01-ΤΕΥΧΟΣ 02-ΤΕΥΧΟΣ 03-ΤΕΥΧΟΣ 04-ΤΕΥΧΟΣ


"
Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες...Κινούνται", έκδοση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ,
απευθύνεται στο σύνολο των Δημόσιων και Δημοτικών Βιβλιοθηκών.
Στην παρούσα φάση περιλαμβάνει ύλη από τις Δημόσιες Κεντρικές Βιβλιοθήκες
που συμμετέχουν στο έργο "Ολοκλήρωση των Έργων των Κινητών Βιβλιοθηκών".

Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για την κυκλοφορία κάθε νέου τεύχους, μπορείτε
να στείλετε e - mail με θέμα "SUBSCRIBE" στη διεύθυνση
publib@ekt.gr
Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε online

Επικοινωνία:
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ,
κα Μάρα Κουνάδη,
Βασ. Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ. 116 35, Αθήνα,
Τηλ.: 210 7273970, Fax: 210 7252223, E-mail:
publib@ekt.gr

Eπισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο "Δημόσιες και Κινητές Βιβλιοθήκες"
 


Η έκδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου "Ολοκλήρωση των Έργων των Κινητών Βιβλιοθηκών - Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ", το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 20% από το Ελληνικό Δημόσιο (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ II), Γ' ΚΠΣ).

.

 

Copyright © ΕΚΤ (800x600)