Αρχική Σελίδα

 

      Αξίζει να δείτε


Τo πρόγραμμα "Ερευνητικό Δυναμικό", με προϋπολογισμό 340 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού της ΕΕ, μέσω της ενίσχυσής του σε περιφέρειες σύγκλισης και εξόχως απόκεντρες περιφέρειες. Προβλέπονται δράσεις για διακρατικές αμφίδρομες αποσπάσεις ερευνητών, απόκτηση και ανάπτυξη ερευνητικού εξοπλισμού, διοργάνωση εργαστηρίων και συνεδρίων για μεταφορά γνώσεων, μηχανισμούς αξιολόγησης ικανότητας.


Εθνικοί Εκπρόσωποι και Εμπειρογνώμονες:
-Εθνικός Εκπρόσωπος: Καθηγητής Νικόλαος Μουσσιόπουλος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
- Αναπληρωτής Εθνικός Εκπρόσωπος: Κασδοβασίλη Πολυξένη, Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού
- Εμπειρογνώμονας: Τζένου Γεωργία, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Εθνικό Σημείο Επαφής:

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

http://www.ekt.gr/fp7
Κέντρο Ηλεκτρονικής Υποστήριξης για το 7ο ΠΠ:
http://helpdesk.ekt.gr

Γεωργία Τζένου
Τηλ.: 210 7273965
Fax: 210 7246824
E-mail: tzenou@ekt.gr

Αργυρώ Καραχάλιου
Tηλ. 210 7273921
Fax: 210 7246824
E-mail: akarah@ekt.gr


Πρόγραμμα "Ερευνητικό Δυναμικό" (CORDIS)
ResPotNEet: Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφής
Regional aspects of FP7
8o e-newsletter ResPotNet
Νέα
Μελέτη "Επιστημονική Αριστεία στις Περιφέρειες Σύγκλισης της ΕΕ, 2007 - 2012: η περίπτωση της Ελλάδας" (πρόγραμμα "Ερευνητικό Δυναμικό" - REGPOT)
The RegPot programme: overview of the WP2012-13/call for proposal  Salvatore La Rosa, Policy Officer Regional Dimension of Innovation, DG R&I, EC
Priorities for regional innovation strategies: towards the new Common Strategic Frameworks for Research,Innovation and Cohesion policies
Dimitri Corpakis, Head of Unit Regional Dimension of Innovation, DG R&I, EC
REGPOT: Objectives & Results (EC Officer: M.Kayamanidou)
REGPOT: lessons learned and possible ways forward (EC Officer: S.Weiers)
Τα αποτελέσματα των προκηρύξεων 2007-2008 στο Διαδίκτυο:
REGPOT-2007-1

REGPOT-2007-2

REGPOT-2007-3

REGPOT-2008-1

REGPOT-2008-2

REGPOT-2009-1

REGPOT-2009-2

Έργα με ελληνική συμμετοχή που χρηματοδοτούνται στο πρόγραμμα Regional (Ερευνητικό Δυναμικό, Περιφέρειες της Γνώσης)
 
 
(800x600) - IE 4+ / Netscape 4+ Ενημέρωση:28/03/2013