Αρχική Σελίδα

 

   
 
 

Αξίζει να δείτε

  Το πρόγραμμα "Υγεία", με προϋπολογισμό 6.100 εκατ. ευρώ, στοχεύει στη βελτίωση της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων-επιχειρήσεων υγείας της ΕΕ, καθώς και στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προβλημάτων υγείας και αναδυόμενων επιδημιών.

Καλύπτονται δράσεις για τη Βιοτεχνολογία, τη μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας, τη βελτιστοποίηση των παροχών για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των Ευρωπαίων πολιτών.

Εθνικοί Εκπρόσωποι και Εμπειρογνώμονες:
- Εθνικός Εκπρόσωπος: Πατσούρης Στρατής, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Αθηνών
- Εμπειρογνώμονας: Τριανταφύλλης Βασίλης, Δ/νση Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού


Εθνικό Σημείο Επαφής:

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κέντρο Ηλεκτρονικής Υποστήριξης για το 7ο ΠΠ

Δρ Χριστίνα Πασκουάλ
Τηλ.: 210 7273920
E-mail: cpascual@ekt.gr

Γεωργία Τζένου
Τηλ.: 210 7273965
E-mail: tzenou@ekt.gr


Πρόγραμμα "Υγεία"  (CORDIS)

Health NCP network 

Health NCP network
Health-EU Portal
Ευρωπαϊκό δίκτυο "Fit for Health"
Fit for Health Step by Step guides on FP7
 
Νέα
2nd Scenario Building Workshop, EU-LAC Health  11-12/04/2013, Rome, Italy
New web portal on health research in Europe
European Month of the Brain
8th IMI Call for proposals
Επιχειρηματικές συναντήσεις στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης MEDICA 2012, 15-16/11/2012, Dusseldorf, Γερμανία
Σεμινάριο για Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων, Παρίσι, 17/10/2012
Commission Call for Expression of Interest for the position of Member for the Committee for Advanced Therapies ('CAT') and the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee ('PRAC')
Ανακοινώθηκαν οι νέες προκηρύξεις του προγράμματος
Possible link between Alzheimer’s disease and BMI
How much salt is enough?
Europa news on Health research
Νέα για το πρόγραμμα "Υγεία" στην CORDIS
Projects related to life science and health supported by the European Commission since 2004

Publication on International Cooperation in EU-funded Health research

(800x600) - IE 4+ / Netscape 4+ Ενημέρωση:08/05/2013