όλα τα τεύχη


Αντί προλόγου

Το σημείωμα της έκδοσης

Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Πρότυπα και κανόνες στις ελληνικές βιβλιοθήκες

Ο ρόλος των Δημόσιων και Κινητών βιβλιοθηκών σήμερα όπως τον αντιλαμβάνεται ένας ευρύτερος οργανισμός υπηρεσιών πληροφόρησης

Οι κεντρικοί άξονες του έργου που υλοποιεί το ΕΚΤ για τις Δημόσιες & Κινητές Βιβλιοθήκες

ΑΒΕΚΤ Σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

Τεύχος 1, Ιούνιος 2004
(έγχρωμη έκδοση, 7,2MB)
(ασπρόμαυρη έκδοση, 3,1 ΜΒ)


 

"Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες...Κινούνται», τεύχος 1, Ιούνιος 2004: Έκδοση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης από τις κινητές βιβλιοθήκες» - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ II ), Γ' ΚΠΣ, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο.»

 

Αντί Προλόγου

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στο πλαίσιο του έργου "Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης από τις κινητές βιβλιοθήκες αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για την έκδοση του ενημερωτικού δελτίου "Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες ... κινούνται". Επιθυμία μας είναι η παρούσα έκδοση να αποτελέσει ένα αρχικό σημείο αναφοράς και μέσο επικοινωνίας, με στόχο την ευρύτερη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου. Ελπίζουμε πως η επικοινωνία και η ανταλλαγή απόψεων με ίσους όρους για όλους τους συμμετέχοντες στο έργο, αλλά και ο συντονισμός δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται παράλληλα, μπορούν να διευκολύνουν την επίτευξη κοινών στόχων, όπως η παροχή διευρυμένων υπηρεσιών πληροφόρησης προς τους τελικούς χρήστες για αξιοποίηση της γνώσης στην οικονομική και πνευματική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Ας μην ξεχνάμε πως οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες είναι οι κατεξοχήν αρμόδιοι φορείς για την οργάνωση, διαχείριση και διάθεση περιεχομένου στο ευρύτερο κοινό.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, αναπτύσσει τακτική επικοινωνία και ανταλλάσσει απόψεις και προβληματισμούς με πολλές Δημόσιες Βιβλιοθήκες. Αξιοποιεί δε αυτές τις διαδικασίες στο σχεδιασμό νέων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που αναπτύσσει. Με αφορμή τις κοινές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ, θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναπτυχθούν παρόμοιες διαδικασίες επικοινωνίας μεταξύ όλων των βιβλιοθηκών που συμμετέχουν στο έργο "Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης από τις κινητές βιβλιοθήκες". Ενδεχομένως, αυτές να ενισχυθούν, ώστε να αναδειχθούν νέες δομές επικοινωνίας και συντονισμού δραστηριοτήτων για τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες και να ισχυροποιηθούν οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ βιβλιοθηκών και συναρμόδιων φορέων.

 

Ευάγγελος Μπούμπουκας

Διευθυντής ΕΚΤ/ΕΙΕ

 

 

Copyright © ΕΚΤ (800x600)