όλα τα τεύχη


Το σημείωμα της έκδοσης

Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών (Νοέμβριος 2005 - Ιούνιος 2006)

Ταξινόμηση, ταξιθέτηση και θεματική πρόσβαση

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας

Παπαχαραλάμπειος Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου

Σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΕΚΤ - ΑΒΕΚΤ

Εκδόσεις του ΕΚΤ για τις βιβλιοθήκες, στο Διαδίκτυο 


Τεύχος 5, Σεπτέμβριος 2007

 

"Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες...Κινούνται", τεύχος 5, Σεπτέμβριος 2007: Τετράμηνη έκδοση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου "Ολοκλήρωση των Έργων των Κινητών Βιβλιοθηκών"-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ II ), Γ' ΚΠΣ, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο".

 

 

Το σημείωμα της έκδοσης

 Σας καλωσορίζουμε στο πέμπτο τεύχος της έκδοσης "Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες ...Κινούνται". Σε αυτό το τεύχος θα περιηγηθούμε στις Δημόσιες Κεντρικές Βιβλιοθήκες Βέροιας, Ναυπάκτου και Ρεθύμνου. Οι βιβλιοθήκες παρουσιάζουν τις συλλογές και τις υπηρεσίες τους, χρήσιμα στατιστικά στοιχεία, καθώς και έργα του ΕΠΕΑΕΚ που έχουν συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξή τους.

Τη θεματική πρόσβαση και τη χωροταξική τοποθέτηση του υλικού μίας συλλογής πραγματεύεται το άρθρο του Μανόλη Πεπονάκη, βιβλιοθηκονόμου του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Στο άρθρο παρουσιάζονται προβληματισμοί και επισημάνσεις από την εμπειρία του ΕΚΤ στη συνεργασία του με τις βιβλιοθήκες.

Συνηθισμένες ελλείψεις και λάθη που καταγράφονται από την κεντρική επεξεργασία βιβλιογραφικών δεδομένων δημόσιων βιβλιοθηκών για τη συγκρότηση του Συλλογικού Καταλόγου των Δημόσιων Βιβλιοθηκών παρουσιάζονται στο άρθρο της Κατερίνας Κεράστα από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδειάς. Όπως επισημαίνεται και στο άρθρο, η καταγραφή των πρακτικών που ακολουθούνται μπορεί να αποτελέσει τη βάση μιας κοινής πολιτικής καταλογογράφησης από τις δημόσιες βιβλιοθήκες.

Ακόμη, ενημερωθείτε για το Σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών του ΕΚΤ (ΑΒΕΚΤ), το πλέον διαδεδομένο λογισμικό στις ελληνικές βιβλιοθήκες, και το υποστηρικτικό υλικό που είναι διαθέσιμο στο Διαδίκτυο. Οι σχετικές ενότητες συνοψίζουν τα κυριότερα σημεία της υποστήριξης και επικοινωνίας του ΕΚΤ με τις βιβλιοθήκες.  

Όπως πάντα, περιμένουμε ιδέες και προτάσεις για τον εμπλουτισμό της έκδοσής μας. Αν θέλετε να συμπεριλάβουμε το άρθρο σας στο επόμενο τεύχος μας, μπορείτε να το αποστείλετε στο ΕΚΤ έως τις 15 Νοεμβρίου 2007. Aν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα, θα είμαστε στη διάθεσή σας στη διεύθυνση publib@ekt.gr.

Καλή ανάγνωση.

 

Copyright © ΕΚΤ (800x600)