ereun-texn logo-ekt
                               ΤΕΥΧΟΣ  219 1-15 Απριλίου 2012 RSS Feeds RSS EKT
Νέα Έρευνας και Καινοτομίας
Υποστήριξη Επιχειρήσεων
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη
Η "Έρευνα και Καινοτομία" στο Διαδίκτυο
Το δεκαπενθήμερο ηλεκτρονικό newsletter "Έρευνα & Καινοτομία" είναι μια έκδοση του ΕΚΤ που ενημερώνει για τις εξελίξεις στο χώρο της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Απευθύνεται στην ερευνητική, επιστημονική, εκπαιδευτική και επιχειρηματική κοινότητα της χώρας, αλλά και στο ευρύτερο κοινό.
Νέα Έρευνας και Καινοτομίας

 1. Ημερίδα EKT "Δείκτες ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός πολιτικών για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία (ETAK)

 2. Εκδήλωση για το πρόγραμμα Eco-innovation στις Βρυξέλλες

 3. Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας για τις πρώτες ύλες, τη γεωργία και την υγιή γήρανση 

 4. Παρόμοιοι οι μηχανισμοί ανάπτυξης εντόμων και σπονδυλωτών, σύμφωνα με έρευνα του ΙΤΕ 

 5. To EKETA συντονίζει έργο για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων 

 6. 2Bparks: Eυρωπαϊκό έργο για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη στη Μεσόγειο

 7. Καινοτόμες εφαρμογές λογισμικού κοινωνικών δικτύων για ενημέρωση και ψυχαγωγία
Υποστήριξη Επιχειρήσεων

Το ΕΚΤ συμμετέχει στο Enterprise Europe Network-Hellas, το δίκτυο που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στις ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, με βάση τη γνώση και την καινοτομία:
 • Ευρωπαϊκή πληροφόρηση
 • Επιχειρηματικές συνεργασίες
 • Καινοτομία & Μεταφορά τεχνολογίας
 • Ερευνητικές Συνεργασίες
 • Χρηματοδότηση

Περισσότερα: www.enterprise-hellas.gr


Ανοιχτές Προκηρύξεις

Ενημερωθείτε για τις ανοιχτές προκηρύξεις εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων έρευνας, τεχνολογίας, και Κοινωνίας της Πληροφορίας.
 • ICT PSP Call for Proposals 2012
 • IMI 5th Call , IMI-Call-2012-5
Νέα Έρευνας και Καινοτομίας
 1. Ημερίδα EKT "Δείκτες ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός πολιτικών για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία (ETAK)"

  Εκδήλωση με θέμα "Ημερίδα "Δείκτες ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός πολιτικών για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία (ETAK)" διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης την Τετάρτη 2 Μαΐου 2012, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα). Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη της σημασίας των βιβλιομετρικών δεικτών για την ερευνητική δραστηριότητα ως απαραίτητο εργαλείο για την αποτύπωση του ερευνητικού περιβάλλοντος, την προβολή της επιστημονικής παραγωγής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και τον σχεδιασμό πολιτικών για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία.
  Περισσότερες πληροφορίες, με δυνατότητα ο
  nline εγγραφής, παρέχονται στη διεύθυνση http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2012-05-02

  Περισσότερα  
 2. Εκδήλωση για το πρόγραμμα Eco-innovation στις Βρυξέλλες     

   Ενημερωτική εκδήλωση για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Eco-Innovation, το οποίο υποστηρίζει την εφαρμογή της «οικολογικής καινοτομίας» σε ιδέες, προϊόντα και διαδικασίες της αγοράς και της βιομηχανίας, διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 8 Μαΐου, στις Βρυξέλλες. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί η νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων που αναμένεται να ανακοινωθεί στις αρχές Μαΐου.

  Περισσότερα   
 3. Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας για τις πρώτες ύλες, τη γεωργία και την υγιή γήρανση   

  Δύο νέες Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας (ΕΣΚ) για τις πρώτες ύλες, τη βιωσιμότητα της γεωργίας και την παραγωγικότητα, καθώς και ένα τετραετές σχέδιο δράσης για την ΕΣΚ της ενεργού και υγιούς γήρανσης, η οποία ξεκίνησε πιλοτικά τον Φεβρουάριο του 2011, ανακοίνωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος είναι η αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων στους παραπάνω τομείς που έχουν ζωτική σημασία για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη.

  Περισσότερα  
 4. Παρόμοιοι οι μηχανισμοί ανάπτυξης εντόμων και σπονδυλωτών, σύμφωνα με έρευνα του ΙΤΕ      

  Σημαντικές αναλογίες στoυς μηχανισμούς ανάπτυξης εντόμων και σπονδυλωτών αποκαλύπτει πρόσφατη έρευνα στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύονται στο επιστημονικό περιοδικό Science.

  Περισσότερα  
 5. To EKETA συντονίζει έργο για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων     

  Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ανάλυση και τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, το οποίο λαμβάνει υπόψη παραμέτρους όπως τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του κτιρίου, τις περιβαλλοντικές παραμέτρους και τα μοντέλα επιχειρησιακών διαδικασιών που καθορίζουν την καθημερινή λειτουργία του, θα αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού έργου Adapt4EE (Occupant Aware, Intelligent and Adaptive Enterprises).

  Περισσότερα  
 6. 2Bparks: Eυρωπαϊκό έργο για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη στη Μεσόγειο    

  Η ανάπτυξη και η διεθνής ανταγωνιστικότητα της Μεσογείου, η απασχόληση για τις επόμενες γενιές, η εδαφική συνοχή και η ενιαία πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος είναι οι κύριοι στόχοι του ευρωπαϊκού έργου 2Bparks, στο οποίο συμμετέχει το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο πλαίσιο του έργου αναπτύσσονται καινοτόμα μοντέλα περιβαλλοντικής διακυβέρνησης των προστατευόμενων περιοχών με στόχο την ενσωμάτωσή τους στον χωροταξικό σχεδιασμό, αλλά και σε επιχειρηματικές επιλογές. Η ελληνική περιοχή που εντάσσεται στις δράσεις του δικτύου είναι το Εθνικό Πάρκο Σχοινιά-Μαραθώνα. 

  Περισσότερα  
 7. Καινοτόμες εφαρμογές λογισμικού κοινωνικών δικτύων για ενημέρωση και ψυχαγωγία     

  Στην ανάπτυξη εφαρμογών για τον τομέα των κοινωνικών δικτύων στοχεύει το τριετές ερευνητικό έργο "SocialSensor" που συντονίζει το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Με στόχο την αξιοποίηση της πληροφορίας που παρέχεται στα κοινωνικά δίκτυα, το έργο θα αναπτύξει καινοτόμες εφαρμογές που αναβαθμίζουν την εμπειρία των χρηστών, με τεχνικές για την ανάλυση, ενοποίηση και γρήγορη αναζήτηση περιεχομένου για την αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων που αφορούν τη διάθεση του περιεχομένου του κοινωνικού ιστού.

  Περισσότερα  
Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη 

 • Έκθεση "Transport Research Arena 2012"
  Αθήνα, 23-26 Απριλίου 2012
  Περισσότερα

 • 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας "Σηματοδοτώντας τα μονοπάτια της προόδου"
  Αθήνα, 26-28 Απριλίου 2012
  Περισσότερα

 • 8ο Συνέδριο "E-learning and Software for Education"Ρουμανία
  Ρουμανία (Βουκουρέστι), 27-28 Απριλίου 2012
  Περισσότερα
Όλες οι Εκδηλώσεις

Η "Ερευνα και Καινοτομία" στο Διαδίκτυο
www.ekt.gr/research
Ο ελληνικός δικτυακός τόπος για θέματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας

 • Εκδόσεις στο Διαδίκτυο
  Μελέτες, έρευνες και πρακτικά συνεδρίων για έρευνα, τεχνολογία, καινοτομία, που διατίθενται στο Διαδίκτυο
  • Towards efficient use of water resources in Europe, European Environment Agency, 2012, EN
  • International cooperation with mediterranean partner countries in FP7, European Commission, 2012, EN
  • The European Union: Facts and figures, Council of the European Union, General Secretariat of the Council, 2012, EN

Περισσότερες Εκδόσεις    • Δελτία Τύπου
  Ανακοινώσεις & Δελτία Τύπου δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για έρευνα, τεχνολογία, καινοτομία
    Copyright © Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 2012                                                                                     www.ekt.gr logo ekt