Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Νέα-Εκδηλώσεις   Νέα Έρευνας και Καινοτομίας  English version   
 
2Bparks: Eυρωπαϊκό έργο για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη στη Μεσόγειο

20/03/2012

Η ανάπτυξη και η διεθνής ανταγωνιστικότητα της Μεσογείου, η απασχόληση για τις επόμενες γενιές, η εδαφική συνοχή και η ενιαία πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος είναι οι κύριοι στόχοι του ευρωπαϊκού έργου 2Bparks, στο οποίο συμμετέχει το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο πλαίσιο του έργου αναπτύσσονται καινοτόμα μοντέλα περιβαλλοντικής διακυβέρνησης των προστατευόμενων περιοχών με στόχο την ενσωμάτωσή τους στον χωροταξικό σχεδιασμό, αλλά και σε επιχειρηματικές επιλογές. Η ελληνική περιοχή που εντάσσεται στις δράσεις του δικτύου είναι το Εθνικό Πάρκο Σχοινιά-Μαραθώνα.

Στο έργο 2Bparks συμμετέχουν 11 πόλεις και περιφέρειες από 7 ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Γαλλία, Κύπρος και Ελλάδα). Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας MED 2007-2013 και θα ολοκληρωθεί το 2013. Περιλαμβάνει δράσεις όπως:
- Ανάπτυξη εργαλείων για τους διαχειριστές προστατευόμενων περιοχών, ώστε να λαμβάνουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις για θέματα με οικονομικές, κοινωνικές αλλά και περιβαλλοντικές πτυχές για τα στρατηγικά σχέδια των προστατευόμενων περιοχών
- Ενθάρρυνση της συμμετοχής των επιχειρήσεων και του κοινού στη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών
- Ανάπτυξη επιχειρήσεων βιοποικιλότητας
- Ενίσχυση του βιώσιμου τουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές
- Βελτίωση των ικανοτήτων του εμπλεκόμενου ανθρώπινου δυναμικού
- Ενημέρωση του ευρύτερου κοινού σχετικά με τις ευκαιρίες που υπάρχουν στις προστατευόμενες περιοχές και διάδοση της κουλτούρας της αειφόρου ανάπτυξης.

Προβλέπεται ο σχεδιασμός ενός «Χάρτη Πορείας (Roadmap)», ώστε οι διαχειριστές να εξοικειωθούν με οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές ανά περιοχή, η ανάπτυξη ενός «Λευκώματος (Notebook)» για τον βιώσιμο τουρισμό στις προστατευόμενες περιοχές της Μεσογείου, καθώς και η έκδοση ενός «Βιβλίου Πηγών (Sourcebook)» και σχετικής πλατφόρμας για την εκπαίδευση και την ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων.

Το Εθνικό Πάρκο Σχοινιά-Μαραθώνα βρίσκεται στο ΒΑ τμήμα της Αττικής, σε απόσταση 45 χιλιομέτρων από την Αθήνα, καταλαμβάνει παραλιακή ζώνη μήκους 3 χιλιομέτρων και πλάτους 450 μέτρων και περιλαμβάνει ποικιλία βιότοπων και υγροβιότοπων που είναι μοναδικοί για την Αττική και σπάνιοι για την Ελλάδα.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών αναλαμβάνει σειρά εκπαιδευτικών δράσεων, όπως: ανάπτυξη εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής πλατφόρμας για όλο το δίκτυο των προστατευόμενων περιοχών της Μεσογείων, διαμόρφωση ενός «Χάρτη Πορείας» για την αξιοποίηση της προστατευόμενης περιοχής και σχετική ενημέρωση των τοπικών αρχών, δικτύωση εντός και εκτός Ελλάδας για την προσέλκυση επισκεπτών, διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, κ.λπ.

Πληροφορίες: Δρ Νίκη Ευελπίδου, Επικ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Ε-Mail: evelpidou@geol.uoa.gr

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Πανεπιστήμιο Αθηνών

 
2Βparks
|More