όλα τα τεύχη


Το σημείωμα της έκδοσης

Νέα έκδοση ΑΒΕΚΤ 5.6

Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ Β

ΑΒΕΚΤ e-learning

Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών 1999-2008

Θησαυρός Ελληνικών Όρων

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ανοικτή Πρόσβαση 


Τεύχος 7, Mάρτιος 2009

 

"Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες...Κινούνται":
Περιοδική έκδοση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου "Ολοκλήρωση των Έργων των Κινητών Βιβλιοθηκών - Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ", το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 20% από το Ελληνικό Δημόσιο (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, Γ' ΚΠΣ).

 

Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών 1999-2008

Το έργο "Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών" (ΣΚΔΒ) δημιουργήθηκε κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, κυρίως γιατί ξεκίνησε το χρονικό διάστημα που οι δημόσιες βιβλιοθήκες βρισκόντουσαν (και κάποιες βρίσκονται ακόμη) στην αρχική φάση αυτοματοποίησης των συλλογών τους, ενώ η ίδια η φάση του έργου απαιτεί ιδιαίτερη γνώση, προσοχή και εμπειρία. Χρειάστηκε να γίνουν πάμπολλες αναθεωρήσεις και διορθώσεις, για να φτάσουμε στο σημερινό, πιστεύουμε αρκετά ικανοποιητικό, επίπεδο.

Το ιστορικό του έργου (1999-2008) Οι πρώτες σκέψεις και προσπάθειες για τη δημιουργία της Βάσης του Συλλογικού Καταλόγου των Δημοσίων Βιβλιοθηκών ξεκίνησαν το 1996. Εντάχθηκε, αρχικά με το Β’ και μετέπειτα με το Γ' ΚΠΣ, ως πρόγραμμα οριζόντιας δράσης, στο έργο ΕΠΕΑΕΚ "Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες-Δ.Κ. Βιβλιοθήκη Λεβαδείας», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (75%) και από εθνικούς πόρους (25%), ενώ συνεχίζεται μέχρι και τον Αύγουστο του 2008.

Η υλοποίηση του έργου άρχισε τον Ιούλιο του 1999. Την αρχική βάση αποτέλεσαν εγγραφές τεκμηρίων που επιλέχθηκαν από το ΥΠΕΠΘ για τον τότε πρώτο εμπλουτισμό των Κινητών Μονάδων των Δημοσίων Κεντρικών Βιβλιοθηκών, ενώ αργότερα, το 2002, αποφασίστηκε η εισαγωγή εγγραφών στη βάση τεκμηρίων που έχουν εκδοθεί μετά το 2000  αφορούν ISBN. Η απόφαση αυτή πάρθηκε για να εξυπηρετηθούν περισσότερο οι Κινητές Μονάδες που εμπλουτίζουν τις συλλογές τους με τις τελευταίες εκδοτικές παραγωγές, αλλά και οι νεοσύστατες βιβλιοθήκες, ενώ θα συμπλήρωνε το κενό της αναζήτησης και ανεύρεσης εγγραφών σε online καταλόγους (π.χ. Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος), από τους οποίους απουσιάζουν ανάλογες εγγραφές.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά την ταύτιση, την επιλογή και την επεξεργασία των εγγραφών του ΣΚΔΒ είναι:

 • τα ο ΑΒΕΚΤ 5.5 με τα υποσυστήματα του: Κατάλογος, Αναζήτηση, Ανταλλαγή δεδομένων, Εκτυπώσεις, MarcViewer, MarcConverter
 • η εφαρμογή MarcEditor (από 10/2004) που παραχωρήθηκε από το ΕΚΤ για την επεξεργασία του υλικού σε διάταξη MARC, το ABEKTCheck (από 10/2007) για την ταύτιση των εγγραφών, και ABEKT Z39.50 για τη διάθεση των εγγραφών στο διαδίκτυο
 • Αλλες εφαρμογές μη βιβλιοθηκονομικού χαρακτήρα αλλά με συνεπικουρική και απαραίτητη λειτουργία π.χ. εφαρμογές του Microsoft Office (κυρίως Word και FrontPage), Adobe Acrobat 7.0, Notepad, προγράμματα συμπίεσης κ.ά.
 • τέλος, το Διαδίκτυο που άνοιξε πλέον τους ορίζοντες για άμεση πρόσβαση στους καταλόγους των άλλων βιβλιοθηκών και στην παρακολούθηση των εξελίξεων στον ελληνικό αλλά και παγκόσμιο βιβλιοθηκονομικό κόσμο.

Τα κοινά αποδεκτό πρότυπα που επιλέχθηκαν εξαρχής και ακολουθούνται, σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις και δημοσιευμένες σε αντίστοιχες επίσημες ιστοσελίδες του Διαδικτύου (π.χ. www.ifla.org ), είναι:

 • Τα Διεθνή Πρότυπα Βιβλιογραφικής Περιγραφής, τα ISBDs
 • Οι Αγγλο-Aμερικανικοί Κανόνες Καταλογογράφησης, AACR2 (2nd Ed., 1998)
 • Η Διεθνής Διάταξη Ανταλλαγής Βιβλιογραφικών Δεδομένων, το μορφότυπο UNIMARC
 • Το δεκαδικό σύστημα ταξινόμησης DEWEY (DDC)
 • Οι κατάλογοι της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, και
 • Οι Θεματικές επικεφαλίδες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (LC), των Δημόσιων Βιβλιοθηκών της χώρας.

Σημειώνεται ότι σε αυτές τις επικεφαλίδες γίνονται οι ανάλογες προσαρμογές και επεμβάσεις ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και να συμφωνούν με τους κανόνες καθιέρωσης που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των Αρχείων Καθιερωμένου Τόπου στον Συλλογικό Κατάλογο.

Το Περιεχόμενο του Καταλόγου του ΣΚ απαρτίζεται από:

 • Δεδομένα έργων (βιβλίων, ανατύπων, οπτικοακουστικού υλικού κ.ά.)
 • Μονογραφικές σειρές
 • Δεδομένα αντιτύπων (ένα αντίτυπο ανά βιβλιοθήκη/συλλογή).

Κατά την υλοποίηση του έργου ήταν έντονη η ανάγκη ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ των βιβλιοθηκών, αλλά και η εκφρασμένη επιθυμία για ενημέρωση των ανθρώπινου δυναμικού για τις σύγχρονες εξελίξεις και δράσεις στον βιβλιοθηκονομικό χώρο. Έτσι, προέκυψε η μετεξέλιξη της στατικής ιστοσελίδας και του πιλοτικού φόρουμ σε δυναμικούς διαδραστικούς ιστοχώρους, δηλ.

 • στο blog "Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών" (http://www.unioncat.gr), με οδηγίες και ενημέρωση σε θέματα που αφορούν το συλλογικό κατάλογο και τις δημόσιες βιβλιοθήκες που τροφοδοτούν τη βάση, αλλά και θέματα που αφορούν όλη την ελληνική βιβλιοθηκονομική κοινότητα, και o
 • στην "Ομάδα Συζήτησης Greek Public Libraries"
   (http://groups.google.com/group/Greek-Public-Libraries, ενός χώρου ανάπτυξης δυναμικού διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων για καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στις ελληνικές λαϊκές βιβλιοθήκες. Το ενδιαφέρον και η συμμετοχή είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά, και μας επιτρέπουν να ευελπιστούμε σε ουσιαστικότερη συμβολή, γιατί δυστυχώς δεν αρκεί μόνο η δεδηλωμένη διάθεση συνεργασίας.

Οι οδηγίες για την επεξεργασία υλικού που δόθηκαν στις βιβλιοθήκες, είτε με e-mail είτε μέσω ανάρτησής τους στο διαδίκτυο είναι
(http://unioncat.blogspot.com/2008/03/blog-post_1197.html και  http://unioncat.blogspot.com/2008/05/blog-post_22.html), γενικά:

Κριτήρια για την ταύτιση και επιλογή εγγραφών:

 • Βιβλιογραφικές εγγραφές, γραμματική στίξη, Η/Υ & Γενικές Παρατηρήσεις
 • Υλικό προβολής και μαγνητοσκοπήσεων-Οδηγίες καταλογογράφησης
 • Ηλεκτρονικοί πόροι - Οδηγίες καταλογογράφησης
 • Τι γίνεται με τα απολεσθέντα τεκμήρια;

Κατά Τμήμα ή Πεδίο UNIMARC:

 • Τμήμα UNIMARC: 0XX - Οδηγίες καταλογογράφησης
 • ΤΜΗΜΑ UNIMARC: 1XX-Κωδικοποιημένες πληροφορίες (Οδηγίες: 100 / Σημεία 8-16: Τύπος της χρονολογίας δημοσίευσης - Χρονολογίες δημοσίευσης 1 & 2 )
 • ΤΜΗΜΑ UNIMARC: 1XX-Κωδικοποιημένες πληροφορίες (Οδηγίες: 100 / Σημεία 17-35 )
 • Σειρές (225) & Μονογραφικές σειρές (410)
 • ΤΜΗΜΑ UNIMARC: 3XX-Σημειώσεις (Οδηγίες)
 • ΤΜΗΜΑ UNIMARC: 6XX-Τμήμα Θεματικής Ανάλυσης (Οδηγίες: 676 & 686)
 • ΤΜΗΜΑ UNIMARC 7XX - Οδηγίες καταλογογράφησης
 • ΤΜΗΜΑ UNIMARC: 9XX-Τμήμα Εθνικής Χρήσης AUTHORITIES:
 • Οδηγίες - Κανόνες καθιέρωσης Authorities στο ΣΚΔΒ (Γενικά)
 • Οδηγίες - Authorities ΣΚΔΒ (215 - Γεωγραφικό ή Όνομα Περιοχής)
 • Θεματικές Υποδιαιρέσεις Επικεφαλίδων (Αρχείων Καθιερωμένου Τύπου).

Τα στάδια που ακολουθούνται για την υλοποίηση του κυρίως έργου είναι:

 • Συγκέντρωση των εγγραφών
 • Αξιολόγηση των δεδομένων ανά πληρότητα και ποιότητα εγγραφών
 • Διαδικασία ταύτισης των εγγραφών
 • Διόρθωση των εγγραφών σύμφωνα με τα αποδεκτά πρότυπα και κανόνες
 • Ελεγχόμενη εισαγωγή των επιλεγμένων στοιχείων στην ενιαία βάση
 • Επιστροφή των προβληματικών εγγραφών στη βιβλιοθήκη-πηγή με σχετικές οδηγίες
 • Συντήρηση της βάσης
 • Εμπλουτισμός των Αρχείων Καθιερωμένων Τύπου
 • Δημοσίευση των εγγραφών στο Διαδίκτυο.

Το ευχάριστο είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε διαπιστώσει ανοδική ποιοτική πορεία στην καταλογογράφηση των τεκμηρίων από τις δημόσιες βιβλιοθήκες, που θα μπορούσε, ίσως, να αποδοθεί στη διαρκή επιμόρφωση των υπαλλήλων, στην εκτενή χρήση του Διαδικτύου και στη στελέχωση των βιβλιοθηκών με βιβλιοθηκονόμους.

Στατιστικά στοιχεία και ποσοτικά δεδομένα
Ο κατάλογος περιέχει τμήμα εγγραφών 13 βιβλιοθηκών (Λιβαδειάς, Ιωαννίνων, Ναυπάκτου, Σερρών, Αταλάντης, Κέρκυρας, Ρόδου/Κινητή, Πύργου/Κινητή, Ελευθερούπολης, Λάρισας, Ναυπλίου, Γρεβενών, Σάμου).

Οι εγγραφές της βάσης ανέρχονται στις 49.765 βιβλιογραφικές (από τις οποίες, 3.000 είναι εγγραφές μονογραφικών σειρών). Οι βιβλιογραφικές αυτές εγγραφές ξεπερνούν κατά πολύ τον μέσο όρο των εγγραφών των καταλόγων του συνόλου των δημοσίων βιβλιοθηκών. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αποφυγή διπλοεγγραφών.

Τα αντίτυπα των τεκμηρίων (holdings) που καταχωρούνται είναι ΕΝΑ και μόνο από κάθε βιβλιοθήκη.

 • Επίσης, έχουν καταχωρηθεί πάνω από 108.941 εγγραφές αρχείων καθιερωμένου τύπου (authorities), τα οποία διατίθενται στο Διαδίκτυο σε μορφή GARE και ISO 2709 (ονόματα προσώπων, Συλλογικά Όργανα (και εκδότες), Γεωγραφικά ονόματα, Οικογενειακά ονόματα, Ομοιόμορφοι τίτλοι, Θέματα).
 • Στην ιστοσελίδα του ΕΚΤ Στατιστικά στοιχεία για το σύστημα "Η Αργώ" (http://z3950stats.ekt.gr/) διατίθενται στατιστικά στοιχεία, όπου φαίνεται να έχουν γίνει 140.133 αναζητήσεις στη βάση του ΣΚΔΒ μέσα από την πύλη "Αργώ" από 10/2004 έως 31/8/2008.
 • Επιπρόσθετα, στον τοπικό OPAC της Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς έχουν καταμετρηθεί κατά μέσο όρο 3.500 επισκέψεις ανά μήνα.

Ιστορικό και πλαίσιο συνεργασίας με ΕΒΕ, το ΕΚΤ και την Αργώ
Η συμβολή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, από την οποία, είναι αλήθεια, αναμέναμε να διαδραματίσει περισσότερο ενεργό ρόλο, τον οποίο είχαμε ανάγκη, περιορίστηκε στη χρήση των CD με εγγραφές της περιόδου 1989-1994, και με τα Αρχεία Θεματικών Επικεφαλίδων έκδ. 2003. Στη βάση του ΣΚΔΒ, εισήχθησαν σχεδόν όλες οι εγγραφές authorities της Εκδ. CD 2003 της ΕΒΕ που δεν υπήρχαν ήδη στη βάση, αφού έγινε προσαρμογή τους όπου χρειαζόταν στους κανόνες και οδηγίες που έχουν θεσπιστεί για τη δημιουργία authorities στο ΣΚΔΒ.

Επίσης, σημαντικό βοήθημα υπήρξε πάντοτε ο OPAC της ΕΒΕ και ο ηλεκτρονικός Κατάλογος Εκδοτών που διαθέτει μέσα από το site της (http://www.nlg.gr ).

Το ΕΚΤ υπήρξε πάντοτε καθοριστικός συντελεστής και αρωγός του έργου από το ξεκίνημα της δημιουργίας του (Ιούλιος 1999). Η συνδρομή του, πέρα από την τεχνική υποστήριξη του λογισμικού και την παραχώρηση πρόσθετων εφαρμογών διαχείρισης των δεδομένων, ήταν πάντοτε και βιβλιοθηκονομική, με τη συνδρομή της ομάδας βιβλιοθηκονόμων του Τμήματος ΑΒΕΚΤ, που παρέχει οδηγίες και συμβουλές καθοριστικές για την ποιοτική υλοποίηση του έργου, ενώ παράλληλα υποδεικνύει και ενημερώνει για τις τάσεις που ακολουθεί η διεθνής βιβλιοθηκονομική κοινότητα.

Από τις αρχές του 2007 και μετά, η συνεργασία εξελίσσεται με την ανάληψη της υποστήριξης από το Τμήμα Ανάπτυξης του ΕΚΤ. Για πρώτη φορά, με χρήση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών, χρησιμοποιούνται αυτοματοποιημένες διαδικασίες ταύτισης εγγραφών του. Δημιουργείται το utility ABEKTcheck:

 •  για μαζικό έλεγχο ορθότητας και διαχείρισης των εγγραφών των βάσεων δεδομένων ως προς το ISBN,
 • για μαζικό έλεγχο και ταύτιση των εγγραφών σε σχέση με το ISBN, με αποτέλεσμα την αποφυγή διπλοεγγραφών
 • για μαζικό έλεγχο και ταύτιση ΚΑΙ των εγγραφών που δεν έχουν ISBN με χρήση αλγορίθμων (υπό διερεύνηση – είναι το επόμενο σημαντικό στάδιο)
 • για μαζική ενσωμάτωση του μοναδικού αντιτύπου από κάθε εγγραφή κάθε βιβλιοθήκης-πηγής στην αντίστοιχη ίδια εγγραφή του ΣΚΔΒ, με αρχικό κριτήριο το ISBN (με εξαίρεση τα πολύτομα τεκμήρια λόγω της ιδιομορφίας τους), με σκοπό την ταχύτατη εισαγωγή των αντιτύπων των βιβλιοθηκών-πηγών στη βάση του ΣΚΔΒ. Δεν έχει νόημα σε έναν συλλογικό κατάλογο να υπάρχουν πάνω από ένα αντίτυπο για κάθε βιβλιοθήκη. Αυτό το μοναδικό αντίτυπο από κάθε βιβλιοθήκη-πηγή θα λειτουργεί ως στοιχείο ταύτισης και ως σύνδεσμος ανάμεσα στο ΣΚΔΒ και στον Κατάλογο κάθε απομακρυσμένης βιβλιοθήκης.

Έτσι, είναι δυνατή η ανάκτηση της πληροφορίας του πραγματικού πλήθους των αντιτύπων της εγγραφής και η διαθεσιμότητά τους (status) σε πραγματικό χρόνο, αλλά και η άμεση διάθεση στοιχείων επικοινωνίας για περαιτέρω πληροφορίες για το αντίτυπο από τη βιβλιοθήκη που κατέχει το συγκεκριμένο τεκμήριο. Προϋπόθεση βέβαια της λειτουργίας αυτής είναι η συμβατότητα των συστημάτων και η διάθεση των καταλόγων των απομακρυσμένων βιβλιοθηκών στο διαδίκτυο. Έχει ήδη τεθεί μερικώς σε εφαρμογή μέσα από το περιβάλλον της «Αργώ».

Δείγμα της λειτουργίας αυτής: (εικόνα) Η βάση διατίθεται online σε πραγματικό χρόνο από τον server της Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς http://srv-vivl-livad.voi.sch.gr/, αλλά και μέσα από την πόλη "Αργώ" του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (http://argo.ekt.gr), με χρήση του πρωτοκόλλου ΑΒΕΚΤ Ζ39.50, με δυνατότητα όχι μόνο αναζήτησης και ανάκτησης των εγγραφών αλλά και άμεσης απόκτησής τους (download) σε ανταλλάξιμη μορφή ISO-2709.

Επισήμανση προβλημάτων, προτάσεις για τη μελλοντική πορεία

Με τη χρήση των νέων εργαλείων και εφαρμογών, ο ΣΚΔΒ περνά σε μια νέα φάση, όπου θα είναι δυνατός ο ταχύτερος και ποσοτικός εμπλουτισμός του, διασφαλίζοντας όμως την ποιότητα των εγγραφών του καταλόγου που είχε επιτευχθεί τα προηγούμενα χρόνια, βάσει των αρχών και πρακτικών που επιτάσσουν τα διεθνή πρότυπα και κανόνες. Ο ΣΚΔΒ θα μπορούσε να μετεξελιχθεί σε κεντρική υπηρεσία καταλογογράφησης, με remote διαδικασία και με τη χρήση εφαρμογών νέων τεχνολογιών, ούτως ώστε:

1. να καταλογογραφείται ΜΙΑ μόνο φορά κάθε τεκμήριο από τη βιβλιοθήκη που αποκτά ένα νέο βιβλίο, dvd κλπ., απευθείας στην απομακρυσμένη βάση του Συλλογικού Καταλόγου

2. να ελέγχεται η νέα αυτή εγγραφή για την ορθότητα (ως προς τα κοινά πρότυπα και κανόνες) και την πληρότητά της (ως προς τα ελάχιστα πεδία και υποπεδία του UNIMARC που έχουν όλοι συναποδεχθεί) από την ομάδα του Συλλογικού Καταλόγου Δημοσίων Βιβλιοθηκών

3. να επιστρέφεται η ελεγμένη εγγραφή στη βιβλιοθήκη που πρωτοδημιούργησε την εγγραφή, και τέλος,

4. αφού έχει προστεθεί ήδη η εγγραφή στη βάση του ΣΚΔΒ, να μπορεί να ανακτηθεί η εγγραφή άμεσα (downloading) και να χρησιμοποιηθεί από κάθε άλλη βιβλιοθήκη που αποκτά το ίδιο τεκμήριο.

Τα οφέλη από μια τέτοια υπηρεσία θα είναι τεράστια, τόσο από άποψη εξοικονόμησης πόρων και χρόνου, αλλά και ομοιόμορφου τρόπου καταλογογράφησης, ενώ από την άλλη όλοι οι καταλογογράφοι θα καθίστανται συνδημιουργοί και συνυπεύθυνοι. Παράλληλα είναι, όμως, απαραίτητο:

 • να συσταθούν επιτροπές από βιβλιοθηκονόμους, για χάραξη κοινής πολιτικής καταλογογράφησης στις δημόσιες βιβλιοθήκες
 • να υλοποιούνται διαρκή επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια για επιμόρφωση των καταλογογράφων, αφού οι διεθνείς εξελίξεις είναι ραγδαίες και διαρκείς
 • να μεταφρασθούν στα ελληνικά και να εκδοθούν τα εγχειρίδια ISBDs
 • να εκδοθεί εγχειρίδιο "Οδηγιών κοινής πολιτικής καταλογογράφησης"
 • να διαθέτουν όλες οι δημόσιες βιβλιοθήκες συνδρομή στα:  Cataloger's Desktop on the Web (AACR2), Web access to LC Classification, LC Subject Headings, WebDewey.

Ίσως μέσα από την υλοποίηση του έργου ΣΚΔΒ, θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν αυτές οι συνδρομές με όσες άδειες χρήσης είναι απαραίτητες, ώστε:

 • Να αναπτυχθούν και να χρησιμοποιηθούν αυτοματοποιημένα συστήματα και αλγόριθμοι για τη διαχείριση του ΣΚ, για την εξασφάλιση των συνθηκών τέτοιων ώστε η ανθρώπινη παρέμβαση να είναι η ελάχιστη δυνατή, και η ροή ενημέρωσης του καταλόγου να είναι ταχεία και σταθερή. Η χρήση τους κρίνεται απαραίτητη για την ταυτοποίηση πολλαπλών εγγραφών, την αποφυγή των διπλών εγγραφών, την εισαγωγή, υπερίσχυση της πληρέστερης εγγραφής, καθώς και την ενημέρωση των αντιτύπων των βιβλιοθηκών-πηγών στις ήδη υπάρχουσες εγγραφές του ΣΚΔΒ
 • Να ξεκινήσει η εφαρμογή συστήματος Διαδανεισμού των Δημοσίων Βιβλιοθηκών, καθώς και συστήματος παραγγελίας αντιτύπων μέσω διαδικτύου (z39.50 extended services item order)
 • Να γίνει αξιοποίηση του θεματικού πλούτου και της γνώσης που έχει αποκρυσταλλωθεί στα ελεγχόμενα λεξιλόγια των ελληνικών βιβλιοθηκών (π.χ. Θησαυρός), με τη συγκέντρωση καθιερωμένων τύπων και τη δημιουργία μιας κοινής βάσης γνώσης γύρω από τις έννοιες και τους όρους που είναι αναγκαία για τη θεματική πρόσβαση.

Ο ΣΚΔΒ με την πολύτιμη εμπειρία που αποκτήθηκε από την διαδικασία καθιέρωσης αποδόσεων μπορεί να συμπληρώσει ή και να ενταχθεί στη διαδικασία δημιουργίας εθνικού αρχείου καθιερωμένων αποδόσεων.

Τέλος, θεωρούμε ότι ο "Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών" μπορεί να επεκταθεί, να εμπλουτισθεί και να λειτουργήσει ως ενιαία βάση, όχι μόνο από τις συλλογές των δημοσίων βιβλιοθηκών, αλλά και από εκείνες των δημοτικών βιβλιοθηκών αφού:

 • οι δημοτικές βιβλιοθήκες επιτελούν τις ίδιες λειτουργίες με τις δημόσιες,
 • η συλλογή τους αποτελείται από παρεμφερές υλικό με αυτό των δημοσίων, υλικό απαραίτητο για την εκπαιδευτική κοινότητα (εκπαιδευτικοί και μαθητές), ενώ εξυπηρετούν τις ίδιες ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και απευθύνονται στο ίδιο αναγνωστικό κοινό,
 • χρησιμοποιούν το ίδιο λογισμικό (ΑΒΕΚΤ 5.x),
 • υλοποιούν τα ίδια πρότυπα, κανόνες και μορφότυπο διάταξης των δεδομένων (ISBD, AACR2, UNIMARC) για την καταλογογράφηση του υλικού τους.

Η υπεύθυνη του έργου ΣΚΔΒ

Αικατερίνη Κεράστα

 

 

Copyright © ΕΚΤ (800x600)