Δεκαπενθήμερο Newsletter για την
ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Τεύχος 6 
1 - 15  Οκτωβρίου 2002 
Το δεκαπενθήμερο ηλεκτρονικό newsletter "Έρευνα & Καινοτομία" είναι μια έκδοση του ΕΚΤ που ενημερώνει για τις εξελίξεις στο χώρο των προγραμμάτων Ε&ΤΑ (κοινοτικών και εθνικών) και της μεταφοράς τεχνολογίας/ενσωμάτωσης καινοτομίας. Απευθύνεται σε όλους τους φορείς/πρόσωπα από το χώρο των ερευνητικών ιδρυμάτων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη και αποστέλλεται δωρεάν.

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
Ενημερωθείτε για τις προκηρύξεις στα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα 

ΝΕΑ/ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
1. Επιχειρηματικές αποστολές του HIRC σε SMAU-Μιλάνο, RICICLA-Ρίμινι και Εβδομάδα Καινοτομίας-Βόλος στο δίμηνο Οκτώβριος-Νοέμβριος 2002 
2. Τα ερευνητικά αποτελέσματα του ΠΑΒΕ προωθούνται στην CORDIS από το Εθνικό  Κέντρο Τεκμηρίωσης
3. Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της 20ης Μαρτίου 2002 για το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο  
4. Προκηρύχθηκαν από τη ΓΓΕΤ οκτώ νέα προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας
5. Επίσημη παρουσίαση της ελληνικής έκδοσης Dewey στις 3 Οκτωβρίου 2002

Σας Ενδιαφέρουν!

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Το ΕΚΤ, Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας (HIRC)  σας ενημερώνει σχετικά με τις τεχνολογικές προσφορές/αναζητήσεις και τις αναζητήσεις συνεργασίας στο πλαίσιο των κοινοτικών προγραμμάτων Ε&ΤΑ που συγκεντρώνονται μέσω του δικτύου Innovation Relay Centres Network.
Τεχνολογικές Προσφορές/ Αναζητήσεις- Συνεργασίες Δεκαπενθημέρου

Για την καθημερινή σας ενημέρωση σχετικά με τις νέες καταχωρήσεις κατά θεματική κατηγορία, εγγραφείτε στο Automatic Matching Tool. Υπενθυμίζεται ότι ο πλήρης κατάλογος των τεχνολογικών προσφορών/αναζητήσεων υπάρχει στην ιστοσελίδα του HIRC. Για να προχωρήσετε κατευθείαν στο ανάλογο τμήμα της ιστοσελίδας, επιλέξτε τον αντίστοιχο τίτλο:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ 6ο ΠΠ 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την καταχώρηση των δικών σας τεχνολογικών προσφορών/αναζητήσεων και αναζητήσεων συνεργασιών, επικοινωνήστε με το ανθρώπινο δυναμικό του κέντρου στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΚΤ, Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας, Βασ. Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα, κα Δέσποινα Τριανταφυλλίδου τηλ.: 010 7273900, fax: 010 7246824, e-mail: hircpart@ekt.gr

 

1. Επιχειρηματικές αποστολές του HIRC σε SMAU-Μιλάνο, RICICLA-Ρίμινι και Εβδομάδα Καινοτομίας-Βόλος

Σε τρεις ημερίδες μεταφοράς τεχνολογίας συμμετέχει το ΕΚΤ, Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας, αναλαμβάνοντας ενημερωτικές πρωτοβουλίες και διοργανώνοντας επιχειρηματικές αποστολές για την προώθηση της ελληνικής τεχνολογίας: 
SMAU, Μιλάνο 26-28 Οκτωβρίου 2002: Forum επιχειρηματικών συναντήσεων που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθεσης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών SMAU.   

Περισσότερα


RICICLA, Ρίμινι 7-8 Νοεμβρίου 2002: Διεθνής Εκθεση "RICICLA" για την ενέργεια και το περιβάλλον και διημερίδα μεταφοράς τεχνολογίας   

Περισσότερα


"Εβδομάδα Καινοτομίας", Βόλος 16 Νοεμβρίου 2002: Ημερίδα μεταφοράς τεχνολογίας "Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές στη Βιομηχανία" που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Εβδομάδας Καινοτομίας που διοργανώνουν η Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας    

Περισσότερα


2. Τα ερευνητικά αποτελέσματα του ΠΑΒΕ προωθούνται στην CORDIS από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

 Η δραστηριότητα του ΕΚΤ σε σχέση με την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων εθνικών προγραμμάτων και, πιο συγκεκριμένα, του ΠΑΒΕ προβάλλεται στον ελληνικό κόμβο των National Services της CORDIS: http://www.cordis.lu/greece/gr/rd_pave.htm 

Το ΕΚΤ θα συνεχίσει στην κατεύθυνση της προβολής και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων, πέραν του ΠΑΒΕ, και με άλλα εθνικά προγράμματα και πρωτοβουλίες, μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας (HIRC) του οποίου είναι συντονιστής. 

Αμεσα, ελληνικές καινοτομικές τεχνολογίες προωθούνται στο πλαίσιο σειράς  εκδηλώσεων που διοργανώνονται τους επόμενους μήνες από το δίκτυο των IRCs με συμμετοχή του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας.

Περισσότερα


3. Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της 20ης Μαρτίου 2002 για το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 

Περισσότερες από 12000 προτάσεις δέχθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε απάντηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσίευσε στις 20 Μαρτίου 2002, ζητώντας από επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς να υποβάλλουν ιδέες στα πεδία ενδιαφέροντος του 6ου Προγράμματος Πλαισίου που παρουσιάζουν μεγάλες προοπτικές. Ο αριθμός των συμμετεχόντων ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ερευνητικές κοινοπραξίες που εκπροσωπούσαν περισσότερες από 50 χώρες. Η προτίμηση των ενδιαφερομένων επικεντρώθηκε, κατά σειρά, στα ακόλουθα πεδία: Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πλανητική Μεταβολή και Οικοσυστήματα (2822 προτάσεις), Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (2591 προτάσεις), Βιοεπιστήμες, Γονιδιωματική και Βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της υγείας (1997 προτάσεις), Νανοτεχνολογίες και νανοεπιστήμες, πολυλειτουργικά υλικά βασισμένα στη γνώση και νέες διεργασίες και διατάξεις παραγωγής (1670 προτάσεις).

Περισσότερα


4. Προκηρύχθηκαν από τη ΓΓΕΤ οκτώ νέα προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας

Οκτώ συντονισμένα προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας σε συγκεκριμένους τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος προκηρύχθηκαν πρόσφατα από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής από 14/10/2002 μέχρι 13/01/2003. 

Τα προγράμματα εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα" (Μέτρο 4.5 "Κοινοπραξίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε τομείς εθνικής προτεραιότητας") και συγχρηματοδοτούνται σε ποσοστό 60% από δημόσιους πόρους και κατά 40% από ιδιωτικούς πόρους. Ο συνολικός προϋπολογισμός των προγραμμάτων ανέρχεται σε 123 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη θα ανέλθει σε 72 εκατ. ευρώ. 

Παρουσιάζοντας τις νέες δράσεις  σε συνέντευξη τύπου που έδωσε ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Δ. Δενιόζος τόνισε ότι τα επιχειρησιακά προγράμματα "Ανταγωνιστικότητα" και "Κοινωνία της Πληροφορίας" περιέχουν περισσότερες από 50 δράσεις για την τεχνολογική καινοτομία και την έρευνα, με συνολικό προϋπολογισμό 775 εκατ. ευρώ. Περισσότερες από τις μισές δράσεις βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εφαρμογή, ενώ χρηματοδοτούνται 16 δράσεις.

Περισσότερα


5. Επίσημη παρουσίαση της ελληνικής έκδοσης Dewey στις 3 Οκτωβρίου 2002

Περισσότερα από 450 άτομα, κυρίως από το χώρο των βιβλιοθηκών και των αρχείων, συμμετείχαν στην επίσημη παρουσίαση στις 3 Οκτωβρίου της Συνοπτικής Έκδοσης της Δεκαδικής Ταξινόμησης DEWEY που μεταφράστηκε στα ελληνικά από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, με την υποστήριξη του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και τη συνεργασία της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκαρίων. 

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Διευθυντή του ΕΚΤ κ. Ευάγγελος Μπούμπουκας, η Ειδική Γραμματέας Θεμάτων Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας, Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, Βιβλιοθηκών και Ιστορικών Αρχείων του ΥΠΕΠΘ κα Δάφνη Μάνεση, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκαρίων κ. Γιώργος Γιαννακόπουλος και η Σύμβουλος Δημοσίων Υποθέσεων της Αμερικανικής Πρεσβείας κα Sandra Kaiser. Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις του διεθνούς συστήματος ταξινόμησης Dewey και της ελληνικής του έκδοσης από την κα Joan S. Mitchell, Εxecutive Director & Editor in Chief OCLC Forest Press and Dewey Editorial Office Library of Congress, την κα Εύη Σαχίνη, Προϊσταμένη Τμήματος Ανάπτυξης ΕΚΤ, και το  δημοσιογράφο και συγγραφέα κ. Παντελή Μπουκάλα.

Περισσότερα

Σας ενδιαφέρουν


Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση: Η διερεύνηση του μέλλοντος  της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας με επίκεντρο τις τεχνολογικές εξελίξεις 

Η επιστήμη της Προοπτικής Διερεύνησης εφαρμόζεται από τη δεκαετία του '60 σε χώρες όπως η Ιαπωνία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ευρώπη, η Αυστραλία, η Ινδία κλπ, με στόχο, διαχρονικά, τη δημιουργία ενός πλαισίου κατευθύνσεων που θα βοηθήσουν την πολιτεία στο σχεδιασμό της πολιτικής και τη λήψη των αποφάσεων, αλλά και τις επιχειρήσεις για τον καλύτερο σχεδιασμό της στρατηγικής τους. Στην Ελλάδα, η Προοπτική Διερεύνηση ξεκίνησε να εφαρμόζεται πριν από περίπου έναν χρόνο, μέσα από την πρωτοβουλία "Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση"(Technology Foresight) της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα" του Γ΄ΚΠΣ. 

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η διερεύνηση του μέλλοντος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας με επίκεντρο τις εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία, με τελικό επιδιωκόμενο αποτέλεσμα την ελληνική εκδοχή της κοινωνίας της γνώσης. Όπως τόνισε πρόσφατα, κατά την παρουσίαση των μέχρι τώρα δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος, ο γενικός γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας κ. Δ. Δενιόζος, δεν πρόκειται για μια μελέτη πρόβλεψης του μέλλοντος ή ένα στρατηγικό σχέδιο, αλλά για ένα εργαλείο μέσω του οποίου θα προσδιοριστούν πιθανές εκδοχές εξέλιξης της ελληνικής κοινωνίας καθώς και των συνεπαγόμενων ευκαιριών και προκλήσεων που πρέπει να αξιοποιήσει ή των κινδύνων που πρέπει να αποφύγει.

Περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) για τα προγράμματα του 5ου Προγράμματος Πλαισίου: 
- Quality of Life-Ποιότητα Ζωής και Διαχείριση των Έμβιων Πόρων 
- IST-Φιλική προς τον Χρήστη Κοινωνία των Πληροφοριών 
- EESD-Ενέργεια, Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη 
- Innovation/SMEs-Προώθηση της Καινοτομίας και Ενθάρρυνση της Συμμετοχής των ΜΜΕ

και το πανευρωπαϊκό πρόγραμμα: 
- e-Content-Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Περιεχόμενο στα Παγκόσμια Δίκτυα

Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας (HIRC) 
Συντονιστής: Εθνικό Kέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) 
Εταίροι: ΕΑΝΤ AE, ΕΒΕΤΑΜ AE, ΕΚΕΠΥ AE, EOMMEX AE, ETAKEI AE, ETAT AE, ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ
Συνεργάτες: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας

Για εγγραφή ή διαγραφή στο newsletter, στείλετε μήνυμα στη διεύθυνση enewsletter@ekt.gr με περιεχόμενο την ένδειξη: 
"subscribe newsletter" ή "unsubscribe newsletter" αντίστοιχα (χωρίς τα εισαγωγικά)
στο σώμα (body) του μηνύματος. 


================================