Δεκαπενθήμερο Newsletter για την
ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Τεύχος 39
1-15 Ιουνίου 2004 
Το δεκαπενθήμερο ηλεκτρονικό newsletter "Έρευνα & Καινοτομία" είναι μια έκδοση του ΕΚΤ που ενημερώνει για τις εξελίξεις στο χώρο των προγραμμάτων Ε&ΤΑ (κοινοτικών και εθνικών) και της μεταφοράς τεχνολογίας/ενσωμάτωσης καινοτομίας. Απευθύνεται σε όλους τους φορείς/πρόσωπα από το χώρο των ερευνητικών ιδρυμάτων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη και αποστέλλεται δωρεάν.

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
Ενημερωθείτε για τις προκηρύξεις στα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα 

ΝΕΑ/ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
1. Εκδηλώσεις ΕΚΤ για ευρωπαϊκά προγράμματα και ερευνητικές συνεργασίες στον τομέα της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών 
2. Διακήρυξη για την προώθηση της ανάπτυξης καινοτόμων ΜΜΕ
3. Συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ στον τομέα της πυρηνικής και ραδιολογικής ασφάλειας
4. Επιταχύνθηκε η απορρόφηση του ΕΠΑΝ το τελευταίο τρίμηνο 
5. Καινοτομεί μία στις δύο επιχειρήσεις της ΕΕ

6. e-Βusiness Forum: μια επιτυχημένη πρωτοβουλία για την προώθηση της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας

Ενδιαφέρουν!

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 6ο ΠΠ 
Το ΕΚΤ, Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας σας ενημερώνει σχετικά με τις τεχνολογικές προσφορές/αναζητήσεις και τις αναζητήσεις συνεργασίας για το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ε&ΤΑ που συγκεντρώνονται μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου των Κέντρων Αναδιανομής Καινοτομίας.

Η αναζήτηση τεχνολογιών και εταίρων για ερευνητικά προγράμματα γίνεται πλέον δυναμικά στην ανανεωμένη ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας. Eπιλέγοντας λέξεις κλειδιά και χρονικό διάστημα μπορείτε να προσαρμόσετε τις αναζητήσεις σας στα ενδιαφέροντα και τις απαιτήσεις σας.

Αμεση σύνδεση με:

Τεχνολογικές Προσφορές 
Τεχνολογικές Αναζητήσεις 
Αναζητήσεις Συνεργασιών για το 6ο ΠΠ 

Για την καθημερινή σας ενημέρωση σχετικά με τις νέες καταχωρήσεις κατά θεματική κατηγορία, εγγραφείτε στο Automatic Matching Tool.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και καταχώρηση των δικών σας τεχνολογικών προσφορών/αναζητήσεων και αναζητήσεων συνεργασιών:
ΕΚΤ, Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας, Βασ. Κωνσταντίνου 48,
11635 Αθήνα, κα Κική Μαλιακρίδα τηλ.: 210 7273903, fax: 210 7246824,
e-mail: hircpart@ekt.gr

 

1. Εκδηλώσεις ΕΚΤ για ευρωπαϊκά προγράμματα και ερευνητικές συνεργασίες στον τομέα της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών 

Συνάντηση εργασίας με θέμα "6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ - Χρηματοδοτικές πηγές για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη για τον τομέα της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών" και forum επιχειρηματικών συναντήσεων για φορείς που δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους τομείς διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), στις 3 Ιουνίου 2004, στην Αθήνα. 

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων, το νέο ευρωπαϊκό έργο FISH (Facilitating Innovation for Sustainable Fisheries and Marine Resources), στο οποίο συμμετέχει το ΕΚΤ για την υποστήριξη των μικρομεσαίων εταιρειών του τομέα της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών στο 6ο ΠΠ, η θεματική προτεραιότητα "Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων" (6ο ΠΠ), το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2004-2006 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι ερευνητικές προτεραιότητες του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών, καθώς και ερευνητικά έργα που βρίσκονται ήδη στο στάδιο υλοποίησης. 

Επιπλέον, για πρώτη φορά σε συνάντηση εργασίας, παρουσιάστηκε ολοκληρωμένο έργο  που χρηματοδοτείται από το 6ο ΠΠ (SEAFOODplus - Integrated Project "Health promoting, safe seafood of high eating quality in a consumer driven fork-to-farm concept") και σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων για συμμετοχή νέων εταίρων στην κοινοπραξία. 

Τέλος, το ΕΚΤ, ως συντονιστής του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας, διοργάνωσε forum επιχειρηματικών και ερευνητικών συναντήσεων για φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιεργειών. Στο forum συμμετείχαν 27 επιχειρήσεις και ερευνητικά ινστιτούτα από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ πραγματοποιήθηκαν συνολικά 84 επιχειρηματικές συναντήσεις. 

Περισσότερα 


2. Διακήρυξη για την προώθηση της ανάπτυξης καινοτόμων ΜΜΕ

Τη "Διακήρυξη της Κωνσταντινούπολης για τη προώθηση της ανάπτυξης καινοτόμων και διεθνώς ανταγωνιστικών ΜΜΕ" υπέγραψαν οι υπουργοί που συμμετέχουν στη 2η Υπουργική Διάσκεψη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 3-5 Ιουνίου 2004.

Στην Υπουργική Διάσκεψη όπου έλαβαν μέρος περίπου 800 σύνεδροι από 80 χώρες, από ελληνικής πλευράς συμμετείχε αντιπροσωπεία από υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπροσώπους φορέων και επιχειρήσεων με επικεφαλής τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Σιούφα, ο οποίος μίλησε στις εργασίες της διάσκεψης σχετικά με τη πρόσβαση των ΜΜΕ στις διεθνείς αγορές και τη συμβολή του ηλεκτρονικού επιχειρείν στη διεθνοποίησή τους. 
 
Περισσότερα
 


3. Συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ στον τομέα της πυρηνικής και ραδιολογικής ασφάλειας 

Η στενή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ σε θέματα ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας ήταν το αντικείμενο της συνάντησης που είχαν πρόσφατα ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας και ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ κ. Spencer Abraham. Σε ειδική εκδήλωση μάλιστα που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ανάπτυξης, ο υπουργός των ΗΠΑ παρέδωσε στον κ. Σιούφα συσκευές ανίχνευσης ραδιενέργειας, οι οποίες θα υποβοηθήσουν και θα συμπληρώσουν το μηχανισμό ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. 

Η παράδοση του τεχνικού εξοπλισμού εντάσσεται στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Μεταβίβασης Τεχνολογίας Ανίχνευσης Ραδιενέργειας (Cooperative Radiological Instrument Transfer Project). Πρόκειται για ένα ευρύτερο πρόγραμμα πυρηνικής ασφάλειας, που υλοποιείται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ και το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA), και το οποίο εκτείνεται και σε άλλους τομείς, όπως στον πυρηνικό αντιδραστήρα ερευνών του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος".  
 
 
Περισσότερα


4. Επιταχύνθηκε η απορρόφηση του ΕΠΑΝ το τελευταίο τρίμηνο 

Σημαντικά βελτιωμένος παρουσιάζεται ο ρυθμός απορρόφησης των πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα" (ΕΠΑΝ), σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου (Μάρτιος - Ιούνιος 2004) οι συνολικές δαπάνες του ΕΠΑΝ παρουσίασαν αύξηση 11,5%, ξεπερνώντας το 1 δισ. ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, ο βαθμός απορρόφησης ήταν 14,1% το Μάρτιο και αυξήθηκε σε 15,8% τον Ιούνιο. Σύμφωνα με προβλέψεις στελεχών του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέχρι το τέλος του χρόνου οι συνολικές δαπάνες αναμένεται να ξεπεράσουν τα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ (23,5% του ΕΠΑΝ). 

Περισσότερα 


5. Καινοτομεί μία στις δύο επιχειρήσεις της ΕΕ

Περίπου μία στις δύο επιχειρήσεις της ΕΕ (44%) ανέπτυξε κάποιας μορφής καινοτομική δραστηριότητα κατά την περίοδο 1998-2000. Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα της τρίτης έρευνας για την καινοτομία που δημοσίευσε η Eurostat στις 7 Μαΐου 2004 (Third Community Innovation Survey). 

Η καινοτομική δραστηριότητα αφορά, σύμφωνα με τους συντάκτες της έρευνας, την εισαγωγή στην αγορά νέων ή σημαντικά βελτιωμένων αγαθών (προϊόντων ή υπηρεσιών), και την ανάπτυξη σημαντικά βελτιωμένων τεχνολογιών παραγωγής ή μεθόδων παροχής υπηρεσιών και διανομής προϊόντων.
  
Περισσότερα


6. e-Βusiness Forum: μια επιτυχημένη πρωτοβουλία για την προώθηση της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας

Η διάδοση του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις ελληνικές επιχειρήσεις είναι ο στόχος του e-Βusiness Forum (www.ebusinessforum.gr), πρωτοβουλίας που έχει διακριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως βέλτιστη πρακτική ανάμεσα σε 200 αντίστοιχα ευρωπαϊκά έργα, στο πλαίσιο της συγκριτικής αξιολόγησης εθνικών και περιφερειακών πολιτικών για την προώθηση της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα πέντε παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής στην κατηγορία των "πολιτικών διαμόρφωσης πλαισίου για την προώθηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν". 

Το e-Βusiness Forum λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2000 ως μόνιμος μηχανισμός διαβούλευσης της πολιτείας με την επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα για θέματα που αφορούν το ηλεκτρονικό επιχειρείν στην Ελλάδα, τις νέες τεχνολογίες και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή οικονομία. 

ΠερισσότεραΣας ενδιαφέρουν

Τρίγλωσσο λεξικό αθλητικών όρων σε CD-Rom και στο Διαδίκτυο

Η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τη γαλλική κυβέρνηση, εξέδωσε ένα τρίγλωσσο (αγγλικά, γαλλικά, ελληνικά) λεξικό όρων των Ολυμπιακών αθλημάτων. Το συγκεκριμένο λεξικό (www.lexique-jo.org) εκδίδεται στα αγγλικά και γαλλικά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996 (θερινούς και χειμερινούς).  

Περισσότερα


Δρομείς τρέχουν στο όνομα της επιστήμης

Οι οργανικές και ψυχολογικές μεταβολές των αθλητών που συμμετέχουν στον υπερμαραθώνιο του Badwater θα μελετηθούν φέτος, στο πλαίσιο του διεθνούς ερευνητικού έργου "runex123" (Running Experience 123 degrees Fahrenheit), κατά τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου αγώνα τον Ιούλιο στην "Κοιλάδα του Θανάτου" (Death Valley) στις ΗΠΑ. 

Περισσότερα

Εκδηλώσεις-Συνέδρια για Ε&ΤΑ σε Ελλάδα και Ευρώπη

  • 4ο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
    Πάτρα, 25-27 Ιουνίου 2004
    Περισσότερα
  • Β' Διεθνές Συνέδριο Mουσειολογίας "Η τεχνολογία στην υπηρεσία της πολιτιστικής κληρονομιάς: διαχείριση - εκπαίδευση - επικοινωνία"
    Μυτιλήνη, 28 Ιουνίου - 2 Ιουλίου 2004
    Περισσότερα
 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) για το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (2002-2006): 
α. Θεματικές Προτεραιότητες
- Βιολογικές Επιστήμες, Γονιδιωματική και Βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της Υγείας
- Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας
- Πολίτες και Διακυβέρνηση στην Κοινωνία της Γνώσης
β. Οριζόντια Προγράμματα
- Ερευνητικές Υποδομές
- Επιστήμη και Κοινωνία
- Έρευνα με αντικείμενο τη διερεύνηση νέων και καινοφανών επιστημονικών και   τεχνολογικών προβλημάτων και προοπτικών
- Έρευνα και Καινοτομία
- Ανθρώπινοι Πόροι και Κινητικότητα
 

Το 6ο ΠΠ στο δικτυακό κόμβο του ΕΚΤ

το πανευρωπαϊκό πρόγραμμα: 
- e-Content-Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Περιεχόμενο στα Παγκόσμια Δίκτυα
και το πρόγραμμα: 
- Asia IT&C (Ασία-Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών)

Για πληροφορίες σχετικά με το 5ο ΠΠ
5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας
Συντονιστής: Εθνικό Kέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) 
Εταίροι: ΕΒΕΤΑΜ AE, ΕΚΕΠΥ AE, EOMMEX AE, ETAKEI AE, ETAT AE, ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ
Συνεργάτες: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας ΑΕ

Για εγγραφή ή διαγραφή στο newsletter, στείλετε μήνυμα στη διεύθυνση enewsletter@ekt.gr με περιεχόμενο την ένδειξη: 
"subscribe newsletter" ή "unsubscribe newsletter" αντίστοιχα (χωρίς τα εισαγωγικά)
στο σώμα (body) του μηνύματος. 

Τα προηγούμενα τεύχη του newsletter "Έρευνα & Καινοτομία" είναι διαθέσιμα στο           δικτυακό τόπο του ΕΚΤ (http://www.ekt.gr/research/enewsletter).                

================================