όλα τα τεύχη


Το σημείωμα της έκδοσης

Πληροφοριακό τμήμα βιβλιοθήκης & Μηχανές αναζήτησης

Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών (Ιανουάριος 2005 - Οκτώβριος 2005)

Η Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey στην Ελλάδα: παρόν και μέλλον

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης

Χρήσιμες Διευθύνσεις στο Διαδίκτυο Ψηφιακό περιεχόμενο: Συλλογές - Μεταδομένα - Πηγές

Τεύχος 4, Ιανουάριος 2006
(έγχρωμη έκδοση, 1,8MB)

 "Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες...Κινούνται", τεύχος 4, Ιανουάριος 2006: Τετράμηνη έκδοση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου "Ολοκλήρωση των Έργων των Κινητών Βιβλιοθηκών»-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ II ), Γ' ΚΠΣ, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Χρήσιμες Διευθύνσεις στο Διαδίκτυο

Ψηφιακό περιεχόμενο: Συλλογές-Μεταδεδομένα-Πηγές

 

Ψηφιακές Συλλογές και Βιβλιοθήκες

The NYPL Digital (The New York Public Library): http://www.nypl.org/digital/index.htm
Ο δικτυακός τόπος NYPL Digital αποτελεί μία πύλη πρόσβασης στο σπάνιο και ψηφιοποιημένο υλικό της New York Public Library . Η συλλογή περιλαμβάνει ποικίλα τεκμήρια, όπως ιστορικούς χάρτες, σπάνια έγγραφα και φωτογραφίες, χειρόγραφα, ηχητικά ντοκουμέντα και κινούμενες εικόνες.

Brooklyn Public Library - Digital Collections:
http://www.brooklynpubliclibrary.org/digital_collections.jsp
Στην παραπάνω διεύθυνση, ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στο ψηφιοποιημένο υλικό της Brooklyn Public Library, το οποίο περιλαμβάνει ιστορικές εφημερίδες, χειρόγραφα, φωτογραφίες και σπάνια παιδικά βιβλία.

Matapihi:
http://www.matapihi.org.nz/
Η πύλη πρόσβασης Matapihi επιτρέπει την αναζήτηση και ανάκτηση πηγών σε ποικίλες ψηφιακές συλλογές οργανισμών στη Νέα Ζηλανδία.

Digital collections of the National Library of Australia: http://www.nla.gov.au/digicoll/
Οι ψηφιακές συλλογές της National Library of Australia περιλαμβάνουν βάσεις δεδομένων πλήρους κειμένου, κυβερνητικές εκδόσεις, δικτυακούς τόπους αρχείων και ποικίλης μορφής υλικό, όπως χάρτες, φωτογραφίες, χειρόγραφα κτλ.

California Digital Library (CDL):
http://www.cdlib.org/
Η California Digital Library αποτελεί μέρος του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια . Στόχος της ψηφιακής βιβλιοθήκης είναι να έχει ουσιαστικό ρόλο στην υποστήριξη και ανάπτυξη των συλλογών των βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου καθώς και άλλων οργανισμών πληροφόρησης. Περιλαμβάνει:

The Library of Congress - American Memory: http://memory.loc.gov/ammem/
Το American Memory θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το ψηφιακό αρχείο της ιστορίας των Η.Π.Α., παρέχοντας πρόσβαση σε γραπτό και προφορικό λόγο, ηχογραφήσεις, στατικές και κινούμενες εικόνες, έντυπα, χάρτες και άλλου είδους τεκμήρια τα οποία έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς την αμερικάνικη ιστορία.

Making of America (MoA):
http://www.hti.umich.edu/m/moagrp/
Η ψηφιακή βιβλιοθήκη MoA περιλαμβάνει πρωτογενείς πηγές της Αμερικάνικης κοινωνικής ιστορίας οι οποίες σχετίζονται με την αναπτυξιακή υποδομή των Η.Π.Α.

The Canada 's Digital Collections:
http://collections.ic.gc.ca/
Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες πηγές στο Διαδίκτυο περιεχομένου που αφορά τον Καναδά. Περιλαμβάνει συλλογές αναφορικά με την ιστορία, τη γεωγραφία, την επιστήμη, την τεχνολογία και τον πολιτισμό του Καναδά. Το υλικό στο οποίο δίνει πρόσβαση προέρχεται από διάφορους οργανισμούς όπως από τη National Library of Canada. Αρκετές από τις συλλογές περιλαμβάνουν υλικό μάθησης (learning material ) και διαδραστικά παιχνίδια ( interactive games ).

The Berkeley Digital Library SunSITE:
http://sunsite.berkeley.edu/
Η Berkeley Digital Library SunSITE δημιουργεί ψηφιακές συλλογές και σχετικές υπηρεσίες. Περιλαμβάνει τόσο καταλόγους και εργαλεία για την αναζήτηση και ανάκτηση υλικού, όσο και συλλογές εικόνων και κειμένου με ποικίλη θεματογραφία.

The Cornell University Library Digital Collections:
http://www.library.cornell.edu/about/digital_collections.html
Οι ψηφιακές συλλογές της Cornell University Library περιλαμβάνουν ψηφιακές εικόνες, κείμενο και βίντεο. Η θεματολογία είναι ευρεία και ποικίλλει.

The Glasgow Digital Library:
http://gdl.cdlr.strath.ac.uk/
Πρόκειται για μία ψηφιακή βιβλιοθήκη που σκοπεύει στην παραγωγή ενός περιβάλλοντος ψηφιακής εκμάθησης και πληροφόρησης. Περιλαμβάνει κείμενο, όπως εφήμερες εκδόσεις και βιβλία, φωτογραφίες, χάρτες.

The Perseus Digital Library:
http://www.perseus.tufts.edu/
Η Perseus Digital Library είναι μία συνεχώς εξελισσόμενη ψηφιακή βιβλιοθήκη με υλικό που αφορά τις ανθρωπιστικές σπουδές και προέρχεται από διάφορες χρονικές περιόδους, τοποθεσίες και γλώσσες.

Μεταδεδομένα

Οι σύνδεσμοι που ακολουθούν αναφέρονται σε διεθνή πρότυπα κωδικοποίησης δεδομένων τα οποία προσανατολίζονται, λιγότερο ή περισσότερο το καθένα από αυτά, στην περιγραφή ψηφιακών αντικειμένων.

Dublin Core Metadata Element Set:
http://dublincore.org/documents/dces/
Το Dublin Core Metadata Element Set είναι ένα πρότυπο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή κάθε είδους τεκμηρίου και, όπως αναφέρεται, όλων των πηγών που έχουν ταυτότητα.

Text Encoding Initiative (TEI):
http://www.tei-c.org/
Το TEI είναι ένα διεθνές πρότυπο για την κωδικοποίηση πληθώρας λογοτεχνικών και γλωσσικών κειμένων, όπως ποιήματα και μυθιστορήματα. Εκφράζεται σε σύνταξη XML.

U.S. Library of Congress Standards:

  • Metadata Encoding & Transmission Standard (METS): http://www.loc.gov/standards/mets/
    Το METS ορίζει μία δομή για την κωδικοποίηση περιγραφικών, διαχειριστικών και δομικών μεταδεδομένων για τα αντικείμενα μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης. Εκφράζεται σε σύνταξη XML .

  • Metadata Object Description Schema (MODS): http://www.loc.gov/standards/mods/
    Το MODS αξιοποιείται τόσο για τη μεταφορά δεδομένων από υπάρχουσες MARC 21 εγγραφές όσο και για τη δημιουργία πρωτότυπων εγγραφών περιγραφής τεκμηρίων. Εκφράζεται σε σύνταξη XML.

NISO Metadata for Images in XML (MIX): http://www.loc.gov/standards/mix/
Το MIX είναι ένα XML σχήμα το οποίο ορίζει τεχνικά στοιχεία περιγραφής που απαιτούνται για τη διαχείριση ψηφιακών εικόνων.

RSLP Collection Description:
http://www.ukoln.ac.uk/metadata/rslp/
Το RSLP C ollection Description είναι ένα σχήμα περιγραφής τεκμηρίων σε επίπεδο συλλογής. Εκφράζεται σε σύνταξη Resource Description Framework.

Categories for the Description of Works of Art (CDWA): http://www.getty.edu/research/conducting_research/standards/cdwa/index.html
Το CDWA ορίζει το περιεχόμενο των βάσεων δεδομένων ως ένα πλαίσιο για την περιγραφή και πρόσβαση πληροφοριών σχετικών με έργα τέχνης, αρχιτεκτονική και άλλα σχετικά τεκμήρια και συλλογές τεκμηρίων. Επιπλέον σχήμα περιγραφής άμεσα συνδεδεμένο με το CDWA είναι το CDWA Lite . Πρόκειται για ένα XML σχήμα για τη δημιουργία βασικών εγγραφών για έργα τέχνης και πολιτιστικό υλικό.

Πηγές

Στη συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνονται σύνδεσμοι που παραπέμπουν σε δικτυακούς τόπους και κατευθυντήριες οδηγίες, στο πλαίσιο των οποίων βρίσκεται χρήσιμο υλικό για την περιγραφή, διαχείριση, διάθεση και διατήρηση ψηφιακού περιεχομένου.


Λίνα Μπουντούρη
Αρχειονόμος - Βιβλιοθηκονόμος
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

 

Copyright © ΕΚΤ (800x600)