ereun-texn logo-ekt
                               ΤΕΥΧΟΣ  217 1-15 Μαρτίου 2012 RSS Feeds RSS EKT
Νέα Έρευνας και Καινοτομίας
Υποστήριξη Επιχειρήσεων
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη
Η "Έρευνα και Καινοτομία" στο Διαδίκτυο
Το δεκαπενθήμερο ηλεκτρονικό newsletter "Έρευνα & Καινοτομία" είναι μια έκδοση του ΕΚΤ που ενημερώνει για τις εξελίξεις στο χώρο της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Απευθύνεται στην ερευνητική, επιστημονική, εκπαιδευτική και επιχειρηματική κοινότητα της χώρας, αλλά και στο ευρύτερο κοινό.
Νέα Έρευνας και Καινοτομίας

 1. Εκδήλωση ΓΓΕΤ για το πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 και την Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ

 2. Παρουσιάσεις και βίντεο της ημερίδας "Το ελληνικό ερευνητικό σύστημα ως δημιουργός νέας γνώσης και μοχλός ανάπτυξης"

 3. Εκδήλωση για ερευνητικές συνεργασίες στον τομέα της Υγείας του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ

 4. SEE-DRUG: Περιφερειακός Πόλος Αριστείας στον τομέα της Δομικής Βιολογίας στην Πάτρα

 5. Κύκλος Ομιλιών για την Ενεργό Γήρανση και την Αλληλεγγύη των Γενεών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 

 6. FAMELAB 2012: διεθνής διαγωνισμός για νέα ταλέντα στην επικοινωνία της επιστήμης

 7. Οι επενδύσεις των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην έρευνα στο "Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία"  

Υποστήριξη Επιχειρήσεων

Το ΕΚΤ συμμετέχει στο Enterprise Europe Network-Hellas, το δίκτυο που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στις ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, με βάση τη γνώση και την καινοτομία:
 • Ευρωπαϊκή πληροφόρηση
 • Επιχειρηματικές συνεργασίες
 • Καινοτομία & Μεταφορά τεχνολογίας
 • Ερευνητικές Συνεργασίες
 • Χρηματοδότηση

Περισσότερα: www.enterprise-hellas.gr


Ανοιχτές Προκηρύξεις

Ενημερωθείτε για τις ανοιχτές προκηρύξεις εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων έρευνας, τεχνολογίας, και Κοινωνίας της Πληροφορίας.
 • Δίκτυο Συνεργασίας ΑΕΙ για την ενίσχυση των Δομών Υποστήριξης Φοιτητών προς τη μελλοντική τους σταδιοδρομία
 • Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP)
Νέα Έρευνας και Καινοτομίας
 1. Εκδήλωση ΓΓΕΤ για το πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 και την Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ

  Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και οι συνέργειες με την Περιφερειακή Πολιτική και την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα, τη Δευτέρα 12 Μαρτίου, στην Αθήνα, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν περισσότεροι από 280 εκπρόσωποι της ερευνητικής, ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις εθνικές πρωτοβουλίες, αλλά και τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό για την έρευνα και την καινοτομία την περίοδο 2014-2020.

  Περισσότερα  
 2. Παρουσιάσεις και βίντεο της ημερίδας "Το ελληνικό ερευνητικό σύστημα ως δημιουργός νέας γνώσης και μοχλός ανάπτυξης"   

  Περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι ερευνητικών οργανισμών, πολιτικών κομμάτων και ιδιωτικών επιχειρήσεων παρευρέθηκαν στην ημερίδα με θέμα "Το ελληνικό ερευνητικό σύστημα ως δημιουργός νέας γνώσης και μοχλός ανάπτυξης" που συνδιοργάνωσαν η ΠΟΣΔΕΠ, η ΟΣΕΠ ΤΕΙ και η ΕΕΕ στις 16 Φεβρουαρίου στο Εθνικό ίδρυμα Ερευνών. Η ημερίδα έδωσε την αφορμή για έναν πλούσιο και εποικοδομητικό διάλογο γύρω από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο η Ελλάδα σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το νέο σχέδιο νόμου για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία. Η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά από την υπηρεσία live streaming του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και την παρακολούθησαν 415 μοναδικοί επισκέπτες. Στη σχετική ιστοσελίδα μπορείτε να παρακολουθήσετε τις παρουσιάσεις/βίντεο των ομιλητών, αλλά και συνολικά τα βίντεο των δύο ενοτήτων της ημερίδας.  

  Περισσότερα: Παρουσιάσεις/βίντεο ομιλητών   
 3. Εκδήλωση για ερευνητικές συνεργασίες στον τομέα της Υγείας του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ   

  Εκδήλωση για ερευνητικές συνεργασίες και συγκρότηση κοινοπραξιών που θα υποβάλουν από κοινού προτάσεις στο πρόγραμμα Υγεία του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου, στις Βρυξέλλες. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το ευρωπαϊκό δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για το πρόγραμμα Υγεία (HEALTH-NCP-NET) και το ευρωπαϊκό έργο "Fit For Health". Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης είναι το νέο Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Υγεία, ενώ συμμετέχει και στο δίκτυο Fit For Health.

  Περισσότερα  
 4. SEE-DRUG: Περιφερειακός Πόλος Αριστείας στον τομέα της Δομικής Βιολογίας στην Πάτρα    

  Η ανάπτυξη ενός Περιφερειακού Ερευνητικού Πόλου Αριστείας στο πεδίο της Δομικής Βιολογίας είναι ο στόχος του Eυρωπαϊκού έργου SEE-DRUG (Establishment of a Centre of Excellence for Structure-Based Drug Target Characterization: Strengthening the research capacity of South-Eastern Europe) που συντονίζει το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το έργο, με συνολικό προϋπολογισμό 3,6 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το πρόγραμμα "Ερευνητικό Δυναμικό" (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο), το οποίο ενισχύει άριστους ερευνητικούς οργανισμούς που εδρεύουν σε περιφέρειες σύγκλισης και απόκεντρες περιφέρειες της Ευρώπης.

  Περισσότερα  
 5. Κύκλος Ομιλιών για την Ενεργό Γήρανση και την Αλληλεγγύη των Γενεών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών   

  Από τις 6 έως τις 27 Μαρτίου πραγματοποιείται στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα) κύκλος ομιλιών με θέμα το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργούς Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών. Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στις Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις του ΕΙΕ «Επιστήμης Κοινωνία» και θα καλύψουν θέματα όπως η μακροζωία και η ευζωία, η προληπτική ιατρική και η αντιγήρανση, η γήρανση μέσα από ιστορικές πηγές, κ.λπ.

  Περισσότερα  
 6. FAMELAB 2012: διεθνής διαγωνισμός για νέα ταλέντα στην επικοινωνία της επιστήμης    

  Έως τις 30 Μαρτίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή στον διεθνή διαγωνισμό FameLab που πραγματοποιείται, για 6η συνεχή χρονιά, με σκοπό την ανάδειξη νέων ταλέντων στην επικοινωνία της επιστήμης. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από το Βρετανικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

  Περισσότερα  
 7. Οι επενδύσεις των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην έρευνα στο "Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία"   

  Οι καινοτόμες επιχειρήσεις της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και 5 ελληνικές (Pharmaten, Intralot, Frigoglass, Epsilon Net, MLS Multimedia) παρουσιάζονται στο "Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία". Στοιχεία για τις πρωτοπόρες χώρες στις επενδύσεις για την έρευνα, προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε κρίσιμες περιόδους του κύκλου ζωής τους, αλλά και το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα COSME για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων βρίσκονται στο προσκήνιο. Ενημερωθείτε για τη νέα διαδικτυακή υπηρεσία ΑΒΕΚΤ e-opac που διαθέτει το ΕΚΤ για τη διαχείριση και διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου βιβλιοθηκών, αλλά και τα στατιστικά στοιχεία του περιοδικού PLoS ONE για τη διάδοση των επιστημονικών περιοδικών ανοικτής πρόσβασης. Διαβάστε για τα ερευνητικά αποτελέσματα των ελληνικών επιστημόνων, τις ανοικτές προκηρύξεις και τις εκδηλώσεις για την έρευνα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

  Περισσότερα  
Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη 

 • 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής: Ανιχνεύοντας το τοπίο της Σύγχρονης Φυσικής Αναδυόμενοι χώροι και νέες Τάσεις
  Καμένα Βούρλα, 29 Μαρτίου-1 Απριλίου 2012
  Περισσότερα

 • 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πυρηνικής Ιατρικής
  Αθήνα, 30 Μαρτίου-1 Απριλίου 2012
  Περισσότερα

 • Συνέδριο "Euro-Mediterranean Conference on Research & Innovation 2012"
  Βαρκελώνη, 2-3 Απριλίου 2012
  Περισσότερα
Όλες οι Εκδηλώσεις

Η "Ερευνα και Καινοτομία" στο Διαδίκτυο
www.ekt.gr/research
Ο ελληνικός δικτυακός τόπος για θέματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας

 • Εκδόσεις στο Διαδίκτυο
  Μελέτες, έρευνες και πρακτικά συνεδρίων για έρευνα, τεχνολογία, καινοτομία, που διατίθενται στο Διαδίκτυο
  • European Innovation: Theory & Practice, European Advisors Institute, 2011, EN
  • Energy: Roadmap 2050, European Commission, 2012, EN
  • Measuring progress, well-being and sustainable development, European Commission, Eurostat, 2012, EN

Περισσότερες Εκδόσεις    • Δελτία Τύπου
  Ανακοινώσεις & Δελτία Τύπου δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για έρευνα, τεχνολογία, καινοτομία
    Copyright © Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 2012                                                                                     www.ekt.gr logo ekt