όλα τα τεύχη


Το σημείωμα της έκδοσης

Νέες δράσεις του ΕΚΤ

Συλλογικός Κατάλογος Δημόσιων Βιβλιοθηκών (Ιούλιος 2006 - Αύγουστος 2008)

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καρπενησίου

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας

 ΑΒΕΚΤ 5.5.01

ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ: Ψηφιακές συλλογές ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού στο Διαδίκτυο 

 


Τεύχος 6, Ιούλιος 2008

 

"Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες...Κινούνται": Περιοδική έκδοση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου "Ολοκλήρωση των Έργων των Κινητών Βιβλιοθηκών"-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ II ), Γ' ΚΠΣ, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και κατά 20% από το Ελληνικό Δημόσιο".

 

 

Συλλογικός Κατάλογος Δημόσιων Βιβλιοθηκών (Ιούλιος 2006 - Αύγουστος 2008)

H βάση δεδομένων «Συλλογικός Κατάλογος Δημόσιων Βιβλιοθηκών»,  υποέργο του έργου ΕΠΕΑΕΚ 2005-2008: «Ολοκλήρωση του έργου των Κινητών Βιβλιοθηκών Δ.Κ.Β. Βιβλιοθήκη Λεβαδειάς» - MIS 102803, αναπτύσσεται και εμπλουτίζεται με αμείωτο ρυθμό και για το διάστημα Ιούλιος 2006- Αύγουστος 2008. Παράλληλα, διάφορες δραστηριότητες και εξελίξεις δίνουν νέα δυναμική και προοπτική στο έργο. Πιο συγκεκριμένα:

  • Το Νοέμβριο του 2006 πραγματοποιήθηκε στη Λιβαδειά ημερίδα με θέμα: "Συνεργασίες λαϊκών βιβλιοθηκών - Εργαλεία, πρότυπα και συλλογικοί κατάλογοι", όπου κατατέθηκαν εμπειρίες από συνεργασίες σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού και υπηρεσιακών μεταβλητών στις Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες, αλλά και γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με τη χρήση των βιβλιοθηκονομικών εργαλείων για τη διαχείριση της γνώσης στο χώρο των ελληνικών λαϊκών βιβλιοθηκών, και συγκεκριμένα για το Θησαυρό, το DDC, τα  Αρχεία Καθιερωμένου Τύπου/Authority files, τους AACR2, το UNIMARC καθώς και για τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την ανταλλαγή εγγραφών.

  • Η επιτυχημένη αυτή ημερίδα έκανε αισθητή την ανάγκη ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ των βιβλιοθηκών, αλλά και της εκφρασμένης επιθυμίας για ενημέρωση των ανθρώπινου δυναμικού για τις σύγχρονες εξελίξεις και δράσεις στο βιβλιοθηκονομικό χώρο. Έτσι, προέκυψαν

o       η δημιουργία του blog «Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών» (http://unioncat.blogspot.com/), με οδηγίες και θέματα που αφορούν το συλλογικό κατάλογο και τις δημόσιες βιβλιοθήκες που τροφοδοτούν τη βάση, αλλά και θέματα που αφορούν ολόκληρη την ελληνική βιβλιοθηκονομική κοινότητα, και

o       η δημιουργία της «Ομάδας Συζήτησης Greek Public Libraries» (http://groups.google.com/group/Greek-Public-Libraries/),  ενός χώρου ανάπτυξης δυναμικού διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων για καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στις ελληνικές λαϊκές βιβλιοθήκες.

  • Η συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) συνεχίζεται, αλλά και εξελίσσεται. Το ΕΚΤ υπήρξε πάντοτε καθοριστικός συντελεστής και αρωγός του έργου από το ξεκίνημα της δημιουργίας του (Ιούλιο 1999).

Η συνδρομή του, πέρα από την τεχνική υποστήριξη του λογισμικού και την παραχώρηση εφαρμογών επεξεργασίας των εγγραφών σε μορφή MARC, ήταν πάντοτε και  βιβλιοθηκονομική, καθώς παρείχε οδηγίες και συμβουλές καθοριστικές για την ποιότητα του έργου, ενώ παράλληλα υπεδείκνυε και ενημέρωνε για τις τάσεις που ακολουθεί η διεθνής βιβλιοθηκονομική κοινότητα.  

Από τις αρχές του 2007, με την αρωγή του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά αυτοματοποιημένες διαδικασίες ταύτισης εγγραφών του καταλόγου, αρχικά ως προς το ISBN, με χρήση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών. Μέσα από αυτή τη συνεργασία έχει συνδέθηκαν τα αντίτυπα των εγγραφών του Συλλογικού Καταλόγου με τα αντίτυπα των εγγραφών των online καταλόγων των βιβλιοθηκών-πηγών στο περιβάλλον της πύλης «Αργώ», για να υπάρχει δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης των χρηστών για το πραγματικό πλήθος των αντιτύπων και τη διαθεσιμότητά τους (status).

Με τη χρήση των νέων εργαλείων και εφαρμογών, ο ΣΚΔΒ περνά σε μια νέα φάση, κατά την οποία θα είναι δυνατός ο ταχύτερος και ποσοτικός εμπλουτισμός του, όχι όμως σε βάρος της ποιότητας του καταλόγου που είχε επιτευχθεί τα προηγούμενα χρόνια, στηριζόμενη στις αρχές και πρακτικές που επιτάσσουν τα διεθνή πρότυπα και κανόνες.

Από το προηγούμενο τεύχος είχαμε ξεκινήσει τη δημοσίευση λεπτομερών αναφορών σε προβληματισμούς, πρακτικές, διαδικασίες και κανόνες που αντιμετωπίζονται και υλοποιούνται κατά τη διάρκεια δημιουργίας του ΣΚΔΒ, σχετικά με τις βιβλιογραφικές εγγραφές, τη γραμματική στίξη και την εφαρμογή της στους Η/Υ, την Ετικέτα Εγγραφής, τα πεδία Ταύτισης 0ΧΧ του UNIMARC, και τα πεδία Κωδικοποιημένων Πληροφοριών 1ΧΧ του UNIMARC.

Θα συνεχίσουμε, λοιπόν, με οδηγίες και πολιτικές που ακολουθούνται με συνέπεια στο ΣΚΔΒ για την καταλογογράφηση  του υλικού προβολής και μαγνητοσκοπήσεων (κινηματογραφικές ταινίες, διαφάνειες, μαγνητοσκοπήσεις, διαφημίσεις), και συγκεκριμένα τις βιντεοκασέτες VHS, τα DVDs, VCDs, SVCDs και slides.

Οδηγίες καταλογογράφησης Υλικού προβολής και μαγνητοσκοπήσεων

RECORD LABEL

Τύπος εγγραφής: Υλικό προβολής και μαγνητοσκοπήσεων
Βιβλιογραφικό επίπεδο: Μονογραφία
Ιεραρχικό επίπεδο: Απροσδιόριστη ιεραρχική σχέση ή Δεν υπάρχει ιεραρχική σχέση (συνήθως - σπάνια απαντώνται οι άλλες επιλογές)
Επίπεδο Κωδικοποίησης: πλήρες επίπεδο
Τύπος περιγραφικής καταλογογράφησης: η εγγραφή είναι σε πλήρες επίπεδο ISBD
, VCDs, SVCDs και τα slides,
θα αναφερθούμε κυρίως σ' αυτά.

UNIMARC Minimal Level Record

http://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/guid4.html
M = Mandatory (for all minimal level records) (=υποχρεωτικό)
A = mandatory if Applicable (to the item being catalogued)

Projected Material
101 Language of the Work A
additional subfield: $j Language of subtitles [Moving Image items]
A


Πεδία ή υποπεδία σημαντικά για την καταλογογράφηση υλικού προβολής και μαγνητοσκοπήσεων

100 (θέση 8-16) i-μονογραφία με χρονολογία κυκλοφορίας και χρονολογία παραγωγής
101_$j Γλώσσα υποτίτλων
200_$b Γενικός προσδιορισμός υλικού (μαγνητοσκόπηση, διαφάνεια, κλπ.)
215 Φυσική περιγραφή
304 Πηγή κύριου τίτλου (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)
322 Σημείωση τίτλων (credits)
323 Σημείωση συμμετοχών (cast)
606
Form subdivisions (SVCDs*, Βιντεοδίσκοι* κλπ.)

 

 

Πεδία UNIMARC που χρησιμοποιούνται στο ΣΚΔΒ με παραδείγματα (για να τα δείτε, πατήστε εδώ)

 

Περισσότερες παρατηρήσεις και επισημάνσεις

 1.1 Περιγραφικό Τμήμα

 1.1.1 Περί συντομογραφιών 

Ως συντομογραφίες χρησιμοποιούνται οι συντομογραφίες της ελληνικής έκδοσης των AACR2 (ΤΕΙ Θεσσαλονίκης τ.Β', σ. 404) και των IASA. Αυτές που απαντώνται συχνότερα στο υλικό προβολής και μαγνητοσκοπήσεων είναι:

ασπρόμ. ασπρόμαυρη (ταινία)

βουβ. βουβή (ταινία)

δευτ. δευτερόλεπτο

έγχρ. έγχρωμη

ήχ. ήχος

ίν. ίντσες

κ.ά. και άλλοι

καδ καρέ ανά δευτερόλεπτο

κλπ. και τα λοιπά

λεπτ. λεπτά

μονο. μονοφωνικός / ή

ομιλ. ομιλούσα (ταινία)

π. περίπου

προβ. προβολή

παδ προβολή φιλμ σε καρέ ανά δευτερόλεπτο

στερεο. στερεοφωνικός / ή

[χ.ό.] χωρίς όνομα (210_$c - εκδότη)

[χ.τ.] χωρίς τόπο (210_$a)

ώρ. ώρα / ες

CD Compact Disc

DVD Digital Versatile Disc (παλαιότερα Digital Video Disc)

SVCD Super Video Compact Disc

VCD Video Compact Disc

VHS Video Home System

 

1.1.2 Πηγή πληροφοριών

Κύρια πηγή των πληροφοριών της εγγραφής μπορεί να είναι το ίδιο το μέσο της εγγραφής ή η θήκη / κιβώτιο που το περιλαμβάνει.

Στο πεδίο 304 πρέπει να συμπληρώνεται πάντα η πηγή του κυρίου τίτλου.

1.1.3 Τίτλος και Δήλωση Πνευματικής Υπευθυνότητας (200)

1.1.3.1 [Κινηματογραφική ταινία] στο 200_$b, ΜΟΝΟ όταν πρόκειται για ταινία σε φιλμ ή μπομπίνα, και όχι σε βιντεοκασέτα ή βιντεοδίσκο (μαγνητοσκόπηση = video-recording).

 1.1.3.2 200_$f ή 200_$g: Σκηνοθέτης, παραγωγός, σεναριογράφος (χωρίς να αποκλείονται και άλλοι πνευματικά υπεύθυνοι - κατά την κρίση του καταλογογράφου).

1.1.3.3 Οι πρωταγωνιστές ηθοποιοί (cast) καταχωρούνται στο 701 με τον αντίστοιχο ρόλο τους (Όχι στο 200_$f ή g) – Στο 323 (cast) καταχωρούνται όσοι δεν έχουν ήδη καταχωρηθεί στο 701 και η συμβολή τους δεν θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική.

1.1.4 Φυσική Περιγραφή (215)

1.1.4.1 Στη φυσική περιγραφή οι αποδόσεις στα ελληνικά έχουν γίνει βάσει της ελληνικής έκδοσης των AACR2 (ΤΕΙ Θεσσαλονίκης).

1.1.4.2 Οι λεπτομέρειες στο 215_$a ακολουθούνται βάσει των οδηγιών των κανόνων The International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) Cataloguing Rules (http://www.iasa-web.org/icat/) π.χ. 215_$a 1 βιντεοκασέτα (VHS, 50 λεπτ.) (και όχι 215_$a 1 βιντεοκασέτα (VHS) (50 λεπτ.) ή 215_$a 1 βιντεοκασέτα VHS (50 λεπτ.) ).

1.1.4.3 Οι ειδικοί προσδιορισμοί CD-ROM και DVD-ROM αποδίδονται μόνο σε ηλεκτρονικούς πόρους. 

1.2 Σημεία πρόσβασης

1.2.1 Όνομα Προσώπου (701)

1.2.1.1 Ο κωδικός ρόλου καλλιτεχνικών παραστάσεων για τους οποίους υπάρχουν ειδικοί κωδικοί π.χ. ηθοποιών (005), τραγουδιστών (721 & 755), μουσικών (545), χορευτών (275) κ.λπ. Δεν χρησιμοποιείται ο 590.

1.2.1.2 Ο ρόλος 070 χρησιμοποιείται μόνο όταν το πρόσωπο, και μόνο αυτό, έχει την αποκλειστική ευθύνη για το έργο. Ειδάλλως αποδίδονται ξεχωριστά όλοι οι ρόλοι που του αναλογούν.

1.2.2 Θέμα (600-607)

1.2.2.1 Δεν χρησιμοποιείται ο κωδικός ρόλου 590 για καλλιτέχνες για τους οποίους υπάρχουν ειδικοί κωδικοί π.χ. ηθοποιών (005), τραγουδιστών (721 & 755), μουσικών (545), χορευτών (275) κ.λπ.

1.2.2.2 Για τη μορφή, το σχήμα, και τον τύπο του υλικού (π.χ. βιντεοκασέτες) γίνεται ξεχωριστή εγγραφή στο 606, και δεν καταχωρείται η πληροφορία ως υποδιαίρεση στο τέλος του κάθε θέματος (για δυνατότητα μελλοντικής ένταξης στο πεδίο 608 του UNIMARC - το οποίο δεν προβλέπεται, προς το παρόν, από το ΑΒΕΚΤ) π.χ. 606__ $a Βιντεοκασέτες.*

* Οι παραπάνω πληροφορίες δεν καταχωρούνται επίσης, στο τέλος του θέματος ως θεματικές υποδιαιρέσεις $x π.χ. 606__$a Διατροφή $x Βιντεοκασέτες για να μην επιβαρύνεται ο κατάλογος των authorities με πολύ περισσότερες εγγραφές, με αμφισβητήσιμη αποτελεσματικότητα και ωφέλεια (και φυσικά, δεν θα χρησιμοποιηθούν μελλοντικά ούτε στο 606_$j – δεν προβλέπεται και αυτό το υποπεδίο, προς το παρόν, από το ΑΒΕΚΤ).

Ο αστερίσκος μπαίνει προσωρινά στο τέλος των Form subdivisions, για ένταξή τους μελλοντικά στο 608 και διάκρισή τους από τα θέματα ως θέματα.

1.2.2.3

606 __ $a Κινηματογραφικές ταινίες

606 __ $a Κινηματογραφικές ταινίες, ελληνικές (εργασίες για ταινίες που γυρίστηκαν από ελληνικές εταιρείες παραγωγής και προβλήθηκαν στο εξωτερικό)

606 __ $a Κινηματογραφικές ταινίες $y Ελλάς (εργασίες για ταινίες που γυρίστηκαν από ελληνικές εταιρείες και προβλήθηκαν στην Ελλάδα)

606 __ $a Κινηματογραφικές ταινίες, Γουέστερν

606 __ $a Κινηματογραφικές ταινίες, Εκπαιδευτικές

606 __ $a Κινηματογραφικές ταινίες, Θρίλερ

606 __ $a Κινηματογραφικές ταινίες, Κωμωδίες

606 __ $a Κινηματογραφικές ταινίες, Μιούζικαλ

606 __ $a Κινηματογραφικές ταινίες, Πορνογραφικές

606 __ $a Κινηματογραφικές και τηλεοπτικές διασκευές

606 __ $a Κινηματογραφικές ταινίες επιστημονικής φαντασίας

606 __ $a Κινηματογραφικές ταινίες περιπέτειας

606 __ $a Κινηματογραφικές ταινίες μικρού μήκους

606 __ $a Κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους

606 __ $a Κινούμενα σχέδια (ΟΧΙ Ταινίες κινουμένων σχεδίων)

606 __ $a Παιδικές ταινίες

606 __ $a Τηλεοπτικές σειρές

606 __ $a Διασκευές $x Ανθολογίες $x Τηλεοπτικές σειρές

606 __ $a Ντοκιμαντέρ

606 __ $a Κωμωδίες $x Τηλεοπτικές σειρές

606 __ $a Νεανικές ταινίες

606 __ $a Λογοτεχνία στον κινηματογράφο

606 __ $a Πειραματικές ταινίες

606 __ $a MPEG (Πρότυπο κωδικοποίησης βίντεο)

606 __ $a AVI (Πρότυπο κωδικοποίησης βίντεο)

Form subdivisions:

606 __ $a Βιντεοκασέτες*

606 __ $a Βιντεοδίσκοι*

606 __ $a DVDs*

606 __ $a SVCDs*

606 __ $a VCDs*

 

1.2.3 Όνομα Συλλογικού Οργάνου (711 & 712)

1.2.3.1 Ο κωδικός ρόλου παραγωγού (630), παρότι υποδεικνύεται μόνο ως πρόσωπο, συνιστάται να χρησιμοποιείται και ως ΣΥΟ γιατί πολλές φορές ΣΥΟ έχουν και αυτό το ρόλο.

1.2.3.2 Στο πεδίο 712 καταχωρούνται μόνο οι ρόλοι ΣΥΟ εκδότη, διανομέα ή παραγωγού, που έχουν άμεση σχέση με την εμπορική διάθεση και προώθηση του προϊόντος.

Ρόλοι

005 Actor

Person who principally exhibits acting skills in a musical or dramatic presentation or entertainment.

010 Adapter

Writer who rewrites novels or stories for motion pictures or another audiovisual medium. For one who reworks a musical composition, usually for a different medium, use Arranger (030).

070 Author

Person or corporate body chiefly responsible for the creation of the intellectual or artistic content of a work. When more than one person or body jointly bears such responsibility, this code may be used in association with as many headings as is appropriate.

090 Author of dialogue

The writer of dialogue or spoken commentary for a screenplay or sound recording.

100 Bibliographic antecedent

One who is the author of the work upon which the work reflected in the catalogue record is based in whole or in part. This relator may be appropriate in records for adaptations, indexes, continuations and sequels by different authors, concordances, etc.

200 Choreographer

210 Commentator

One who provides interpretation, analysis, or a discussion of the subject matter on a recording, motion picture, or other audiovisual medium.

245 Conceptor

Person or corporate body responsible for the original idea on which a work is based. This includes the scientific author of an audio-visual item and the conceptor of an advertisement.

260 Copyright holder

275 Dancer

Person who principally exhibits dancing skills in a musical or dramatic presentation or entertainment.

300 Director

Person responsible for the general management of the work or who supervised the production of the performance for stage, screen, or sound recording.

310 Distributor

Agent or agency that has exclusive or shared marketing rights for an item.

370 Film editor

545 Musician

Person who performs music or contributes to the musical content of a work. Use when it is not possible or desirable to identify more precisely the person's function.

550 Narrator

Speaker delivering the narration in a motion picture, sound recording or other type of work.

560 Originator

Author or agency performing the work, i.e. the name of a person or organization associated with the intellectual content of the work. Includes person named in the work as investigator or principal investigator. This category does not include the publisher or personal affiliation, or sponsor except where it is also the corporate author.

590 Performer

Person acting or otherwise performing in a musical or dramatic presentation or entertainment. Use if more specific codes are not \asrequired, e.g. actor, dancer, musician, singer.

630 Producer

Person with final responsibility for the making of a motion picture, including business aspects, management of the productions, and the commercial success of the film.

650 Publisher

670 Recording engineer

Person supervising the technical aspects of a sound or video recording session.

675 Reviewer

Person or corporate body responsible for the review of a book, motion picture, performance, etc.

690 Scenarist

Author of a screenplay.

721 Singer

Person who uses his or her voice with or without musical accompaniment to produce music. A singer's performance may or may not include actual words.

755 Vocalist

Person who principally exhibits singing skills in a musical or dramatic presentation or entertainment.

770 Writer of accompanying material

Writer of significant material which accompanies a sound recording or other audiovisual material.

Πηγή:UNIMARC Manual: Bibliographic Format, APPENDIX C: Relator Codes, http://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/appx-c.htm

Πηγές από το διαδίκτυο

 

Κατερίνα Κεράστα, Υπεύθυνη του έργου

«Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών»

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας

 

Copyright © ΕΚΤ (800x600)