όλα τα τεύχη


Το σημείωμα της έκδοσης

Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών (Νοέμβριος 2005 - Ιούνιος 2006)

Ταξινόμηση, ταξιθέτηση και θεματική πρόσβαση

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας

Παπαχαραλάμπειος Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου

Σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΕΚΤ - ΑΒΕΚΤ

Εκδόσεις του ΕΚΤ για τις βιβλιοθήκες, στο Διαδίκτυο 


Τεύχος 5, Σεπτέμβριος 2007

 

"Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες...Κινούνται", τεύχος 5, Σεπτέμβριος 2007: Τετράμηνη έκδοση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου "Ολοκλήρωση των Έργων των Κινητών Βιβλιοθηκών"-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ II ), Γ' ΚΠΣ, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο".

 

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου

Στοιχεία Βιβλιοθήκης

Διεύθυνση: Αγίας Βαρβάρας 26 74100 Ρέθυμνο
Τηλ.: 28310 29215
Fax: 28310 20238

e-mail : libret@otenet.gr
http://www.libret.gr
URL Καταλόγου Βιβλιοθήκης: http://nautilus.libh.uoc.gr/cgi-bin/zap/zap/bsearch.zap?type=basic&target=dimreth


Ιστορικό Βιβλιοθήκης
 

Ιδρύθηκε το 1946 ως βιβλιοθήκη της "Πνευματικής Εστίας Ρεθύμνης" με κύριο πυρήνα της τη συλλογή των βιβλίων του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Ρεθύμνης και τα βι-βλία της δωρεάς του Ρεθύμνιου ευπατρίδη Εμμανουήλ Βιβυλάκη. Το 1953 έγινε Δη-μόσια και πέρασε στην ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, ενώ το 1972 ορίστηκε ως Κεντρική και εξοπλίστηκε με δύο κινητές βιβλιοθήκες.

Συλλογή
 

Στα εξήντα και πλέον χρόνια της λειτουργίας της, η Δημόσια Βιβλιοθήκη του Ρεθύ-μνου γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη. Σήμερα στις συλλογές της περιλαμβάνονται 130.000 τόμοι βιβλίων, περί τους 1000 τίτλους περιοδικών (150 τρέχοντα), καθώς και ένα πλούσιο αρχείο τοπικών και αθηναϊκών εφημερίδων. Διαθέτει πλούσιο αρχειακό υλικό για την πόλη και το νομό του Ρεθύμνου, καθώς και αρχείο ΦΕΚ από το 1945. Επίσης, μια σημαντική συλλογή περίπου 1000 τίτλων παλαιών βιβλίων του 16ου, 17ου, 18ου και 19ου αι., με παλαιότερο τις Κωμωδίες του Αριστοφάνη, που εκδόθηκε στη Βενετία το 1498 με σχόλια του Μάρκου Μουσούρου. Έχουν γίνει μέχρι σήμερα 44.000 βιβλιο-γραφικές εγγραφές στο ηλεκτρονικό σύστημα "Πτολεμαίος" και 10.000 εγγραφές στο ΑΒΕΚΤ, που εξυπηρετεί τις κινητές μονάδες της Βιβλιοθήκης.

Προσωπικό


Στη βιβλιοθήκη εργάζονται οχτώ (8) άτομα πλήρους απασχόλησης, εκ των οποίων τα τρία (3) είναι μόνιμο προσωπικό.

Εξοπλισμός


Υπάρχουν τριάντα (30) θέσεις χρηστών στο αναγνωστήριο ενώ δώδεκα (12) υπολογιστές, με σύνδεση στο Διαδίκτυο, διατίθενται στους χρήστες της βιβλιοθήκης.

Χρήστες


Η Βιβλιοθήκη Εξυπηρετεί τους περίπου 30.000 κατοίκους της πόλης του Ρεθύμνου και 120 σχολικές μονάδες του νομού Ρεθύμνου και της ευρύτερης περιοχής. Τα ενεργά μέλη της κεντρικής βιβλιοθήκης αριθμούν 6.544, ενώ οι κινητές μονάδες της εξυπηρετούν πάνω από 2.000 μέλη της σχολικής κοινότητας.

 

 

Συνολικοί δανεισμοί*

Έτος

Κεντρική μονάδα

Κινητή μονάδα

2000

19.106

660

2001

20.308

1246

2002

22.935

2944

2003

24.709

3105

2004

25.302

3294

2005

26.738

4441


 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2006

Μέλη

Μαθητές

244

 

Φοιτητές

153

 

Ιδιώτες

728

Σύνολο χρηστών

 

1125

Σύνολο δανεισμών :    1995


* Τα στοιχεία αφορούν μόνο το δανεισμό βιβλίων. Στους παραπάνω αριθμούς δεν περιλαμβάνονται οι χρήστες που χρησιμοποίησαν τη βιβλιοθήκη για διάφορους άλλους λόγους, πέραν του δανεισμού (μελέτη, έρευνα κλπ).

Συνεργασίες


Η βιβλιοθήκη συνεργάζεται στενά με την βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης. Επίσης, εξυπηρετεί με διαδανεισμό και άλλες διευκολύνσεις, σχολικές βιβλιοθήκες της Κρήτης καθώς και πολιτιστικούς φορείς του νησιού.

Αξιοποίηση έργου


Οι κινητές βιβλιοθήκες υλοποιούν το έργο "Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες" που είναι ενταγμένο στο ΕΠΕΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και χρηματοδοτείται από το Γ΄ΚΠΣ. Έργο τους είναι η υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με παροχή υπηρεσιών βιβλιοθήκης (δανεισμός βιβλίων και άλλου εκπαιδευτικού υλικού και δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων μέσω cd-rom και internet), στα απομακρυσμένα σχολεία της Κρήτης, η οποία αποτελεί περιοχή ευθύνης της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου, καθώς και η εξυπηρέτηση των υπόλοιπων σχολείων της περιφέρειας που δεν διαθέτουν σχολική βιβλιοθήκη. Επιπλέον, οι κινητές βιβλιοθήκες λειτουργούν ως παραρτήματα της κεντρικής βιβλιοθήκης για το σύνολο του πληθυσμού των απομακρυσμένων περιοχών.
 

Η συνεργασία της κινητής βιβλιοθήκης με το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων που επισκέπτεται, ο δανεισμός βιβλίων και οι εκδηλώσεις που οργανώθηκαν έφεραν τα παιδιά, κυρίως των δημοτικών σχολείων, σε επαφή με το εξωσχολικό βιβλίο και δη-μιούργησαν την ανάγκη για πρόσκτηση νέου υλικού και περισσότερες επισκέψεις.
 

Με την υλοποίηση του προγράμματος η Δημόσια Βιβλιοθήκη απέκτησε εξοπλισμό (κυρίως ηλεκτρονικούς υπολογιστές) και σημαντικό αριθμό νέων βιβλίων, ικανών να καλύψουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του αναγνωστικού της κοινού.
 

Το προσωπικό της είχε την ευκαιρία να εκπαιδευτεί σε ειδικά σεμινάρια για τη χρήση της νέας τεχνολογίας, και πιο συγκεκριμένα του ΑΒΕΚΤ, ενώ παράλληλα ενισχύθηκε με επιπλέον προσωπικό και μάλιστα ειδικευμένο.
 

Τέλος, στo πλαίσιo του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας", δημιουργήθηκε και λειτουργεί Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης για το κοινό και ιδιαίτερα τους νέους με στόχο την εξοικείωσή τους με τη νέες τεχνολογίες και γενικότερα την "Κοινωνία της Πληροφορίας".

Πρόοδος της βιβλιοθήκης


Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου, παρά τις αντιξοότητες και τις δυσκολίες που αντι-μετωπίζει από τη μη επαρκή στελέχωσή της και την επιτακτική ανάγκη ανέγερσης νέου κτiρίου για τη στέγασή της, βελτιώνει συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες της:
 

  • Αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το εξαιρετικό και σπάνιο υλικό της με αποτέλεσμα να γίνει πόλος έλξης για μελετητές και ερευνητές.

  • Το πολύτιμο αρχειακό υλικό τοπικού χαρακτήρα και η πολύ μεγάλη συλλογή της σχετικά με τον πολιτισμό και την ιστορία της περιοχής συμβάλλουν στην ανάδειξη και την καταγραφή της τοπικής ιστορίας.

  • Συνεχίζει το εκδοτικό της έργο αναδεικνύοντας τοπικούς συγγραφείς και στηρίζοντας ενεργά την πνευματική κίνηση του τόπου.

  • Αποτελεί κέντρο επικοινωνίας και πληροφόρησης και ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές ανάγκες των χρηστών της.

  • Πραγματοποιεί ή συμμετέχει σε εκδηλώσεις, εκθέσεις βιβλίων, συνέδρια κ.λπ.

Από τα παραπάνω φαίνεται η προσπάθεια της βιβλιοθήκης να ανταποκριθεί όσο καλύτερα γίνεται στο ρόλο της και τις αυξανόμενες ανάγκες του κοινού της στον 21ο αιώνα. Η ανταπόκριση του κόσμου αποδεικνύει ότι τα καταφέρνει και δίνει στο προσωπικό της κουράγιο να συνεχίσει το έργο του.


 

Copyright © ΕΚΤ (800x600)