όλα τα τεύχη


Το σημείωμα της έκδοσης

Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών (Ιανουάριος 2003 - Ιούνιος 2004)

Νέες προοπτικές επικοινωνίας και συνεργασίας στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Ο θησαυρός Ελληνικών Όρων

Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από τις Κινητές Βιβλιοθήκες: τι θα γίνει μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ...

Χρήσιμες Διευθύνσεις στο Διαδίκτυο

Τεύχος 2, Οκτώβριος 2004
(έγχρωμη έκδοση, 5,5 ΜΒ),
(ασπρόμαυρη έκδοση, 2,9 ΜΒ)

"Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες...Κινούνται», τεύχος 2, Οκτώβριος 2004: Τετράμηνη έκδοση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου ««Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης από τις κινητές βιβλιοθήκες» -Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ II ), Γ' ΚΠΣ, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο".

 

Το σημείωμα της έκδοσης

Σας υποδεχόμαστε στο νέο τεύχος, επαναλαμβάνοντας την πρόσκληση που είχαμε απευθύνει και στο προηγούμενο:

Περιμένουμε με χαρά τη συμμετοχή σας στην έκδοση "Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες...Κινούνται".

Αν ανήκετε στο δυναμικό βιβλιοθηκών που συμμετέχουν στο έργο "Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από τις Κινητές Βιβλιοθήκες" και θέλετε να μοιραστείτε ή να διατυπώσετε τις απόψεις σας για:

  • τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου ή ως αποτέλεσμα αυτού,
  • τις ανάγκες των χρηστών της βιβλιοθήκης και της ευρύτερης κοινότητας για υπηρεσίες και υλικό: πώς εξελίσσονται, τι αλλάζει με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και του Διαδικτύου ή άλλα σημεία που έχετε παρατηρήσει,
  • τις νέες ή ανανεωμένες υπηρεσίες που αναπτύσσονται οργανωμένα από τη βιβλιοθήκη ή που διαμορφώνονται αυθόρμητα, καθώς η βιβλιοθήκη αφουγκράζεται τους χρήστες της και τις εξελίξεις στην ευρύτερη κοινότητα,
  • συνεργασίες που αναπτύσσετε με άλλες βιβλιοθήκες,
  • καθημερινά θέματα που σας απασχολούν και αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης,
  • θέματα που σας προβληματίζουν ή σας εμπνέουν στη δουλειά σας, στις συνεργασίες σας, στην επικοινωνία σας με το κοινό,

η παρούσα έκδοση σας προσφέρει ένα βήμα. Όλα όσα κατά καιρούς σας προβληματίζουν στη βιβλιοθήκη αποτελούν στην πλειοψηφία τους θέματα, που λίγο ή πολύ προβληματίζουν όλους μας και που, μέσω της διατύπωσης και ανταλλαγής απόψεων, αποκομίζεται ιδιαίτερο όφελος για όσους μπορούν να βοηθήσουν ή να βοηθηθούν. Όλα τα παραπάνω, και άλλα που εσείς θα προτείνετε, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλους όσους εργάζονται στις βιβλιοθήκες, λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους ή αποφασίζουν για το μέλλον τους και ελπίζουμε να τα φιλοξενήσουμε σε κάποιο από τα επόμενα τεύχη.

Στο παρόν τεύχος, η Κατερίνα Κεράστα από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Λιβαδειάς συνεχίζει να μας ενημερώνει για τις εξελίξεις στο Συλλογικό Κατάλογο των Δημόσιων Βιβλιοθηκών από τον Ιανουάριο του 2003 έως τον Ιούνιο του 2004. Στο άρθρο περιέχονται ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα σημεία για τη διαμόρφωση των άμεσων στόχων της δράσης και τα αποτελέσματα που μπορούν να έχουν για όλες τις βιβλιοθήκες.

Ο Μανόλης Πεπονάκης, βιβλιοθηκονόμος του ΕΚΤ στο ΑΒΕΚΤ, κεντρίζει το ενδιαφέρον μας, αναφερόμενος σε νέες προοπτικές επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων βιβλιοθηκών, που αναπτύσσονται με την αξιοποίηση των δικτύων, τη βελτίωση του υπολογιστικού υλικού και λογισμικού κα την εφαρμογή διεθνών προτύπων και κανόνων. Οι συνθήκες έχουν ωριμάσει και είναι εφικτή η αξιοποίηση νέων δυνατοτήτων για την ανάπτυξη διευρυμένων υπηρεσιών, με δεδομένο ότι θα καλυφθούν παράλληλα οι αντίστοιχες απαιτήσεις επικοινωνίας και συνεργασίας, σε επίπεδο ανθρώπων και διαδικασιών.

Η Μαρία Αλεξανδράκη, βιβλιοθηκονόμος του ΕΚΤ και υπεύθυνη συντονισμού της Επιτροπής Ανάπτυξης Θησαυρού που λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου, μας συστήνει το Θησαυρό Ελληνικών Όρων. Στο άρθρο, παρουσιάζονται το πλαίσιο και οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την ανάπτυξη του εργαλείου και οι προοπτικές που αναπτύσσονται από την αξιοποίηση και το διαρκή εμπλουτισμό του Θησαυρού.

Σε αυτό το τεύχος ξεκινάμε τη στήλη "Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από τις Κινητές Βιβλιοθήκες: τί έχει γίνει μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ II." Την απάντηση τη δίνει το ΕΚΤ, με την προσδοκία ότι από το επόμενο τεύχος η ερώτηση θα απαντάται από τις βιβλιοθήκες, καθιερώνοντας τη στήλη αυτή.

Τέλος, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση και έμπνευση στην καθημερινότητα των βιβλιοθηκονόμων - παράγοντες που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα της εργασίας και για το ευρύτερο προσωπικό των βιβλιοθηκών - παραθέτουμε κάποιες διευθύνσεις στο Διαδίκτυο από τον - αγαπημένο μας - δικτυακό τόπο της IFLA. Πολλοί βιβλιοθηκονόμοι γνωρίζουν και αξιοποιούν το περιεχόμενο του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου. Στην παρούσα φάση προχωρήσαμε στην παρουσίαση συγκεκριμένου υλικού και εκδόσεων που διατίθενται από την IFLA σε πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο. Οι εκδόσεις που προτείνουμε αποτελούν στην πλειοψηφία τους διαχρονικά κείμενα αρχών που η διαρκής μελέτη και αναφορά σε αυτά, καθορίζει τον αποτελεσματικότητα και τον προσανατολισμό τόσο των ίδιων των βιβλιοθηκονόμων, ως επιστημόνων, αλλά και όλων όσων απασχολούνται και εργάζονται άμεσα ή έμμεσα στο χώρο των βιβλιοθηκών.

Κλείνοντας, επαναλαμβάνουμε την επιθυμία και πρόσκλησή μας να συμμετέχετε με άρθρα, ή ακόμα και να καθορίσετε με παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις το περιεχόμενο των επόμενων τευχών. Αν θέλετε να συμπεριληφθεί το άρθρο σας στο επόμενο τεύχος που θα κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο του 2005, θα πρέπει να έχει αποσταλεί στο ΕΚΤ έως τις 10 Ιανουαρίου 2005.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να αποστείλετε σχετικό e-mail στη διεύθυνση publib@ekt.gr και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Θα περιμένουμε νέα σας.

Καλή ανάγνωση

 

 

Copyright © ΕΚΤ (800x600)