όλα τα τεύχη


Το σημείωμα της έκδοσης

Copy Cataloguing: αξιοποιώντας έτοιμες εγγραφές

Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκώ Φάσεις υλοποίησης ( 1999 - 2004)

Το στοιχείο της δομής στις γλώσσες ευρετηρίασης

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρόδου

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών

Χρήσιμες Διευθύνσεις στο Διαδίκτυο


Τεύχος 3, Μάιος 2005
(έγχρωμη έκδοση, 10,2MB)
 

"Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες...Κινούνται», τεύχος 3, Μάιος 2005: Τετράμηνη έκδοση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Ολοκλήρωση των Έργων των Κινητών Βιβλιοθηκών»-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ II ), Γ' ΚΠΣ, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο".

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρόδου

Στοιχεία βιβλιοθήκης

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 1, Ρόδος, 85100
Τηλ.: 22410-24448
Fax: 22410-70638
E-mail: info@rhodeslibrary.gr
http://www.rhodeslibrary.gr
 

Ιστορικό της βιβλιοθήκης

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρόδου στεγάζεται από το 1947 σε ένα από τα ωραιότερα ιπποτικά αρχιτεκτονικά μνημεία της Ρόδου, με στοιχεία αναγεννησιακής τεχνοτροπίας, το κτίριο της Καστελλανίας. Υπήρξε μια από τις πρώτες υπηρεσίες που ίδρυσε ο τότε Στρατιωτικός Διοικητής Δωδεκανήσου αντιναύαρχος Περικλής Ιωαννίδης. Με την αριθμ. 80 προκήρυξή του ορίζεται: "ιδρύεται εν Ρόδω Δημοσία Βιβλιοθήκη, ήτις θέλει πληρώσει στοιχειώδεις πνευματικάς ανάγκας του λαού, τον οποίον ο κατακτητής, εσκεμμένως εστέρησεν επί μακράν σειράν ετών των φώτων του ελληνικού πνεύματος".

Συλλογή

Η βιβλιοθήκη διαθέτει:

 1. το σύνολο σχεδόν της Δωδεκανησιακής βιβλιογραφίας, πλήρες αρχείο του τοπικού τύπου από το 1909 μέχρι και σήμερα, τη βιβλιοθήκη του Αντ. Ισηγόνη, αυτήν του Ι. Ζίγδη, αρχείο Αθηναϊκών εφημερίδων και των ΦΕΚ από το 1950 μέχρι σήμερα
 2. 55.000 αντίτυπα
 3. 22 περιοδικά.

Στον κατάλογο της κεντρικής βιβλιοθήκης υπάρχουν 5.188 βιβλιογραφικές εγγραφές και στον κατάλογο της κινητής 4.800. Ενώ υπάρχει γενικός αλφαβητικός κατάλογος σε μορφή δελτίων για όλα τα βιβλία.

Προσωπικό, εξοπλισμός, υλικό, χρήστες

Στη βιβλιοθήκη εργάζονται έξι (6) άτομα πλήρους απασχόλησης εκ των οποίων τρία (3) είναι μόνιμο προσωπικό. Υπάρχουν πενήντα (50) θέσεις χρηστών στο αναγνωστήριο, ενώ επτά (7) υπολογιστές διατίθενται για χρήστες στη βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη εξυπηρετεί 120.000 κατοίκους σε όλο το νησί της Ρόδου. Έχει εγγεγραμμένα 4.033 μέλη στο δανειστικό τμήμα ενώ δέχεται 100.000 επισκέπτες ετησίως. Ακολουθούν στοιχεία δανεισμών της βιβλιοθήκης:

Έτος Συνολικοί Δανεισμοί
Κεντρική μονάδα Κινητές μονάδες
2000 18.450 -
2001 21.600 3.347
2002 22.450 8.279
2003 24.100 8.877
2004 24.550 8.056

Από τους δανεισμούς της κεντρικής βιβλιοθήκης το 40% γίνεται από φοιτητές των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου που εδρεύουν στην πόλη μας (Παιδαγωγικό, Νηπιαγωγών και Μεσογειακών Σπουδών), το 30% από μαθητές των σχολείων όλων των βαθμίδων και τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε αυτά και το υπόλοιπο 30% από κατοίκους του νησιού της Ρόδου. Από αυτούς το ποσοστό των γυναικών ανέρχεται στο 70%, ενώ των ανδρών στο 30%.

Από τους δανεισμούς της κινητής βιβλιοθήκης ποσοστό 78,62% αφορά τα Δημοτικά Σχολεία, 9,12% τα Νηπιαγωγεία, 6,91% τα Γυμνάσια και 5,35% τα Λύκεια.

Συνεργασίες

Η βιβλιοθήκη συνεργάζεται με ακαδημαϊκές, δημοτικές, σχολικές βιβλιοθήκες στο νησί της Ρόδου και στο Νομό Δωδεκανήσου γενικότερα, είτε με την παροχή πληροφοριών για εξυπηρέτηση των αναγνωστών τους, είτε σε θέματα οργάνωσής τους. Επίσης υπάρχει συνεργασία με άλλες δημόσιες βιβλιοθήκες για την ανάπτυξη του Συλλογικού Καταλόγου Δημοσίων Βιβλιοθηκών, διαθέτοντας για το σκοπό αυτό τις εγγραφές της βάσης μας στη βιβλιοθήκη της Λιβαδειάς και των Ιωαννίνων.

Αξιοποίηση του έργου

Η ένταξη της βιβλιοθήκης μας στο έργο "Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης από κινητές βιβλιοθήκες":

 • Μας επέτρεψε να αυξήσουμε το αναγνωστικό μας κοινό, αφού με τη δράση της κινητής μονάδας καλύπτουμε και τις ανάγκες των κατοίκων της υπαίθρου του νησιού της Ρόδου, και μάλιστα της εκπαιδευτικής κοινότητας, ενώ και από τους κατοίκους των περιοχών που επισκεπτόμαστε εκδηλώνεται ενδιαφέρον για δανεισμό βιβλίων ή για τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει η κινητή μονάδα.
   

 • Η βιβλιοθήκη απόκτησε εξοπλισμό (Η/Υ, έπιπλα, κ.λ.π.) κυρίως όμως σημαντικό αριθμό νέων βιβλίων, ικανών να καλύψουν τις ανάγκες του αναγνωστικού κοινού, που εξυπηρετεί η κινητή μονάδα.
   

 • Πέραν όμως όλων αυτών, κυρίως ενισχύθηκε με προσωπικό και μάλιστα ειδικευμένο, το οποίο με την εκπαίδευση, που πέρασε (σεμινάρια στο ΕΚΤ) και την εμπειρία που έχει ήδη αποκτήσει, είναι σε θέση να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στο αναγνωστικό μας κοινό. Να σημειώσουμε ότι πριν από την ένταξη της βιβλιοθήκης στο έργο, το προσωπικό της αποτελούνταν από 2 μόνιμους υπαλλήλους και μια καθαρίστρια με σύμβαση αορίστου χρόνου.
   

 • Η προσπάθειά μας για τη λειτουργία της κινητής μονάδας έτυχε και της πολλαπλής βοήθειας της τοπικής κοινωνίας και των αρχών, οι οποίες μας συνδράμουν τόσο με την παραχώρηση του οδηγού του βιβλιοαυτοκινήτου (ήδη από το 2001, πριν την ένταξη της βιβλιοθήκης στο έργο "Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης από κινητές βιβλιοθήκες") όσο και με την κάλυψη διαφόρων εξόδων και αναγκών της κινητής βιβλιοθήκης. Αυτή η συνεργασία και το "άνοιγμα" της βιβλιοθήκης μας στην τοπική κοινωνία, είναι βέβαιο, ότι έχει πολλαπλά ευεργετικά αποτελέσματα για τη βιβλιοθήκη.
   

 • Με τη δράση της κινητής βιβλιοθήκης, την προβολή του έργου της, την καθιέρωσή της στη συνείδηση του αναγνωστικού κοινού του νησιού της Ρόδου, το συνεχώς βελτιούμενο επίπεδο των προσφερομένων υπηρεσιών έχει αναβαθμιστεί ο ρόλος της βιβλιοθήκης μας και γενικότερα η προσφορά και παρουσία της στην πνευματική ζωή του νησιού μας, αλλά και της περιοχής μας γενικότερα.

Πρόοδος της Βιβλιοθήκης

Η βιβλιοθήκη μας προσπάθησε και προσπαθεί για τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει στο αναγνωστικό της κοινό. Έτσι, πέραν των άλλων κατά την τελευταία πενταετία:

 • Αξιοποιώντας το μοναδικό για την περιοχή αρχείο τοπικών εφημερίδων που διαθέτει, συμμετείχε στην έρευνα του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών του ΕΙΕ για τη σύνταξη της εγκυκλοπαίδειας του ελληνικού τύπου.
   

 • Συνέχισε την εκδοτική της δραστηριότητα κυκλοφορώντας την 9η έκδοσή της. Έτσι, η βιβλιοθήκη μέχρι σήμερα έχει εκδώσει 9 βιβλία, συμβάλλοντας ενεργά στην πνευματική κίνηση του τόπου, προβάλλοντας ουσιαστικά την παρουσία και το έργο της, ενώ παράλληλα έχει και μία μόνιμη πηγή εσόδων από την πώληση των εκδόσεών της, οι οποίες είναι:

 1. Φ. Βαρέλη: Η τελευταία διδασκαλία
 2. Ε. Παπαμανώλη: Εύδοξος και Ηρακλείδης, δύο εταίροι του Πλάτωνος
 3. Φ. Βαρέλη: Homo sapiens
 4. Αγ. Τσοπανάκη: Ροδιακά γλωσσοϊστορικά μελετήματα
 5. Λ. Παπαμανώλη: Παροιμίες του ροδίτικου λαού
 6. Φ. Βαρέλη: Ο δάσκαλος
 7. Ε. Αντωνίου: Η Χάλκη της Δωδεκανήσου
 8. Μ. Μακρή: Δωδεκανησιακά παραδοσιακά δίστιχα
 9. Μ. Μαριά: Νεοκλασικά κτήρια της Ρόδου
 • Εγκατέστησε το έτος 2002 δίκτυο Η/Υ για τις ανάγκες του αναγνωστικού της κοινού, με δυνατότητα πρόσβασης στο Internet.
   

 • Πραγματοποίησε σειρά εκδηλώσεων (βιβλιοπαρουσιάσεις, τιμητικές εκδηλώσεις, κ.λπ.).
   

 • Συνεργάσθηκε με την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Δωδεκανήσου, για την άμεση λειτουργία της κινητής βιβλιοθήκης, υπογράφοντας σχετική προγραμματική σύμβαση.
   

 • Προχώρησε στη ψηφιοποίηση του αρχείου των τοπικών εφημερίδων που διατηρεί, έχοντας μέχρι σήμερα ολοκληρώσει τη ψηφιοποίηση των τοπικών εφημερίδων για τα έτη από το 1915 μέχρι και το 1957.
   

 • Δημιούργησε το 2002 δική της ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο (http://www.rhodeslibrary.gr). Τα στοιχεία από την μέχρι σήμερα κίνηση είναι απολύτως ικανοποιητικά, αφού δέχεται περί τις 20.000 επισκέψεις το χρόνο, εκ των οποίων το 45% είναι από το εξωτερικό και ιδίως τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με την ιστοσελίδα προβάλλεται η βιβλιοθήκη και το έργο της και το αναγνωστικό μας κοινό έχει την δυνατότητα της άμεσης επικοινωνίας και άντλησης πληροφοριών, ενώ δημοσιεύονται αφιερώματα με θέματα από την τοπική ιστορία. Επίσης, η ιστοσελίδα είναι βασικό εργαλείο για την επικοινωνία και πληροφόρηση των δραστηριοτήτων της κινητής βιβλιοθήκης (ανάρτηση προγράμματος, δυνατότητα παραγγελίας υλικού που χρειάζονται τα σχολεία, κ.λπ.)
   

 • Το 2004 ολοκληρώθηκε το έργο της ΚτΠ "Δημιουργία Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης στη ΔΚΒ Ρόδου".


Αντώνης Αγγελής
Διευθυντής Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρόδου


 

Copyright © ΕΚΤ (800x600)