όλα τα τεύχη


Το σημείωμα της έκδοσης

Νέες δράσεις του ΕΚΤ

Συλλογικός Κατάλογος Δημόσιων Βιβλιοθηκών (Ιούλιος 2006 - Αύγουστος 2008)

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καρπενησίου

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας

 ΑΒΕΚΤ 5.5.01

ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ: Ψηφιακές συλλογές ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού στο Διαδίκτυο 


Τεύχος 6, Ιούλιος 2008

 

"Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες...Κινούνται": Περιοδική έκδοση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου "Ολοκλήρωση των Έργων των Κινητών Βιβλιοθηκών"-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ II ), Γ' ΚΠΣ, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και κατά 20% από το Ελληνικό Δημόσιο".

 

 

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς

Στοιχεία επικοινωνίας βιβλιοθήκης

Πλατεία Δημοτικής Αγοράς
Τ.Κ. 61100 Τ.Θ. 148
Τηλ 23410-39161 & 76338 Fax 23410-76339
Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.infolibraries.gr/kilkis
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: vivlkilk@sch.gr
Διεύθυνση καταλόγου στο Διαδίκτυο: http://81.186.191.120/


Ιστορικό της Βιβλιοθήκης

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 2000 με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από την παραχώρηση στο Υπουργείο Παιδείας δωρεάν χρήσης του κτιρίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης από το Δήμο Κιλκίς και τη δωρεά των τόμων της συλλογής του Δήμου στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς.

Συλλογή

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει 7.000 περίπου αντίτυπα βιβλίων, 220 CD-ROM, πλήρες αρχείο όλων των τοπικών εφημερίδων από το 2004 και έπειτα και 6 ενεργές συνδρομές σε περιοδικά. Η Κινητή Μονάδα διαθέτει 3.000 αντίτυπα και 80 περίπου CD-ROM. Ο κατάλογος της κεντρικής βιβλιοθήκης έχει περίπου 850 βιβλιογραφικές εγγραφές και της κινητής 2.400.

Προσωπικό, εξοπλισμός, υλικό, χρήστες

Α/Α

Ειδικότητα

Αριθμός Ατόμων

1

Προϊστάμενος

1

2

Αποσπασμένοι ΠΕ70 –Δάσκαλοι

2

 

Σύνολο

3

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει 20 θέσεις χρηστών στο αναγνωστήριο, 7 υπολογιστές για χρήστες στο Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης και δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης. Ο πληθυσμός της πόλης αγγίζει τους 30.000 κατοίκους και του νομού τους 85.000. Η κεντρική βιβλιοθήκη διαθέτει 60 μέλη περίπου (λειτουργεί τις 3 τελευταίες εβδομάδες) και η Κινητή διαθέτει 100 περίπου μέλη.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

Α/Α

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ

2004

2005

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

1

Ανένταχτα μέλη

158

97

255

2

Σχολεία

450

1958

2408

3

Διοικητικό προσωπικό

0

91

91

4

Εξωτερικοί χρήστες

0

206

206

5

Εκπαιδευτικοί

0

142

142

 

Σύνολο

608

2494

3102

Αξιοποίηση έργου

Η Κινητή Βιβλιοθήκη έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τη σχολική κοινότητα. Οι μαθητές μέσω της Κινητής ήρθαν σε επαφή με τις βασικές λειτουργίες μιας Βιβλιοθήκης και τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει. Η κινητή βιβλιοθήκη επισκέπτεται περιοχές ενός παραμεθόριου νομού, περιοχές που η καθημερινή πρόσβασή τους στο αστικό κέντρο είναι δύσκολη.  Συντελεί λοιπόν στην κατανομή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, στην γνωριμία με το βιβλίο και τις νέες τεχνολογίες μέσω της Κοινωνίας της Πληροφορίας και εν τέλει στην αύξηση της αναγνωσιμότητας. Πολλοί από τους χρήστες επισκέπτονται πλέον και την κεντρική βιβλιοθήκη και κάνουν χρήση των υπηρεσιών της, γεγονός ιδιαίτερα ενθαρρυντικό καθώς η Βιβλιοθήκη είναι νεοσύστατη και άγνωστη ακόμη στο ευρύ κοινό. Μελανό σημείο όμως αποτελούν οι συνεχείς διακοπές του προγράμματος, με αποτέλεσμα να υπάρχει ασυνέχεια στη παροχή των υπηρεσιών και να καλλιεργείται κλίμα δυσπιστίας από την πλευρά των συνεργαζόμενων φορέων.

 

Copyright © ΕΚΤ (800x600)