όλα τα τεύχη


Το σημείωμα της έκδοσης

Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών (Ιανουάριος 2003 - Ιούνιος 2004)

Νέες προοπτικές επικοινωνίας και συνεργασίας στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Ο θησαυρός Ελληνικών Όρων

Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από τις Κινητές Βιβλιοθήκες: τι θα γίνει μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ...

Χρήσιμες Διευθύνσεις στο Διαδίκτυο


Τεύχος 2, Οκτώβριος 2004
(έγχρωμη έκδοση, 5,5 ΜΒ),
(ασπρόμαυρη έκδοση, 2,9 ΜΒ)

"Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες...Κινούνται», τεύχος 2, Οκτώβριος 2004: Τετράμηνη έκδοση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου ««Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης από τις κινητές βιβλιοθήκες» -Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ II ), Γ' ΚΠΣ, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο". 

 

Χρήσιμες Διευθύνσεις στο Διαδίκτυο

IFLA's Division of Libraries serving the General Public: http://www.ifla.org/VII/d3/dlsgp.htm
που συμπεριλαμβάνει τους παρακάτω τομείς:

Στην ιστοσελίδα κάθε τομέα υπάρχουν πληροφορίες για:

  • το σκοπό και το πλαίσιο στο οποίο κινείται κάθε τομέας,
  • το ετήσιο στρατηγικό σχέδιο,
  • εκδόσεις,
  • σχετικά προγράμματα που υλοποιούνται,
  • ετήσιες εκθέσεις απολογισμού, κ.α.

Όλα τα παραπάνω αφορούν δράσεις που σχετίζονται με όλες τις δημόσιες βιβλιοθήκες στον κόσμο και αποτελούν κοινό τόπο για προβληματισμό και νέες δράσεις που αναπτύσσονται.

Περιέχονται στοιχεία που περιγράφουν ένα σαφές πλαίσιο για διεθνείς εξελίξεις και προβληματισμό στα σχετικά θέματα,δίνοντας έμπνευση τόσο το προσωπικό των βιβλιοθηκών όσο και τα αρμόδια κέντρα λήψεως αποφάσεων. Από τα βασικά κείμενα αρχών στους αντίστοιχους τομείς, ξεχωρίζουμε και σας προτείνουμε τα ακόλουθα.

Public Libraries:

Libraries for Children and Young Adults

School Libraries and Resource Centres

 

 

 

Copyright © ΕΚΤ (800x600)