όλα τα τεύχη


Το σημείωμα της έκδοσης

Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών (Ιανουάριος 2003 - Ιούνιος 2004)

Νέες προοπτικές επικοινωνίας και συνεργασίας στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Ο θησαυρός Ελληνικών Όρων

Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από τις Κινητές Βιβλιοθήκες: τι θα γίνει μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ...

Χρήσιμες Διευθύνσεις στο Διαδίκτυο
 

Τεύχος 2, Οκτώβριος 2004
(έγχρωμη έκδοση, 5,5 ΜΒ),
(ασπρόμαυρη έκδοση, 2,9 ΜΒ)

"Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες...Κινούνται», τεύχος 2, Οκτώβριος 2004: Τετράμηνη έκδοση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου ««Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης από τις κινητές βιβλιοθήκες» -Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ II ), Γ' ΚΠΣ, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο".

 

Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Ιανουάριος 2003-Ιούνιος 2004

Στο διάστημα αυτό (Ιανουάριος 2003-Ιούνιος 2004), ενώ συνεχίστηκε η ενημέρωση, η επεξεργασία και ο εμπλουτισμός του Συλλογικού Καταλόγου, χρειάστηκε να επανεξετασθούν και να οριοθετηθούν εκ νέου οι στόχοι και ο ρόλος του έργου. Η ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας, οι εκρηκτικές δυνατότητες της ανάπτυξης του λογισμικού και οι ευκαιρίες που παρέχει η χρήση του Διαδικτύου μας οδήγησαν να προσεγγίσουμε με νέο πρίσμα τη συμβολή και τη δυναμική τους.

Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες της χώρας κατά το 2003 εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" - Δημιουργία Δημόσιων Κέντρων Πληροφόρησης" - και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις (στήσιμο δικτύωσης και προμήθεια εξοπλισμού υποδομής), ώστε να παράσχουν πλέον τη δυνατότητα ταυτόχρονης online πρόσβασης σε βιβλιογραφικές πηγές πληροφοριών που διατίθενται απ' όλες τις ελληνικές Δημόσιες Βιβλιοθήκες (ήδη στο ΕΚΤ λειτουργεί ο σχετικός δικτυακός τόπος).

Έτσι, λοιπόν, οι άμεσοι στόχοι του έργου διαμορφώθηκαν ως εξής:

 1. Προσπάθεια να "διατίθεται" η βάση πια σε πραγματικό χρόνο στο Διαδίκτυο, πράγμα που επετεύχθη: από το Δεκέμβριο του 2003 η βάση διατίθεται στη διεύθυνση http://srv-vivl-livad.voi.sch.gr/
   
 2. Προσπάθεια να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη συλλογή και την άρτια επεξεργασία, τη μετατροπή και τη διάταξη των δεδομένων των βάσεων των Βιβλιοθηκών σε μορφή Unimarc, έχοντας ως κύριο σκοπό:
  I. τη διευκόλυνση των βιβλιοθηκών που βρίσκονται στα πρώτα βήματα της μηχανοργάνωσής τους, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο και ανάλογο χρηματικό κόστος και επιτυγχάνοντας ποιοτική καταγραφή, με τη δυνατότητα που τους παρέχεται να εισάγουν μέσω του Διαδικτύου τις εγγραφές που επιθυμούν από το Συλλογικό Κατάλογο, και
  II. την εισαγωγή, κατά προτεραιότητα, εγγραφών της εκδοτικής παραγωγής των τελευταίων χρόνων.
   
 3. Αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των βιβλιοθηκών και αυξανόμενη συμμετοχή στην ανάπτυξη του Καταλόγου. Ενώ στα πρώτα βήματα της δημιουργίας του Καταλόγου εισήχθησαν στη βάση εγγραφές των Βιβλιοθηκών Λιβαδειάς και Ιωαννίνων, σήμερα υπάρχουν εγγραφές των βάσεων συνολικά 7 Βιβλιοθηκών, δηλ.
  I. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας
  II. Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων
  III. Παπαχαραλάμπειος Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου
  IV. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών
  V. Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη Αταλάντης
  VI. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρόδου
  VII. Δημόσια Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
  Φυσικά, απώτερος στόχος είναι η σταδιακή ένταξη των εγγραφών όλων των υπολοίπων Δημοσίων Βιβλιοθηκών.
   
 4. Συνέχιση της διάθεσης εγχειριδίων [όπου ένα πρώτο τους δείγμα ήταν η εκτύπωση του 5/τομου "Αρχεία Καθιερωμένων Τύπων" (authorities) έκδ. 2000]. Από τον Ιούνιο του 2004 μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να "κατεβάσει" τα παρακάτω αρχεία σε μορφή .rtf, από τη διεύθυνση
  http://vivl-livad.voi.sch.gr/syllogikoskatalogos/:

  200-Φυσικά πρόσωπα, 26.090 εγγραφές
  210–Συλλογικά Όργανα, 5.141 εγγραφές
  215-Γεωγραφικό Όνομα, 3.645 εγγραφές
  220-Οικογενειακό Όνομα, 22 εγγραφές
  230-Ομοιόμορφος Τίτλος, 54 εγγραφές
  250-Θέμα, 8.631 εγγραφές
  Παραπεμπτικές και Γενικές Επεξηγηματικές, 4.301 εγγραφές. 

  Επίσης, πολύ σύντομα από τον ίδιο δικτυακό τόπο θα μπορεί να αποκτήσει κανείς τα Αρχεία Καθιερωμένων Τύπων και σε διάταξη ISO 2709 για δυνατότητα άμεσης εισαγωγής τους σε τοπική βάση.
   
 5. Ενδυνάμωση της προσπάθειας εφαρμογής του διαδανεισμού μεταξύ των Βιβλιοθηκών.

  Εν τω μεταξύ στο διάστημα αυτό, αν και αποχώρησε από το έργο για προσωπικούς λόγους ο εργαζόμενος πληροφορικός το Δεκέμβριο του 2003, οι στόχοι που είχαν αρχικά τεθεί, επετεύχθησαν. Στις 30 Ιουνίου 2004 (αρχική ημερομηνία λήξης του προγράμματος), η βάση του Συλλογικού Καταλόγου έφθασε αισίως:

  I. τις 20.875 βιβλιογραφικές εγγραφές (καθαρές, δίχως διπλοεγγραφές), από τις οποίες οι 2.510 είναι μονογραφικές σειρές
  II. τις 43.583 εγγραφές Αρχείων Καθιερωμένων Αποδόσεων.

Το έργο, ενταγμένο ήδη στο Γ΄ΚΠΣ "Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες" ως πρόγραμμα οριζόντιας δράσης, πήρε νέα παράταση υλοποίησης ως το τέλος του 2004.

Εκτιμώντας το δυναμικό χαρακτήρα του Συλλογικού Καταλόγου Δημοσίων Βιβλιοθηκών, το πέρασμά του ήδη στο στάδιο της ωριμότητας, και την καθιέρωσή του αργά αλλά σταθερά στη συνείδηση της βιβλιοθηκονομικής κοινότητας ως απαραίτητου και χρηστικού εργαλείου, πιστεύουμε ότι τώρα οδεύει στην καθιέρωσή του ως θεσμός που χρειάζεται την πολιτική βούληση και παρέμβαση για τη συνέχισή του σε σταθερότερη βάση.

Κατερίνα Κεράστα,
 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς

 

 

Copyright © ΕΚΤ (800x600)