όλα τα τεύχη


Το σημείωμα της έκδοσης

Νέες δράσεις του ΕΚΤ

Συλλογικός Κατάλογος Δημόσιων Βιβλιοθηκών (Ιούλιος 2006 - Αύγουστος 2008)

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καρπενησίου

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας

 ΑΒΕΚΤ 5.5.01

ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ: Ψηφιακές συλλογές ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού στο Διαδίκτυο 


Τεύχος 6, Ιούλιος 2008

 

"Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες...Κινούνται": Περιοδική έκδοση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου "Ολοκλήρωση των Έργων των Κινητών Βιβλιοθηκών"-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ II ), Γ' ΚΠΣ, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και κατά 20% από το Ελληνικό Δημόσιο".

 

 

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας


Στοιχεία επικοινωνίας με τη βιβλιοθήκη

"Τράκειος" Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας
Διεύθυνση: Αινιάνων 6 Τ.Κ 35100 Λαμία
Τηλέφωνο: 22310-23732 & 22310-50570
FAX: 2231-23732
Ηλ. Διεύθυνση: www.lamialib.gr
Ηλ. Ταχυδρομείο: liblam1@otenet.gr


Ιστορικό της βιβλιοθήκης

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας ιδρύθηκε με την αριθμ.24331/18-3-1954 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 91/Β/30-4-1954 "Περί συστάσεως των Βιβλιοθηκών".
Λειτούργησε ως πυρήνας Δημοτικής Βιβλιοθήκης και το επόμενο έτος έγινε Δημόσια Βιβλιοθήκη, η λειτουργία της οποίας ήταν σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν.1362/1949 «Περί ιδρύσεως, ανασυγκροτήσεως και ενιαίας οργανώσεως των ανά το Κράτος Βιβλιοθηκών».
 

Για πρώτη φορά το έτος 1979 απέκτησε Κινητή Μονάδα (βιβλιoαυτοκίνητο), η οποία επισκεπτόταν τους νομούς Φθιώτιδας και Ευρυτανίας και διακινούσε βιβλία μεταξύ των κατοίκων της υπαίθρου. Το έτος 2000 η Βιβλιοθήκη απέκτησε και δεύτερο βιβλιοαυτοκίνητο, εμπλουτισμένο με νέες εκδόσεις, ηλεκτρονικό εξοπλισμό (CD, CD-ROM, internet ) και επισκέπτεται σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για δανεισμό βιβλίων.
 

Η Βιβλιοθήκη μεταστεγάστηκε σε ιδιόκτητο κτίριο του Τρακείου Κληροδοτήματος στην οδό Αινιάνων 6-8 το 1996 και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 3149 ΦΕΚ 141/Α/10-6-2003 "Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις" και το 83064/ΙΖ ΦΕΚ 1173/Β/20-8-2003 "Κανονισμός Λειτουργίας των Δημοσίων Βιβλιοθηκών".


Συλλογή
 

Η συλλογή της βιβλιοθήκης αριθμεί περίπου 75.000 τόμους βιβλίων. Η βιβλιοθήκη διαθέτει και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό (188 βιντεοκασέτες, 139 CD-ROM, 184 DVD).
Οι ενεργές συνδρομές των περιοδικών της βιβλιοθήκης είναι 19, ενώ υπάρχουν 41 τίτλοι περιοδικών και 360 τόμοι περιοδικών.
 

Η βιβλιοθήκη διαθέτει βιβλία τοπικής ιστορίας, μερικά από τα οποία αποτελούν σπάνιες και παλιές εκδόσεις.


Προσωπικό, εξοπλισμός, υλικό, χρήστες

Ο συνολικός αριθμός του προσωπικού της βιβλιοθήκης είναι επτά (7) μόνιμοι υπάλληλοι, οι ειδικότητες των οποίων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Α/Α

Ειδικότητα

Αριθμός Ατόμων

1

Διευθυντής ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων

1

2

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

5

3

ΔΕ  Κλητήρων

1

Η βιβλιοθήκη διαθέτει δύο αναγνωστήρια για το κοινό: ένα που βρίσκεται στο παιδικό τμήμα και χρησιμοποιείται από τα παιδιά που επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη και ένα για τους ενήλικες χρήστες της βιβλιοθήκης. Στο αναγνωστήριο του παιδικού τμήματος υπάρχουν  40  θέσεις χρηστών και στο αναγνωστήριο των ενηλίκων υπάρχουν  48 θέσεις χρηστών.

Η βιβλιοθήκη διαθέτει για τους χρήστες της δέκα (10) ηλεκτρονικούς υπολογιστές με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επίσης, στη διάθεση των χρηστών της βιβλιοθήκης υπάρχουν δύο εκτυπωτές, ένας ασπρόμαυρος Laser και ένας έγχρωμος, καθώς και ένας σαρωτής.

Η Λαμία έχει 46.406 κατοίκους  και τα ενεργά μέλη της βιβλιοθήκης είναι  8.300.

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ

2001

2002

2003

2004

2005

 

ΣΥΝΟΛO

ΑΝΔΡΕΣ

 

 

 

2.230

1.965

4.195

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 

 

 

3.824

2.582

6.406

ΜΑΘΗΤΕΣ

 

 

 

4.226

5.320

9.546

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 

 

 

1.135

1.060

2.195

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

 

 

 

876

962

1.838

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

 

 

 

758

840

1.598

ΑΝΕΝΤΑΧΤΑ ΜΕΛΗ

11.000

18.000

9.140

1951

745

40836

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το έτος 2001-2003 δεν είχαμε εντάξει τα μέλη μας σε κατηγορίες γι' αυτό σημειώσαμε συνολικά τις χρεώσεις στα ανένταχτα μέλη. Επίσης, κατά το έτος 2003 είχαμε προβλήματα με το πρόγραμμα στατιστικών και έτσι οι χρεώσεις κατά το έτος 2003 προκύπτουν κατά προσέγγιση.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ

2001

2002

2003

2004

2005

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

298

-

1545

1069

297

3.209

ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ

192

-

537

290

93

1.112

Τ.Ε.Ε

173

-

172

140

46

531

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

 180

 

203

 240

298

921

 

Αξιοποίηση έργου

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη με το έργο «Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες» στόχο έχει την ίδρυση και λειτουργία δανειστικών κέντρων σε σχολεία Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με ισόρροπη γεωγραφική κατανομή στο νομό Φθιώτιδας. Η κινητή βιβλιοθήκη είναι ένα στοιχείο του δικτύου εξυπηρέτησης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης που προέκυψε από την προσπάθεια για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάδοση του βιβλίου.

Σκοπός του έργου είναι να καλύψει τις ανάγκες εκείνων των σχολείων στα οποία δεν υπάρχουν Σχολικές Βιβλιοθήκες. Περιλαμβάνει την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία δανειστικών κέντρων σε Δημοτικά, Γυμνάσια, Ενιαία Λύκεια και Τ.Ε.Ε στην προκαθορισμένη από το ΥΠΕΠΘ περιοχή ευθύνης της στο Νομό Φθιώτιδας.

Η Κινητή Βιβλιοθήκη αποδεικνύεται ότι αποτελεί:

α) Για τους μαθητές: χώρο μάθησης, πληροφόρησης, γνωριμίας και εξοικείωσης με το βιβλίο και τη γνώση.

β) Για τους εκπαιδευτικούς: πηγή πληροφόρησης και μέσο στήριξης για τον σχεδιασμό νέων μεθοδολογιών στις διαδικασίες μάθησης.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη υλοποιεί το έργο «Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες» από το 1999. Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζεται το έργο των εκπαιδευτικών για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων, διευκολύνεται η ατομική μάθηση, η έρευνα, η αναζήτηση, η σύνθεση μέσω των βιβλίων, του internet και των οπτικοακουστικών μέσων. Αναπτύσσεται στους μαθητές η δεξιότητα εντοπισμού, αξιολόγησης και χρήσης της πληροφορίας και προσφέρεται η δυνατότητα σε όλους τους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών να έρθουν σε επαφή με το βιβλίο και τη νέα τεχνολογία της πληροφορίας.

Τέλος, η Κινητή Βιβλιοθήκη εξοπλισμένη με όλα τα σύγχρονα μέσα:

  • Υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς στόχους του αναλυτικού προγράμματος
  • Διευκολύνει την ατομική μάθηση, την έρευνα, την αναζήτηση, τη σύνθεση
  • Αναπτύσσει στους μαθητές τη συνήθεια για το διάβασμα και τη δια βίου χρήση της Βιβλιοθήκης
  • Αναπτύσσει στους μαθητές τη δεξιότητα εντοπισμού, αξιολόγησης και χρήσης της πληροφορίας
  • Προσφέρει τη δυνατότητα στους κατοίκους της υπαίθρου της Φθιώτιδας να έρθουν σε επαφή με το βιβλίο.

 

Πρόοδος της Βιβλιοθήκης

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας τα τελευταία πέντε χρόνια έχει αυτοματοποιήσει όλες τις λειτουργίες της. Έχει εμπλουτίσει τη συλλογή της με νέες εκδόσεις και σύγχρονα επιστημονικά έργα καθώς και οπτικοακουστικό υλικό. Έχει οργανώσει επιστημονικές διαλέξεις, καθώς και εκδηλώσεις στα πλαίσια λειτουργίας του παιδικού τμήματος με σκοπό τη γνωριμία των παιδιών με τη βιβλιοθήκη. Έχουν γίνει επίσης οργανωμένες και συστηματικές προσπάθειες προβολής της βιβλιοθήκης με διανομή διαφημιστικού υλικού και δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο για ενημέρωση της ευρύτερη περιοχής του Νομού. Τέλος, τα τελευταία δύο χρόνια λειτουργεί ένα σύγχρονο δημόσιο κέντρο πληροφόρησης με ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους επισκέπτες της βιβλιοθήκης. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες της να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για ανάκτηση πληροφοριών και να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες πληροφόρησης. Όλα αυτά, είχαν ως αποτέλεσμα τα τελευταία  πέντε χρόνια να έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των ενεργών μελών και των επισκεπτών της βιβλιοθήκης.

 

Copyright © ΕΚΤ (800x600)