Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Νέα-Εκδηλώσεις   Νέα Έρευνας και Καινοτομίας  English version   
 
To EKETA συντονίζει έργο για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

26/03/2012

Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ανάλυση και τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, το οποίο λαμβάνει υπόψη παραμέτρους όπως τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του κτιρίου, τις περιβαλλοντικές παραμέτρους και τα μοντέλα επιχειρησιακών διαδικασιών που καθορίζουν την καθημερινή λειτουργία του, θα αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού έργου Adapt4EE (Occupant Aware, Intelligent and Adaptive Enterprises).

Το έργο συντονίζεται από το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ), έχει συνολικό προϋπολογισμό 3,6 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ. Από την Ελλάδα συμμετέχει, εκτός από το ΕΚΕΤΑ και η ελληνική εταιρεία Hypertech AE.

Το έργο Adapt4EE θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει επαναχρησιμοποιήσιμα επιχειρησιακά ενεργειακά μοντέλα για διαφορετικά είδη επαγγελματικών κτιρίων (π.χ. νοσοκομείο, αθλητικό κέντρο, εκθεσιακό κέντρο, κ.λπ.), καθώς επίσης και μηχανισμούς ενσωμάτωσης και αξιοποίησης αυτών από σχεδιαστές, αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς στα πρώιμα στάδια σχεδιασμού κτιριακών εγκαταστάσεων.

Στόχος είναι ο ακριβής και ρεαλιστικός υπολογισμός της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, κατά την καθημερινή πρακτική λειτουργία τους, με σημείο αναφοράς τους χρήστες του και την "ατομική" και "ομαδική" ενεργειακή συμπεριφορά τους. Οι δραστηριότητες των χρηστών (φυσική παρουσία, ενεργειακή συμπεριφορά, προσωπικές προτιμήσεις) θα μελετηθούν και αναλυθούν εκτενώς, με σκοπό να συσχετισθούν οι επιμέρους ενεργειακές καταναλώσεις των κτιρίων με τις διάφορες πτυχές της επιχειρησιακής τους λειτουργίας (επιχειρησιακές διαδικασίες, πόρους και αγαθά).

Επιπλέον, το έργο Adapt4EE θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει ένα εμπλουτισμένο σημασιολογικό μοντέλο επιχειρησιακών δεδομένων που θα διαχειρίζεται και θα μαθαίνει το επιχειρησιακό περιβάλλον του ως ένας ευφυής πράκτορας που θα είναι εξοπλισμένος με πολλαπλούς αισθητήρες και κατάλληλους υποδοχείς πληροφορίας. Το επιχειρησιακό μοντέλο του Adapt4EE θα ενσωματώνει επιχειρησιακές διεργασίες και δεδομένα από τη χρήση του κτιρίου από τα άτομα που καταλαμβάνουν τους διάφορους χώρους του. Επίσης, το έργο θα κατασκευάσει ένα πρότυπο μοντέλο για την εκτενή μέτρηση, παρακολούθηση και ανάλυση της συμπεριφοράς ενός κτιρίου που θα συμπεριλαμβάνει την προσομοίωση και τη βελτιστοποίηση ως προς την ενεργειακή κατανάλωση. Στo πλαίσιo του έργου το ενοποιημένο μοντέλο ενεργειακής κατανάλωσης θα ρυθμιστεί κατάλληλα από τα δεδομένα που θα συλλεγούν κατά την διάρκεια των πιλοτικών εφαρμογών του έργου.

Τέλος, το έργο θα συνεισφέρει στη δημιουργία ενός αποθετηρίου από ανοικτά μοντέλα επιχειρησιακών διεργασιών, μεθόδους και εργαλεία για την μοντελοποίηση και προσομοίωση της πραγματικής λειτουργίας επιχειρησιακών κτιρίων και των δομικών τους υλικών, με σκοπό την πιο ακριβή και ρεαλιστική εκτίμηση της ενεργειακής τους κατανάλωσης, παρέχοντας τελικά στους χρήστες αυτών των εφαρμογών (σχεδιαστές, αρχιτέκτονες, μηχανικούς) τη δυνατότητα σχεδίασης κατασκευών βέλτιστου περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Το έργο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2011. Εκτός από τους ελληνικούς φορείς, συμμετέχουν, επίσης, το ερευνητικό κέντρο Fraunhofer-FIT (Γερμανία), τα Πανεπιστήμια Kosice (Σλοβακία) και Navarra (Ισπανία) και οι εταιρείες Intelligent Sensing Anywhere και Academica de Coimbra (Πορτογαλία), Almende (Ολλανδία) και BOC (Ιρλανδία).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Adapt4EE είναι διαθέσιμες στη διαδικτυακή πύλη του έργου http://www.adapt4ee.eu/.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Hypertech SA, ΙΠΤΗΛ-ΕΚΕΤΑ

 
Έργο Adapt4EE (Occupant Aware, Intelligent and Adaptive Enterprises)
ΙΠΤΗΛ-ΕΚΕΤΑ
Hypertech AE
|More