Δεκαπενθήμερο Newsletter για την
ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Τεύχος 9 
15-30 Νοεμβρίου 2002 
Το δεκαπενθήμερο ηλεκτρονικό newsletter "Έρευνα & Καινοτομία" είναι μια έκδοση του ΕΚΤ που ενημερώνει για τις εξελίξεις στο χώρο των προγραμμάτων Ε&ΤΑ (κοινοτικών και εθνικών) και της μεταφοράς τεχνολογίας/ενσωμάτωσης καινοτομίας. Απευθύνεται σε όλους τους φορείς/πρόσωπα από το χώρο των ερευνητικών ιδρυμάτων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη και αποστέλλεται δωρεάν.

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
Ενημερωθείτε για τις προκηρύξεις στα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα 

ΝΕΑ/ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
1. Παρουσίαση του 6ου Προγράμματος Πλαισίου στην Ελλάδα, Αθήνα, 18-19/12/02 και Θεσσαλονίκη, 20/12/02 
2. Eνίσχυση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων
3. Διεθνές Forum επιχειρηματικών συναντήσεων στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης HELECO 2003, Αθήνα 30/01-01/02/03 
4. Ο ελληνικός κόμβος της CORDIS για την έρευνα και την καινοτομία ανασχεδιάζεται ενόψει της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ - Διατηρεί σταθερά τη δεύτερη θέση επισκεψιμότητας στο σύνολο των αντίστοιχων κόμβων των κρατών μελών της ΕΕ
5. Έτοιμα για την πρώτη ισότιμη συμμετοχή τους στο 6ο ΠΠ της ΕΕ τα υποψήφια κράτη μέλη της ΕΕ 

Σας Ενδιαφέρουν!

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Το ΕΚΤ, Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας (HIRC)  σας ενημερώνει σχετικά με τις τεχνολογικές προσφορές/αναζητήσεις και τις αναζητήσεις συνεργασίας στο πλαίσιο των κοινοτικών προγραμμάτων Ε&ΤΑ που συγκεντρώνονται μέσω του δικτύου Innovation Relay Centres Network.
Τεχνολογικές Προσφορές/ Αναζητήσεις- Συνεργασίες Δεκαπενθημέρου

Για την καθημερινή σας ενημέρωση σχετικά με τις νέες καταχωρήσεις κατά θεματική κατηγορία, εγγραφείτε στο Automatic Matching Tool. Υπενθυμίζεται ότι ο πλήρης κατάλογος των τεχνολογικών προσφορών/αναζητήσεων υπάρχει στην ιστοσελίδα του HIRC. Για να προχωρήσετε κατευθείαν στο ανάλογο τμήμα της ιστοσελίδας, επιλέξτε τον αντίστοιχο τίτλο:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ 6ο ΠΠ 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την καταχώρηση των δικών σας τεχνολογικών προσφορών/αναζητήσεων και αναζητήσεων συνεργασιών, επικοινωνήστε με το ανθρώπινο δυναμικό του κέντρου στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΚΤ, Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας, Βασ. Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα, κα Δέσποινα Τριανταφυλλίδου τηλ.: 210 7273900, fax: 210 7246824, e-mail: hircpart@ekt.gr

 

1. Παρουσίαση του 6ου Προγράμματος Πλαισίου στην Ελλάδα, Αθήνα, 18-19/12/02 και  Θεσσαλονίκη, 20/12/02 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, από 18 μέχρι 20 Δεκεμβρίου, για την παρουσίαση του 6ου Προγράμματος Πλαισίου για την έρευνα (2002-2006). 

Oι δύο πρώτες εκδηλώσεις διοργανώνονται στην Αθήνα στις 18 και 19 Δεκεμβρίου 2002, από το ΕΚΤ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Θα επικεντρωθούν δε στις ακόλουθες θεματικές προτεραιότητες και οριζόντια προγράμματα του 6ου ΠΠ: 
"Βιολογικές επιστήμες, γονιδιωματική και βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της υγείας" (Αθήνα, αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 18/12/2002

"Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (IST)" 
"Ερευνητικές υποδομές (Research Infrastructures)" 
"Έρευνα με αντικείμενο τη διερεύνηση νέων και καινοφανών επιστημονικών και τεχνολογικών προβλημάτων και προοπτικών (NEST)" 

(Αθήνα, αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 19/12/2002

Η εκδήλωση της Θεσσαλονίκης διοργανώνεται στις 20 Δεκεμβρίου 2002 από το ΕΚΤ και το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τη ΓΓΕΤ, και θα επικεντρωθεί στις ακόλουθες θεματικές προτεραιότητες και οριζόντια προγράμματα του 6ου ΠΠ: "Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (IST)" 
"Ερευνητικές υποδομές (Research Infrastructures)" 
"Έρευνα με αντικείμενο τη διερεύνηση νέων και καινοφανών επιστημονικών και τεχνολογικών προβλημάτων και προοπτικών (NEST)" 

(Θεσσαλονίκη, αμφιθέατρο Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης, 20/12/2002)

Η σελίδα του 6ου ΠΠ στο δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Περισσότερα


2. Eνίσχυση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

Ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων πρόκειται να ενισχύσει το υπουργείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο της δράσης "Ενίσχυση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα" του Γ΄ΚΠΣ. 

Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Μικρών και Πολύ Μικρών μεταποιητικών επιχειρήσεων μέσω της χρηματοδότησης ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων (business plans). Τα επιχειρηματικά σχέδια πρέπει να αφορούν ενέργειες που θα συμβάλλουν στην τεχνολογική αναβάθμιση των λειτουργιών, την προώθηση της καινοτομίας, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.

Περισσότερα


3. Διεθνές Forum επιχειρηματικών συναντήσεων στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης HELECO 2003, Αθήνα 30/01-01/02/03 

Το Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας (HIRC) διοργανώνει Διεθνές Forum Επιχειρηματικών Συναντήσεων στον τομέα του περιβάλλοντος και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, παράλληλα με την HELECO 2003, τη μεγαλύτερη έκθεση και επιστημονικό συνέδριο περιβαλλοντικών τεχνολογιών στην Ελλάδα. 

Το Διεθνές Forum έχει στόχο τη μεταφορά τεχνολογίας από τον ευρωπαϊκό χώρο προς την Ελλάδα και αντιστρόφως, ή/και τη συνεργασία φορέων σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Στο Forum θα συμμετάσχουν φορείς κυρίως από Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρο, Φινλανδία

Αντικείμενο των εργασιών του Forum θα αποτελέσουν θέματα όπως: Αέρια και Υδάτινη ρύπανση, Θαλάσσιο Περιβάλλον, Στερεά Απόβλητα, Ολυμπιακοί αγώνες 2004 και Περιβάλλον, Περιβαλλοντική Διαχείριση στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, Αστικός Σχεδιασμός και Περιβάλλον, Τουρισμός και Περιβάλλον, Διαχείριση των υπό Προστασία Περιοχών, Μορφές ενέργειας φιλικές με το περιβάλλον.

Περισσότερα


4. Ο ελληνικός κόμβος της CORDIS για την έρευνα και την καινοτομία ανασχεδιάζεται ενόψει της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ - Διατηρεί σταθερά τη δεύτερη θέση επισκεψιμότητας στο σύνολο των αντίστοιχων κόμβων των κρατών μελών της ΕΕ

Ανανεωμένος θα λειτουργήσει κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (α' εξάμηνο 2003) ο ελληνικός κόμβος της CORDIS για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία (www.cordis.lu/greece). Ένας κόμβος o oποίος παρουσιάζει από τις αρχές του 2002, για πρώτη φορά στα ελληνικά και στα αγγλικά, μια ολοκληρωμένη εικόνα των δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών για την έρευνα και την καινοτομία στην Ελλάδα και την Ευρώπη. 

Ο ελληνικός κόμβος της CORDIS αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και την CORDIS, την Kοινοτική Υπηρεσία Πληροφόρησης σε θέματα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Λειτουργεί δε στο πλαίσιο των εθνικών κόμβων πληροφόρησης για E&TA και Καινοτομία (National R&D and Innovation Information Service) (www.cordis.lu/national_service).

Περισσότερα


5. Έτοιμα για την πρώτη ισότιμη συμμετοχή τους στο 6ο ΠΠ της ΕΕ τα υποψήφια κράτη μέλη της ΕΕ

Το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο θα αποτελέσει μια ακόμη ευκαιρία για την καλύτερη και ταχύτερη ενσωμάτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των υποψήφιων χωρών, οι οποίες για πρώτη φορά λαμβάνουν μέρος ισότιμα στο μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη. 

Σύμφωνα με σχετικές μελέτες που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με την πρόοδο των υποψήφιων κρατών ως προς την ενσωμάτωσή τους στην Ένωση, διαπιστώνεται ότι αρκετές από τις υποψήφιες χώρες, κυρίως του πρώτου κύματος, έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την προετοιμασία τους στο χώρο της Ε&ΤΑ.

Περισσότερα

Σας ενδιαφέρουν


Φεστιβάλ ψηφιακής τέχνης Μedi@terra 2002


Μια δημιουργική συνάντηση της τέχνης με την ψηφιακή τεχνολογία φιλοδοξεί να παρουσιάσει το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Μedi@terra 2002, που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 ως τις 9 Δεκεμβρίου, στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ανατολικού Αερολιμένα. Το φεστιβάλ, με θέμα "Nέες πλατφόρμες", διοργανώνεται από το Kέντρο Tέχνης και Tεχνολογίας "Φούρνος", σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μορφωτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας. 

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, διεθνή γεγονότα σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης, όπως net.art, web.art, wap, web theatre, τηλεσυνδιασκέψεις, κ.λπ. θα παρουσιαστούν σε πραγματικό και εικονικό χώρο. Κάποιες ενδεικτικές εκδηλώσεις του φεστιβάλ είναι: Διαδραστικός κινηματογράφος και εικονικό θέατρο, Επικοινωνιακά Happenings, Προβολές - Έργα εικονικής πραγματικότητας, Διεθνές Συνέδριο (7-8/12, 10:30-14:00), Εργαστήρια - Διαγωνισμοί

Περισσότερα

Εκδηλώσεις-Συνέδρια για Ε&ΤΑ σε Ελλάδα και Ευρώπη

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) για το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (2002-2006): 
α. Θεματικές Προτεραιότητες
- Βιολογικές Επιστήμες, Γονιδιωματική και Βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της Υγείας
- Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας
- Πολίτες και Διακυβέρνηση στην Κοινωνία της Γνώσης
β. Οριζόντια Προγράμματα
- Ερευνητικές Υποδομές
- Επιστήμη και Κοινωνία
- Έρευνα με αντικείμενο τη διερεύνηση νέων και καινοφανών επιστημονικών και   τεχνολογικών προβλημάτων και προοπτικών
- Έρευνα και Καινοτομία
- Ανθρώπινοι Πόροι και Κινητικότητα
Η σελίδα του 6ου ΠΠ στο δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

και το πανευρωπαϊκό πρόγραμμα: 
- e-Content-Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Περιεχόμενο στα Παγκόσμια Δίκτυα

Για πληροφορίες σχετικά με το 5ο ΠΠ
5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας (HIRC) 
Συντονιστής: Εθνικό Kέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) 
Εταίροι: ΕΑΝΤ AE, ΕΒΕΤΑΜ AE, ΕΚΕΠΥ AE, EOMMEX AE, ETAKEI AE, ETAT AE, ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ
Συνεργάτες: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας

Για εγγραφή ή διαγραφή στο newsletter, στείλετε μήνυμα στη διεύθυνση enewsletter@ekt.gr με περιεχόμενο την ένδειξη: 
"subscribe newsletter" ή "unsubscribe newsletter" αντίστοιχα (χωρίς τα εισαγωγικά)
στο σώμα (body) του μηνύματος. 


================================