Αρχική Σελίδα

 

       
Αξίζει να δείτε
Το πρόγραμμα "Eνέργεια", με προϋπολογισμό 2.350 εκατ. ευρώ, στοχεύει στη μετατροπή του υφιστάμενου ενεργειακού συστήματος, που εξαρτάται από ορυκτά καύσιμα, σε αειφόρο σύστημα με βάση διαφοροποιημένες και αυξημένης ενεργειακής απόδοσης πηγές ενέργειας, καθώς και στην αντιμετώπιση προκλήσεων για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και την αλλαγή του κλίματος.

Οι δράσεις φορούν το υδρογόνο και κυψέλες καυσίμου, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τη θέρμανση και τη ψύξη, τις τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 για μονάδες ηλεκτροπαραγωγής μηδενικών εκπομπών, τις καθαρές τεχνολογίες άνθρακα, τα ευφυή ενεργειακά δίκτυα, την ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας, τη γνώση για τη χάραξη πολιτικών για την ενέργεια.


Εθνικοί Εκπρόσωποι και Εμπειρογνώμονες:
- Εθνικός Εκπρόσωπος: Βουρνάς Κώστας, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
- Αναπληρωτής Εθνικός Εκπρόσωπος: Γέρος Βασίλης, ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ

Εθνικό Σημείο Επαφής:

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κέντρο Ηλεκτρονικής Υποστήριξης για το 7ο ΠΠ
Γεωργία Μαζιώτη
Τηλ.: 210 7273925
Fax: 210 7246824
E-mail: gmazio@ekt.gr

Henry Scott
Τηλ.: 210 7273926
Fax: 210 7246824
Ε-mail: hscott@ekt.gr

 


Πρόγραμμα "Ενέργεια"  (CORDIS)
Energy Research (EUROPA)
ManagEnergy Internet Broadcasts
C-Energy+: reinforcing the Network of Energy NCPs
Νέα
Ανακοινώθηκαν οι νέες προκηρύξεις του προγράμματος
Forum συναντήσεων για χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα στην περιοχή της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (σε συνέχεια της διεθνούς ημερίδας: "Energy Research Information Day – 2013 calls"), Βρυξέλλες, 4-5 Ιουλίου
Mapping of European Energy on Energy (C-Energy+, May 2009)
 
 
(800x600) - IE 4+ / Netscape 4+ Ενημέρωση:08/04/2013