μη πυρηνικές δραστηριότητες του ΚΚΕρ ανέρχεται σε 1,751 δισ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013. Οι δραστηριότητες αυτές καλύπτουν τις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

  • Ευημερία σε μια κοινωνία με βάση τη γνώση
     
  • Αλληλεγγύη και υπεύθυνη διαχείριση πόρων 
     
  • Ασφάλεια και ελευθερία
     
  • Η Ευρώπη ως παγκόσμιος εταίρος.

Εθνικό Σημείο Επαφής:

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

http://www.gsrt.gr
Ελένη Λοβέρδου 
Τηλ.: 210 7458230
Fax: 210 7715074
Email: e.loverdou@gsrt.gr


Κοινό Κέντρο Ερευνών (CORDIS)

Νέα
(800x600) - IE 4+ / Netscape 4+ Ενημέρωση:18/02/2010