όλα τα τεύχη


Το σημείωμα της έκδοσης

Νέες δράσεις του ΕΚΤ

Συλλογικός Κατάλογος Δημόσιων Βιβλιοθηκών (Ιούλιος 2006 - Αύγουστος 2008)

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καρπενησίου

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας

 ΑΒΕΚΤ 5.5.01

ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ: Ψηφιακές συλλογές ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού στο Διαδίκτυο 

 


Τεύχος 6, Ιούλιος 2008

 

"Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες...Κινούνται": Περιοδική έκδοση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου "Ολοκλήρωση των Έργων των Κινητών Βιβλιοθηκών"-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ II ), Γ' ΚΠΣ, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και κατά 20% από το Ελληνικό Δημόσιο".

 

 

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας

Στοιχεία επικοινωνίας βιβλιοθήκης

Επίσημη ονομασία:

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας "Βασιλικής Πιτόσκα"

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Κεντρικό τμήμα
Αργυροκάστρου 9
Τ.Θ. 121

Παιδικό Παράρτημα:
Μεγ. Αλεξάνδρου & Ναούσης γωνία

Γραφείο Κινητής Μονάδας :
Μεγ. Αλεξάνδρου & Ναούσης γωνία

Τηλέφωνα:

Κεντρικό τμήμα: Τηλ. & fax 2385023118

Παιδικό Παράρτημα:Τηλ. 2385045411

Γραφείο Κινητής Μονάδας:Τηλ. & fax 2385046906

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

www.library-florina.gr

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Kεντρικό τμήμα:biblflor@otenet.gr

Γραφείο Κινητής Μονάδας:mail@vivl-florin.flo.sch.gr


Ιστορικό της βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη έκανε τα πρώτα της βήματα το 1984, μετά από χρηματική δωρεά του Γεωργίου Πιτόσκα στη μνήμη της θυγατέρας του Βασιλικής, τα βιβλία της οποίας αποτέλεσαν την απαρχή. Το 1989 ο αρχικός εκείνος πυρήνας δωρήθηκε στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. προκειμένου να ιδρυθεί η Δημόσια Βιβλιοθήκη Φλώρινας, η οποία το 1990 αναβαθμίσθηκε και λειτουργεί πλέον ως Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα». Το 1993 δημιουργήθηκε και το Παιδικό Παράρτημα.

Το Παιδικό Παράρτημα της Δ.Κ.Β.Φ. στεγάζεται στο νεοκλασικό κτίριο στη γωνία των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου και Ναούσης, όπου μελλοντικά θα στεγαστούν όλα τα τμήματα της Βιβλιοθήκης.

Συλλογή

1. Σπάνιο υλικό, αρχεία και υλικό τοπικής αξίας

Οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Φλώρινας και της ευρύτερης περιοχής της αποτελούν την πλειονότητα μα και τον κύριο στόχο του αρχείου της Βιβλιοθήκης. Η χρονική περίοδος των φωτογραφήσεων καλύπτει την περίοδο 1914-1970. Εδώ συμπεριλαμβάνονται, σε ψηφιακή μορφή, και γαλλικές καρτ-ποστάλ του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
Επίσης, περιλαμβάνονται χειρόγραφα (λογοτεχνικά ή επιστολές) πολιτικών προσωπικοτήτων και λογοτεχνών της ευρύτερης περιοχής της Φλώρινας - Μοναστηρίου, σε ψηφιακή μορφή.


2. Εκδόσεις της Βιβλιοθήκης

Από το 1987 η Δ.Κ.Β.Φ. έχει αναπτύξει εκδοτική δραστηριότητα που αφορά (α) ανατυπώσεις παλαιών και δυσεύρετων βιβλίων και φυλλαδίων (β) νέες και πρωτοδημοσιευόμενες μελέτες που σχετίζονται με την Φλώρινα ή με την ευρύτερη περιοχή της.
Είναι αξιοσημείωτο ότι με ορισμένες από τις ανατυπώσεις αυτές ξαναβλέπουν το φως της δημοσιότητας βιβλία και φυλλάδια που παρέμεναν αθησαύριστα, είτε απρόσιτα, είτε αφανή. Τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η φωτομηχανική ανατύπωση (με κατατοπιστικές σημειώσεις) του Νηπιακού Κήπου (α΄ έκδ. Τύποις Διεθνούς Εμπορικού Τυπογραφείου, Εν Μοναστηρίω 1911).

Οι εκδόσεις της Βιβλιοθήκης είναι οι εξής :

 • Οχτώ παραμύθια της Φλώρινας, 1999

 • Αλφαβητάριον, 1911

 • Ανθολογία φλωρινιώτικης ποίησης 1937-1987, 1987

 • Το βιλαέτι Βιτωλίων το 1881, 1994

 • Μέγας οδηγός της Βορείου Ελλάδος, 1987

 • Κορέστια και άλλα μέρη, 1999
  (στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες»)

 • Τα παλιά κτίσματα της Πρέσπας, 2000
  (στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες»)

 • Εμπόριο και στατιστικές στη Μακεδονία 1880-1884, 1995

 • Ο νηπιακός κήπος, 1911

 

Αριθμός αντιτύπων που διαθέτει η βιβλιοθήκη

Ο αριθμός αντιτύπων που διαθέτει η Βιβλιοθήκη ανέρχεται στις 53.000.

Αριθμός βιβλιογραφικών εγγραφών στον κατάλογο της κεντρικής & στον κατάλογο της κινητής

Το διάστημα αυτό γίνονται προσπάθειες για να αρχίσει η καταχώριση ηλεκτρονικά του υλικού της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Μέχρι τώρα έχουν καταχωρηθεί 2000 τίτλοι του  Παιδικού Παραρτήματος και 7000 τίτλοι της Κινητής Μονάδας.

Προσωπικό, εξοπλισμός, υλικό, χρήστες

1. Συνολικός αριθμός προσωπικού πλήρους απασχόλησης

Α/Α

Ειδικότητα

Αριθμός Ατόμων

1

Διευθυντής

1

2

Βιβλιοθηκονόμοι

2

3

ΔΕ Ταξινόμων

1

4

Εκπαιδευτικοί A/θμιας

4

 

 

 

Σύνολο

8

2. Αριθμός θέσεων χρηστών στο αναγνωστήριο 

Κεντρικό τμήμα : 12 θέσεις

Παιδικό Παράρτημα : 12 Θέσεις

 

3. Αριθμός υπολογιστών για χρήστες στη βιβλιοθήκη

H Βιβλιοθήκη διαθέτει 13 θέσεις Η/Υ για τους χρήστες της.

 4. Πληθυσμός πόλης

Ο πληθυσμός της πόλης της Φλώρινας ανέρχεται στις 15.000.

5. Αριθμός μελών της βιβλιοθήκης

O αριθμός των μελών όλων των τμημάτων είναι 4.500.

6. Aριθμός συνολικών δανεισμών ανά έτος 2000-2005 για την κινητή μονάδα

 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ

2001

2002

2003

2004

2005

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

39

54

322

184

216

815

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

1112

1314

4670

799

997

8892

ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ

99

94

437

71

362

1063

Τ.Ε.Ε

136

104

263

68

205

776

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

-

-

-

5645

4028

9673

 

Συνεργασίες

Η Βιβλιοθήκη συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς της ευρύτερης περιοχής καθώς επίσης και με βιβλιοθήκες συλλόγων της περιοχής.

Αξιοποίηση έργου «Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης από κινητές βιβλιοθήκες»

Το έργο «Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες» του ΕΠΕΑΕΚ έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές που δεν έχουν το προνόμιο της Βιβλιοθήκης την δυνατότητα γρήγορης πρόσβασης στο ζητούμενο υλικό και τους διευκόλυνε ώστε να έχουν άμεση προσπέλαση σε πηγές πληροφόρησης. Οι Κινητές Βιβλιοθήκες αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τη διεξαγωγή μαθημάτων και η χρήση τους συμβάλλει στην εξοικείωση των μαθητών και με άλλα μέσα εκτός των σχολικών εγχειριδίων (βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, πολυμέσα).

Η μορφολογία του εδάφους, το ακτινωτό οδικό δίκτυο, οι μακρινές αποστάσεις από την πόλη της Φλώρινας, καθώς και οι ιδιαιτερότητες του Νομού εγκλώβιζαν πολλές περιοχές του σε μια ιδιόμορφη απομόνωση: περιοχές όπου η σύγχρονη βιβλιογραφία, η γνώση, η νέα τεχνολογία της πληροφόρησης, η έρευνα, η αναζήτηση, η σύνδεση με τα βιβλία και το internet δεν μπορούσαν να φτάσουν. Με τη λειτουργία της Κινητής Μονάδας δίνεται στους μαθητές η ευκαιρία να έρθουν κοντά στο βιβλίο και να εξοικειωθούν με το χώρο της γνώσης και της πληροφορίας.

Πρόοδος της Βιβλιοθήκης

Μέσα από το έργο «Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες» έγινε η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, γεγονός που βοήθησε να ξεκινήσει η ηλεκτρονική καταγραφή του υλικού με την χρήση του συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών (ΑΒΕΚΤ) έτσι ώστε να  μπορούν οι αναγνώστες να χρησιμοποιούν τον Η/Υ για αναζήτηση βιβλιογραφίας από τον κατάλογο Βιβλιοθήκης [OPAC]. H αναζήτηση μπορεί να γίνει με το όνομα του συγγραφέα, τον τίτλο, τον εκδότη κ.τ.λ . Το τμήμα της Κινητής Μονάδας βρίσκεται -σε συνεργασία με το Παιδικό τμήμα της Δ.Κ.Β.Φ.- στη διάθεση του κοινού (με βιβλία και οπτικοακουστικό υλικό) προκειμένου να καλύπτονται με καλύτερο τρόπο οι ζητήσεις που προκύπτουν. Το προσωπικό είναι πάντοτε στη διάθεση του αναγνώστη για κάθε πληροφορία και βοήθεια σχετική με τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης

Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης - Υπηρεσίες

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα», συμμετέχει στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" και ανέλαβε το έργο "Δημιουργία Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης".

Στο πλαίσιο του έργου έγινε η εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης και δικτυακού εξοπλισμού στο χώρο της σταθερής βιβλιοθήκης, καθώς και η εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού για τη διασύνδεση της Κινητής Βιβλιοθήκης στο διαδίκτυο μέσω δορυφόρου, και η προμήθεια 13 Η/Υ, 5 εκτυπωτών, 1 server, 2 scanner υψηλής ευκρίνειας καθώς επίσης και αγορά ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού ποικίλου ενδιαφέροντος.

Οι χρήστες του προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας  έχουν τη δυνατότητα:

 • Πρόσβασης στο internet
 • Χρήσης cd-rom που καλύπτουν μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων
 • Χρήσης του πλούσιου οπτικοακουστικού μας υλικού σε 13 θέσεις που διατίθενται δωρεάν στο κοινό.

 

Copyright © ΕΚΤ (800x600)