Αρχική Σελίδα

 

     
Αξίζει να δείτε

Το πρόγραμμα "Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες", με προϋπολογισμό 623 εκατ. ευρώ, στοχεύει στη διαμόρφωση μιας κοινής γνώσης των πολύπλοκων και αλληλένδετων κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.

Καλύπτονται δράσεις για την οικονομική μεγέθυνση, την απασχόληση και ανταγωνιστικότητα σε μια κοινωνία της γνώσης, το συνδυασμό οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων με μια ευρωπαϊκή προοπτική, τις μείζονες κοινωνικές τάσεις και τις συνέπειές τους, την Ευρώπη στον κόσμο, τον πολίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τους κοινωνικοοικονομικούς και επιστημονικούς δείκτες, τις δραστηριότητες προοπτικής διερεύνησης.

Εθνικοί Εκπρόσωποι και Εμπειρογνώμονες:
-Εθνικός Εκπρόσωπος: Καραντινός Δημήτρης, Ερευνητής, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών(ΕΚΚΕ)
-
Αναπληρωτής Εθνικός Εκπρόσωπος Καραγκούνη Φωτεινή ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ

Εθνικό Σημείο Επαφής:

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κέντρο Ηλεκτρονικής Υποστήριξης για το 7ο ΠΠ
 
Henry Scott
Τηλ.: 210 7273926
E-mail: hscott@ekt.gr

Μαρία Σαμαρά
Τηλ.: 210 7273904
E-mail: samara@ekt.gr

 

 

 


Πρόγραμμα "Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες"  (CORDIS)
SSH - Knowledge databases: Access to project results
SSH: A strategic research roadmap for 2011-2013
The Final Report of the Expert Group on Humanities: Positioning Humanities in the 7th Framework Programme (pdf)
NET4SOCIETY: Το πανευρωπαϊκό δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για το πρόγραμμα "Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες"
Νέα
SSH Policy Snapshots (FALSH-IT project)
Ανακοινώθηκαν οι νέες προκηρύξεις του προγράμματος

SSH Newsletter

SSH experiences with FP7 – A commentary" NET4SOCIETY survey report'
(800x600) - IE 4+ / Netscape 4+ Ενημέρωση:12/12/2012