Αρχική Σελίδα

 

      Αξίζει να δείτε


ΤΟ πρόγραμμα "Υποστήριξη της Συνεκτικής Ανάπτυξης των πολιτικών Έρευνας", με προϋπολογισμό 70 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην αύξηση της συνοχής και της αποτελεσματικότητας πολιτικών εθνικής και κοινοτικής έρευνας, καθώς και στη βελτίωση του αντίκτυπου της δημόσιας έρευνας και των συνδέσεών της με τη βιομηχανία. Καλύπτονται δράσεις για την ανάλυση δημόσιων πολιτικών και επιχειρηματικών στρατηγικών για την έρευνα και το συντονισμό με ανοικτή μέθοδο και πρωτοβουλίες διεθνικής συνεργασίας.


Εθνικοί Εκπρόσωποι και Εμπειρογνώμονες:
-Εθνικός Εκπρόσωπος: Καθηγητής Νικόλαος Μουσσιόπουλος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


 

Εθνικό Σημείο Επαφής:

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

http://www.ekt.gr/fp7
Κέντρο Ηλεκτρονικής Υποστήριξης για το 7ο ΠΠ:
http://helpdesk.ekt.gr

Γεωργία Τζένου
Τηλ.: 210 7273965
Fax: 210 7246824
E-mail: tzenou@ekt.gr

Αργυρώ Καραχάλιου
Tηλ. 210 7273921
Fax: 210 7246824
E-mail: akarah@ekt.gr

 

 


Πρόγραμμα "Υποστήριξη της Συνεκτικής Ανάπτυξης των πολιτικών Έρευνας" (CORDIS)
Νέα
Ανακοινώθηκαν οι νέες προκηρύξεις του προγράμματος
Έργα που χρηματοδοτήθηκαν στην προηγούμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων (6ο ΠΠ)
(800x600) - IE 4+ / Netscape 4+ Ενημέρωση:10/12/2012