Αρχική Σελίδα

 

      Αξίζει να δείτε
  Το Ειδικό Πρόγραμμα "Ιδέες" αφορά την έρευνα αιχμής και στοχεύει στην ενίσχυση του δυναμισμού, της δημιουργικότητας και της αριστείας της ευρωπαϊκής έρευνας σε τομείς όπως η εφαρμοσμένη μηχανική, οι ανθρωπιστικές και οι κοινωνικές επιστήμες. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 7,46 δισ. ευρώ και αφορά τη χρηματοδότηση έργων μεμονωμένων ερευνητών σε επιστημονικές περιοχές της επιλογής τους.

Αρμόδιο όργανο για την υλοποίηση του προγράμματος είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (Εuropean Research Council, ΕRC), το οποίο αποτελείται από υψηλόβαθμους εκπροσώπους της ευρωπαϊκής επιστημονικής κοινότητας, με πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου τον καθηγητή Φώτη Καφάτο. Το Συμβούλιο επιβλέπει τις αποφάσεις σχετικά με τον τύπο της χρηματοδοτούμενης έρευνας, καταρτίζει το πρόγραμμα εργασίας και τις μεθόδους αξιολόγησης και ελέγχει την εφαρμογή του προγράμματος για τη διασφάλιση της επιστημονικής ποιότητα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος υποστηρίζονται ερευνητικά έργα που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία ερευνητών, σε οποιοδήποτε επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο, και υλοποιούνται από μεμονωμένες ομάδες, ανταγωνιζόμενες μεταξύ τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν δύο σχήματα χρηματοδότησης: η επιχορήγηση για εκκίνηση ανεξάρτητης έρευνας (νέοι ερευνητές) και η επιχορήγηση για προηγμένη έρευνα (ώριμοι ερευνητές). Μοναδικό κριτήριο αξιολόγηση είναι η αριστεία. 

Εθνικοί Εκπρόσωποι και Εμπειρογνώμονες:
-
Εθνικός Εκπρόσωπος: Καραγωγέως Δόμνα, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης
- Αναπληρωτής Εθνικός Εκπρόσωπος: Χριστούλα Μαρία, Δ/νση Προγραμματισμού και Σχεδιασμού, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Εθνικό Σημείο Επαφής:

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κέντρο Ηλεκτρονικής Υποστήριξης για το 7ο ΠΠ
 
Χριστίνα Πασκουάλ
Τηλ.: 210 7273920
E-mail: cpascual@ekt.gr

Γεωργία Μαζιώτη
Τηλ.: 210 7273925
Email: gmazio@ekt.gr

Πληροφορίες για τις νέες προκηρύξεις:

ERC Consolidator Grant
Κωδικός προκήρυξης: ERC-2013-CoG
Ημερομηνία δημοσίευσης: 7 Νοεμβρίου 2012
Προϋπολογισμός: 523 εκατ. ευρώ
Καταληκτική ημερομηνία:  21 Φεβρουαρίου 2013 (17:00, Brussels local time)
Πληροφορίες: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2013-CoG  


The previous ERC Starting grant scheme will be divided into two separate calls:
a) Starting grant (StG): for researchers who have been awarded their first PhD at least 2 and up to 7 years prior to the publication date of the call.
b) Consolidator grant (CoG): for researchers who have been awarded their first PhD over
7 and up to 12 years prior to the publication date of the call.  A Consolidator grant is worth up to €2 million (under certain circumstances up to €2.75 million). 

One single deadline for each call, and not different deadlines for the three domains as in the past. 

The publication of the next Advanced grant (AdG) call will be on 10 July (not in the autumn as previously), with the deadline for applications in the autumn (not in spring as in the past).   

- Synergy Grant (ERC-2013-SyG)
Publication: 10 October 2012 & Deadline: 10 January 2013

- Consolidator Grant (ERC-2013-CoG)
Publication: 7 November 2012& Deadline: 21 February 2013

- Proof of concept (ERC-2013-PoC) - - For ERC grantees only (top-up grant)
Publication: 10 January 2013 & Deadline: 24 April and 3 October 2013

                 


Ειδικό Πρόγραμμα "Ιδέες" (CORDIS)
Επιστημονικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (EUROPA)
Συχνές Ερωτήσεις για το Ειδικό Πρόγραμμα "Ιδέες"
Εκδηλώσεις για το πρόγραμμα "Ιδέες"
Τα πρώτα έργα που χρηματοδοτούνται στο Ειδικό Πρόγραμμα ΙΔΕΕΣ στην CORDIS
Request for redress for ERC
Νέα
Press release 1 9 July 2013: New ERC Starting G rant results : 287 early career top researchers supported with 400 Meuro 
SNE - Research Programme Experts and Policy Experts:  ERCEA/SNE/078/2013 Deadline: Friday 06/09/2013, 12.00 (midday) Brussels time
Search committee invites nominations for next President of the European Research Council
ERC-2012-SYNERGY GRANT: List of selected PIs & Projects
Eight acclaimed scientists appointed as members of ERC Scientific Council
ERC Guide for Applicants for the Consolidator Grant (05 December 2012)
Panel Chairs ERC Consolidator Grant published (13 December 2012)
Minutes of October Scientific Council plenary in Limassol published
Agenda of December Scientific Council plenary in Brussels published
ERC Starting Grants 2012:  List of Selected Principal Investigators (by Country of Host Institution)
ΜΕΛΕΤΗ "5 years of Excellence in the European Research Area, 2007-2011, The case of Greece"
Νέα συμφωνία ΕΕ-NSF για τη συμμετοχή νέων ερευνητών από τις ΗΠΑ σε έργα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας
Young U.S.-based talents to join ERC research projects: new agreement signed by the EC and the NSF
Ειδικό Πρόγραμμα ΙΔΕΕΣ: Παρουσίαση Δρ Χριστίνα Πασκουάλ
ERC: Frequently Asked Questions
Frontier Research in Europe, Science MAgazine
ERC Key Statistics
Striking ERC projects  
ERC Flyer
Αφιέρωμα στο ERC στο "Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία"
(800x600) - IE 4+ / Netscape 4+ Ενημέρωση:22/07/2013