όλα τα τεύχη


Το σημείωμα της έκδοσης

Νέα έκδοση ΑΒΕΚΤ 5.6

Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ Β

 AΒΕΚΤ e-learning

Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών 1999-2008

Θησαυρός Ελληνικών Όρων

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ανοικτή Πρόσβαση


Τεύχος 7, Mάρτιος 2009

 

"Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες...Κινούνται":
Περιοδική έκδοση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου "Ολοκλήρωση των Έργων των Κινητών Βιβλιοθηκών - Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ", το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 20% από το Ελληνικό Δημόσιο (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, Γ' ΚΠΣ).

 

 

Το σημείωμα της έκδοσης

Σας καλωσορίζουμε στο έβδομο τεύχος της έκδοσης «Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες ...Κινούνται». Σε αυτό το τεύχος παρουσιάζονται:

* Η νέα έκδοση ΑΒΕΚΤ 5.6 που διατέθηκε στις δημόσιες κεντρικές βιβλιοθήκες στο πλαίσιο του έργου "Ολοκλήρωση των έργων των Κινητών Βιβλιοθηκών"

* Το πλαίσιο χρήσης και οι υπηρεσίες του ηλεκτρονικού Κέντρου Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ

* Τα χαρακτηριστικά της διαδικτυακής πλατφόρμας που θα χρησιμοποιήσει το ΕΚΤ για την ανάπτυξη της υπηρεσίας ΑΒΕΚΤ E-learning

* Μία ανασκόπηση των δράσεων του Συλλογικού Καταλόγου των Δημόσιων Βιβλιοθηκών από το 1999-2008

* Ο Θησαυρός Ελληνικών Όρων του ΕΚΤ ο οποίος διατίθεται πλέον στο Διαδίκτυο

* Oι δράσεις του ΕΚΤ για την Ανοικτή Πρόσβαση, που αποσκοπούν στην ενίσχυση της εθνικής υποδομής για την έρευνα.

 Aν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα, είμαστε στη διάθεσή σας στη διεύθυνση publib@ekt.gr.

 

Καλή ανάγνωση

 

Copyright © ΕΚΤ (800x600)