ereun-texn logo-ekt
                               ΤΕΥΧΟΣ  135     1-31 Αυγούστου 2008
Νέα Έρευνας και Καινοτομίας
Καινοτόμες Τεχνολογίες
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη
Η "Ερευνα και Καινοτομία" στο Διαδίκτυο
Το δεκαπενθήμερο ηλεκτρονικό newsletter "Έρευνα & Καινοτομία" είναι μια έκδοση του ΕΚΤ που ενημερώνει για τις εξελίξεις στο χώρο της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Απευθύνεται στην ερευνητική, επιστημονική, εκπαιδευτική και επιχειρηματική κοινότητα της χώρας, αλλά και στο ευρύτερο κοινό.
Νέα Έρευνας και Καινοτομίας

 1. Η ψηφιοποίηση πολιτισμικού περιεχομένου σε διεθνές συνέδριο στην Αθήνα

 2. "Πρέπει να δοθεί βάρος στην προώθηση της τεχνολογίας στην Ελλάδα": Συνέντευξη με τον Ιωσήφ Σηφάκη, Διευθυντή Ερευνών στο CNRS, βραβείο Α.Μ. Τuring 2007, στον ελληνικό κόμβο της CORDIS

 3. Ανακοινώθηκαν οι νέες προκηρύξεις του "ΙΔΕΕΣ"
   
 4. Διαδικτυακή πύλη του ΥΠΑΝ για την Ανταγωνιστικότητα

 5. Αναπτυξιακά έργα και απορρόφηση του ΕΠΑΝ

 6. Προτάσεις της ΕΕ για την αξιοποίηση των εθνικών κονδυλίων για την έρευνα

 7. Νέο νομικό πλαίσιο για τις Ερευνητικές Υποδομές στην ΕΕ

 8. Rural Wings: Ευρυζωνικές τηλεπικοινωνίες μέσω δορυφόρου

 9. Ενισχύεται η ευρωπαϊκή αγορά πρόσβασης στο Διαδίκτυο
Καινοτόμες Τεχνολογίες

Το ΕΚΤ, συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, σας ενημερώνει για καινοτόμες τεχνολογίες (προσφορά-ζήτηση) από όλη την Ευρώπη που προωθούνται μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου. Πληροφορίες: EKT, τηλ.: 210 7273900,
fax: 210 7246824, e-mail: hirc@ekt.gr  

Ανοιχτές Προκηρύξεις

Ενημερωθείτε για τις ανοιχτές προκηρύξεις εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων έρευνας, τεχνολογίας, και Κοινωνίας της Πληροφορίας.
 • ARTEMIS Call 2008 , ARTEMIS-2008-1
 • ENIAC Joint Undertaking Call for Proposals 2008 , JU-ENIAC-1-2008
Νέα Έρευνας και Καινοτομίας
 1. Η ψηφιοποίηση πολιτισμικού περιεχομένου σε διεθνές συνέδριο στην Αθήνα 

  Ημερίδα με θέμα "Τεκμηρίωση και επιμέλεια πολιτισμικών πληροφοριών: από τη θεωρία στην πράξη" διοργανώνει το Μουσείο Μπενάκη στις 13 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα (κτίριο οδού Πειραιώς), στο πλαίσιο του Ετήσιου Συνέδριο της Διεθνούς Επιτροπής Τεκμηρίωσης της Διεθνής Επιτροπής Μουσείων CIDOC 2008. Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν θέματα ψηφιοποίησης, ψηφιακής επιμέλειας, τεκμηρίωσης και αξιοποίησης πολιτιστικών αγαθών, νέα συστήματα, κ.ά. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης θα παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες του για υποδομές ανοικτής πρόσβασης, αποθετήρια και επιστημονικά ηλεκτρονικά περιοδικά.

  Περισσότερα
 2. "Πρέπει να δοθεί βάρος στην προώθηση της τεχνολογίας στην Ελλάδα": Συνέντευξη με τον Ιωσήφ Σηφάκη, Διευθυντή Ερευνών στο CNRS, βραβείο Α.Μ. Τuring 2007, στον ελληνικό κόμβο της CORDIS

  Ο Ιωσήφ Σηφάκης, ο Έλληνας ερευνητής που βραβεύτηκε με τη σημαντικότερη διεθνή διάκριση στο χώρο της πληροφορικής, το βραβείο A.M. Turing, μιλάει στον ελληνικό κόμβο της CORDIS για το ερευνητικό του έργο, αλλά και για τις εξελίξεις στον τομέα του γενικότερα: για τη διείσδυση της τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή, τους κινδύνους αλλά και τα οφέλη που συνεπάγεται, για τη συμβολή της πληροφορικής στα θέματα που μας απασχολούν σήμερα, όπως η οικολογία και η εξοικονόμηση ενέργειας, και για τις εκπληκτικές μελλοντικές εφαρμογές της νανοτεχνολογίας και των ενσωματωμένων συστημάτων. Ακόμη, ο Ι. Σηφάκης σχολιάζει τη θέση της έρευνας και της τεχνολογίας στην Ελλάδα και προτείνει μέτρα για την καλύτερη αξιοποίηση των σημαντικών πλεονεκτημάτων της χώρας, όπως είναι το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό της.

  Περισσότερα
 3. Ανακοινώθηκαν οι νέες προκηρύξεις του "ΙΔΕΕΣ"

  Οι νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για Νέους Ερευνητές ("Starting Grants") του Ειδικού Προγράμματος "ΙΔΕΕΣ" του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ ανακοινώθηκαν στα τέλη Ιουλίου, με προϋπολογισμό 296 εκατ. ευρώ περίπου και καταληκτικές ημερομηνίες από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο 2008.

  Περισσότερα  

 4. Διαδικτυακή πύλη του ΥΠΑΝ για την Ανταγωνιστικότητα  

  Μια νέα διαδικτυακή πύλη, αφιερωμένη αποκλειστικά σε θέματα ανταγωνιστικότητας της χώρας, εγκαινίασε το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ). Με μια επίσκεψη στη διεύθυνση www.competitive-greece.gr, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για προγράμματα και πρωτοβουλίες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, εθνικές και διεθνείς μελέτες, δείκτες, ευρωπαϊκές πολιτικές, ιστορίες επιτυχίας, νέα και εκδηλώσεις, κ.ά.

  Περισσότερα
 5. Αναπτυξιακά έργα και απορρόφηση του ΕΠΑΝ

  Η αύξηση της απορρόφησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα", η οποία ανέρχεται πλέον στο 84%, και τα σημαντικά αναπτυξιακά έργα που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα της χώρας παρουσιάστηκαν σε πρόσφατη συνάντηση της Ειδικής Γραμματείας Ανταγωνιστικότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα "Ολοκλήρωση Έργων ΕΠΑΝ".

  Περισσότερα
 6. Προτάσεις της ΕΕ για την αξιοποίηση των εθνικών κονδυλίων για την έρευνα

  Τις προτάσεις της για την καλύτερη αξιοποίηση των εθνικών κονδυλίων για την έρευνα διατυπώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τα κράτη μέλη. Καθώς όλα τα κράτη της ΕΕ αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, όπως για παράδειγμα η κλιματική αλλαγή, οι ασθένειες και η ενέργεια, η Επιτροπή προτείνει την υιοθέτηση ενός "Κοινού Προγραμματισμού" προκειμένου να συγκεντρωθούν οι πόροι, να συντονιστούν οι προσπάθειες των κρατών μελών και να αντιμετωπιστεί η πολυδιάσπαση που χαρακτηρίζει την ευρωπαϊκή έρευνα, μειώνοντας την αποτελεσματικότητά της.

  Περισσότερα
 7. Νέο νομικό πλαίσιο για τις Ερευνητικές Υποδομές στην ΕΕ

  Τις προτάσεις της για ένα νέο νομικό πλαίσιο που θα διευκολύνει τη συγκρότηση Ερευνητικών Υποδομών στην Ευρώπη παρουσίασε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος κρατών μελών που ενδιαφέρονται για την από κοινού ανάπτυξη μεγάλων υποδομών, όπως περιβαλλοντικά παρατηρητήρια, βάσεις δεδομένων γονιδιωματικής ή υπερ-υπολογιστές. Το νομικό πλαίσιο αναμένεται να υιοθετηθεί έως το Δεκέμβριο του 2008 και να τεθεί σε ισχύ από τα μέσα του 2009.

  Περισσότερα
 8. Rural Wings: Ευρυζωνικές τηλεπικοινωνίες μέσω δορυφόρου

  Η αξιοποίηση των δορυφορικών τηλεπικοινωνιών για την προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας μέσω της παροχής ευρυζωνικών συνδέσεων σε γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές αποτελεί το αντικείμενο του ερευνητικού έργου Rural Wings, που εφαρμόζεται πιλοτικά σε περιοχές 13 Ευρωπαϊκών χωρών (Ελλάδα, Ισπανία, Σουηδία, Γαλλία, Ρουμανία, Κύπρος, Εσθονία, Πολωνία, Ην. Βασίλειο, Ισραήλ, Αρμενία και Ελβετία).

  Περισσότερα
 9. Ενισχύεται η ευρωπαϊκή αγορά πρόσβασης στο Διαδίκτυο

  Νέες υπηρεσίες δίνουν σημαντική ώθηση στην ευρωπαϊκή αγορά πρόσβασης στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Πληροφορικής (European Information Technology Observatory - EITO). Σύμφωνα με τα βασικά πορίσματα της έκθεσης, ο κύκλος εργασιών των εταιρειών που παρέχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς καθώς ο τομέας έχει επεκταθεί κατά 10% τον τελευταίο χρόνο. Επιπλέον, υπηρεσίες όπως το τηλέφωνο μέσω Διαδικτύου και οι πωλήσεις online βίντεο ενισχύουν ακόμα περισσότερο την αγορά.

  Περισσότερα
Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη

 • Διεθνές Συνέδριο: 31st General Assembly of the European Seismological Commission
  Χερσόνησος Κρήτης, 7-12 Σεπτεμβρίου 2008
  Περισσότερα

 • Συμπόσιο: Εξελίξεις στην Πυρηνική Ιατρική
  Βόλος, 12-14 Σεπτεμβρίου 2008
  Περισσότερα  

 • 34ο Διεθνές Συνέδριο: Micro and Nano Engineering 2008  
  Αθήνα, 15-18 Σεπτεμβρίου 2008
  Περισσότερα
Όλες οι Εκδηλώσεις

Η "Ερευνα και Καινοτομία" στο Διαδίκτυο
www.ekt.gr/research
Ο ελληνικός δικτυακός τόπος για θέματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας

 • Εκδόσεις στο Διαδίκτυο
  Μελέτες, έρευνες και πρακτικά συνεδρίων για έρευνα, τεχνολογία, καινοτομία, στο Διαδίκτυο

  • Comparative Study of Public e-Service Centres in Europe in terms of user benefits of eInclusion, European Commission, DG Information Society, 2008, EN   
  • Οδηγός χρήσης δημόσιων υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου, Παρατηρητήριο για την ΚτΠ, 2008, GR

Περισσότερες Εκδόσεις    • Δελτία Τύπου
  Ανακοινώσεις & Δελτία Τύπου δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για έρευνα, τεχνολογία, καινοτομία
    Copyright © Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 2007                                                                                      www.ekt.gr logo ekt