όλα τα τεύχη


Το σημείωμα της έκδοσης

Πληροφοριακό τμήμα βιβλιοθήκης & Μηχανές αναζήτησης

Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών (Ιανουάριος 2005 - Οκτώβριος 2005)

Η Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey στην Ελλάδα: παρόν και μέλλον

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης

Χρήσιμες Διευθύνσεις στο Διαδίκτυο Ψηφιακό περιεχόμενο: Συλλογές - Μεταδομένα - Πηγές

Τεύχος 4, Ιανουάριος 2006
(έγχρωμη έκδοση, 1,8MB)

 "Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες...Κινούνται", τεύχος 4, Ιανουάριος 2006: Τετράμηνη έκδοση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου "Ολοκλήρωση των Έργων των Κινητών Βιβλιοθηκών»-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ II ), Γ' ΚΠΣ, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Το σημείωμα της έκδοσης

Σας καλωσορίζουμε στο χειμερινό, τέταρτο τεύχος της έκδοσης "Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες...Κινούνται". Σε αυτό το τεύχος θα ταξιδέψουμε στη Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων και στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης, τις παρουσιάσεις των οποίων φιλοξενούμε. Το ιστορικό, η συλλογή, οι υπηρεσίες με ποσοτικά στοιχεία, η συμβολή που έχει το έργο «Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης από τις κινητές βιβλιοθήκες» στην ανάπτυξή τους, αλλά και η ευρύτερη πρόοδος που έχει σημειωθεί τα τελευταία πέντε χρόνια είναι κάποια από τα σημεία που παρουσιάζονται από τις βιβλιοθήκες.

Διαβάζοντας τις παρουσιάσεις που μας αποστέλλουν οι βιβλιοθήκες, γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο πως το επόμενο καθοριστικό σημείο στην πορεία εξέλιξης των δημόσιων βιβλιοθηκών θα αποτελέσει η ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων μεταξύ τους· δράσεων, οι οποίες προοδευτικά θα συμβάλουν στη διαμόρφωση της καθημερινής πρακτικής τους, επιτρέποντας μακροπρόθεσμα την ενίσχυση και τη διεύρυνση των υπηρεσιών τους. Αν αποτιμηθεί ο χρόνος που δαπανάται από κάθε βιβλιοθήκη χωριστά για την επανάληψη παρόμοιων εργασιών, γίνεται σαφές πως η ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων αποτελεί παράγοντα ο οποίος θα συμβάλει στον προσδιορισμό του τρόπου αξιοποίησης αυτού του χρόνου προς όφελος των χρηστών. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι η ανάπτυξη των συνεργατικών δράσεων να πραγματοποιηθεί μέσα από ένα πλαίσιο ανάπτυξης κοινής πολιτικής, ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας και κατά συνέπεια αξιοποίησης των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας . Προς αυτή την κατεύθυνση μας οδηγούν και τα άρθρα που περιέχονται σε αυτό το τεύχος.

Στο άρθρο της Κατερίνας Κεράστα παρουσιάζονται στοιχεία για τις εργασίες που έχουν γίνει από τον Ιανουάριο του 2005 στο Συλλογικό Κατάλογο των Δημόσιων Βιβλιοθηκών, ενώ λεπτομερής αναφορά γίνεται στους προβληματισμούς, στις πρακτικές, στις διαδικασίες αλλά και στους κανόνες που έχουν ακολουθηθεί για την επεξεργασία των μονογραφικών σειρών που περιέχονται στο Συλλογικό Κατάλογο. Ένα από τα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά αυτού του άρθρου είναι ότι αποτελεί την πρώτη καταγραφή πρακτικής που ακολουθεί μία δημόσια βιβλιοθήκη για την καταλογογράφηση ενός τύπου υλικού, παρουσιάζοντας συγχρόνως τους κανόνες στους οποίους έχει βασισθεί για τη διαμόρφωση αυτής της πρακτικής αλλά και τον τρόπο εργασίας και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία του υλικού. Παρόμοιες καταγραφές ακολουθούμενων πρακτικών, μπορούν να αποτελέσουν ένα αρχικό σημείο για προβληματισμό και συζήτηση, στο πλαίσιο της ανάπτυξης μιας κοινής πολιτικής καταλογογράφησης από τις δημόσιες βιβλιοθήκες.

Οι μηχανές αναζήτησης, εργαλεία που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία στην πληροφόρηση, μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα και την ταχύτητα κάποιων από τις υπηρεσίες που παρέχει μία δημόσια βιβλιοθήκη. Η Αννα Μάστορα, βιβλιοθηκονόμος του ΕΙΕ η οποία συνεργάζεται με την Ομάδα του ΑΒΕΚΤ , παρουσιάζει στο άρθρο της, με ιδιαίτερη σαφήνεια, τον τρόπο λειτουργίας των μηχανών αναζήτησης, ενώ στη συνέχεια περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συμβάλλουν οι μηχανές αναζήτησης στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του πληροφοριακού τμήματος μιας δημόσιας βιβλιοθήκης, ιδιαίτερα όταν η έρευνα διεξάγεται από βιβλιοθηκονόμο.

Η χρήση κοινών εργαλείων για την επεξεργασία του περιεχομένου των βιβλιοθηκών καθορίζει την ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας. Στο άρθρο για το παρόν και το μέλλον της Δεκαδικής Ταξινόμησης Dewey στην Ελλάδα, αναφέρονται οι δράσεις που έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα και σχεδιάζει για το μέλλον το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης σε συνεργασία με το ΥΠΕΠΘ, ενώ παράλληλα παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Αναζητώντας πληροφορίες μέσα από τη δεκαδική ταξινόμηση DEWEY", που σχεδίασε και εφαρμόζει -επίσης με τη συνεργασία του ΥΠΕΠΘ- η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης.

Η ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου αποτελεί κομβικό σημείο στην πορεία ανάπτυξης αποτελεσματικότερων και διευρυμένων υπηρεσιών πληροφόρησης. Η Λίνα Μπουντούρη, βιβλιοθηκονόμος του ΕΚΤ στο ΑΒΕΚΤ, συγκέντρωσε και μας συστήνει χρήσιμους συνδέσμους που αναφέρονται σε ψηφιακές συλλογές και βιβλιοθήκες, σε διεθνή πρότυπα κωδικοποίησης για την περιγραφή ψηφιακών αντικειμένων καθώς και σε κατευθυντήριες οδηγίες για την περιγραφή, διαχείριση, διάθεση και διατήρηση ψηφιακού περιεχομένου.

Όπως πάντα, με ιδιαίτερη χαρά θα περιμένουμε τις ιδέες, τις προτάσεις και τη συνεργασία σας για τον εμπλουτισμό του περιεχομένου της έκδοσής μας. Αν ενδιαφέρεστε να συμπεριληφθεί το άρθρο σας στο επόμενο τεύχος μας, θα πρέπει να έχει αποσταλεί στο ΕΚΤ έως τις 31 Μαρτίου 2006.

Aν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα, θα είμαστε στη διάθεσή σας στη διεύθυνση publib@ekt.gr.

Καλή ανάγνωση.

 

Copyright © ΕΚΤ (800x600)