όλα τα τεύχη


Το σημείωμα της έκδοσης

Νέες δράσεις του ΕΚΤ

Συλλογικός Κατάλογος Δημόσιων Βιβλιοθηκών (Ιούλιος 2006 - Αύγουστος 2008)

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καρπενησίου

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας

 ΑΒΕΚΤ 5.5.01

ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ: Ψηφιακές συλλογές ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού στο Διαδίκτυο 


Τεύχος 6, Ιούλιος 2008

 

"Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες...Κινούνται":
Περιοδική έκδοση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου "Ολοκλήρωση των Έργων των Κινητών Βιβλιοθηκών - Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ", το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 20% από το Ελληνικό Δημόσιο (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, Γ' ΚΠΣ).

 

 

Το σημείωμα της έκδοσης

Σας καλωσορίζουμε στο έκτο τεύχος της έκδοσης «Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες ...Κινούνται». Σε αυτό το τεύχος θα περιηγηθούμε στις Δημόσιες Κεντρικές Βιβλιοθήκες Καρπενησίου, Κιλκίς, Λαμίας και Φλώρινας. Επιπλέον, σε αυτό το τεύχος παρουσιάζονται:

  • Δύο από τις νέες δράσεις που εντάχθηκαν στο έργο του ΕΚΤ, στο πλαίσιο της παράτασης που έλαβε η πράξη «Ολοκλήρωση των Έργων των Κινητών Βιβλιοθηκών»

  • Οι τελευταίες εξελίξεις στη δράση του Συλλογικού Καταλόγου καθώς και οδηγίες καταλογογράφησης υλικού προβολής και μαγνητοσκοπήσεων όπως έχουν αποτυπωθεί από την εμπειρία επεξεργασίας εγγραφών για την ανάπτυξη του Συλλογικού Καταλόγου

  • Τα χαρακτηριστικά της έκδοσης ΑΒΕΚΤ 5.5.01 που έχει διατεθεί στις Δημόσιες Κεντρικές Βιβλιοθήκες και στις Κινητές Μονάδες τους.

  • Ο ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ: Ψηφιακές συλλογές ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού στο Διαδίκτυο

 Όπως πάντα, με ιδιαίτερη χαρά θα περιμένουμε τις ιδέες, τις προτάσεις και τη συνεργασία σας για τον εμπλουτισμό του περιεχομένου της έκδοσής μας. Αν ενδιαφέρεστε να συμπεριληφθεί το άρθρο σας στο επόμενο τεύχος μας, θα πρέπει να έχει αποσταλεί στο ΕΚΤ έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2008. Aν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα, είμαστε στη διάθεσή σας στη διεύθυνση publib@ekt.gr.

 

Καλή ανάγνωση

 

Copyright © ΕΚΤ (800x600)