Αρχική Σελίδα

 

      Αξίζει να δείτε


Τo πρόγραμμα "Περιφέρειες της Γνώσης", με προϋπολογισμό 126 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού των ευρωπαϊκών περιοχών, μέσω περιφερειακών "συσπειρώσεων με γνώμονα την έρευνα" (clusters). Οι συσπειρώσεις περιλαμβάνουν πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και περιφερειακές αρχές.

Οι σχετικές δράσεις καλύπτουν την ανάλυση στρατηγικών έρευνας των περιφερειακών συσπειρώσεων, την ανάπτυξη εργαλείων εφαρμογής τους, καθώς και μέτρα για τη βελτίωση της δικτύωσης, της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και της ένταξης των συντελεστών έρευνας στις περιφερειακές οικονομίες.


Εθνικοί Εκπρόσωποι και Εμπειρογνώμονες:
-Εθνικός Εκπρόσωπος: Καθηγητής Νικόλαος Μουσσιόπουλος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
- Αναπληρωτής Εθνικός Εκπρόσωπος: Κασδοβασίλη Πολυξένη, Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού
- Εμπειρογνώμονας: Τζένου Γεωργία, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Εθνικό Σημείο Επαφής:

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

http://www.ekt.gr/fp7
Κέντρο Ηλεκτρονικής Υποστήριξης για το 7ο ΠΠ:
http://helpdesk.ekt.gr

Γεωργία Τζένου
Τηλ.: 210 7273965
Fax: 210 7246824
E-mail: tzenou@ekt.gr

Αργυρώ Καραχάλιου
Tηλ. 210 7273921
Fax: 210 7246824
E-mail: akarah@ekt.gr


  Πρόγραμμα "Περιφέρειες της Γνώσης" (CORDIS)
  TRANS REG NCP: Πανευρωπαϊκό δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφής
  Regional aspects of FP7
  Νέα
  The RoK programme: overview of the WP2012-13/call for proposals 
Salvatore La Rosa, Policy Officer Regional Dimension of Innovation, DG R&I, EC
  Priorities for regional innovation strategies: towards the new Common Strategic Frameworks for Research,Innovation and Cohesion policies
Dimitri Corpakis, Head of Unit Regional Dimension of Innovation, DG R&I, EC
  "Regions of knowledge": State of the art, lessons learnt and possible ways forward (EC Officer: Olivier Brunet)  
  Έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί (ανά προκήρυξη)
REGIONS-2007-1


REGIONS-2007-2

REGIONS-2008-1

REGIONS-2008-2

REGIONS-2009-1
 

  Έργα με ελληνική συμμετοχή που χρηματοδοτούνται στο πρόγραμμα Regional (Ερευνητικό Δυναμικό, Περιφέρειες της Γνώσης)
   
(800x600) - IE 4+ / Netscape 4+ Ενημέρωση:12/12/2012