ereun-texn logo-ekt
                               ΤΕΥΧΟΣ  212 16-31 Δεκεμβρίου 2011   RSS Feeds RSS EKT
Νέα Έρευνας και Καινοτομίας
Υποστήριξη Επιχειρήσεων
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη
Η "Έρευνα και Καινοτομία" στο Διαδίκτυο
Το δεκαπενθήμερο ηλεκτρονικό newsletter "Έρευνα & Καινοτομία" είναι μια έκδοση του ΕΚΤ που ενημερώνει για τις εξελίξεις στο χώρο της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Απευθύνεται στην ερευνητική, επιστημονική, εκπαιδευτική και επιχειρηματική κοινότητα της χώρας, αλλά και στο ευρύτερο κοινό.
Νέα Έρευνας και Καινοτομίας

 1. Kαινο80 δισ. ευρώ για την έρευνα και την καινοτομία στο νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020"

 2. Εκδήλωση ΕΚΤ για την Ισότητα των Φύλων στην Έρευνα

 3. Τα ελληνικά βραβεία L'OREAL-UNESCO σε 3 νέες ερευνήτριες

 4. Ευρωπαϊκό δίκτυο μεντόρων για την υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας

 5. "Χρυσός" για τις ευρωπαϊκές οικονομίες τα ανοικτά δεδομένα του δημοσίου τομέα  

 6. Ψηφιακό Θεματολόγιο: ενθάρρυνση της ψηφιοποίησης του ευρωπαϊκού πολιτισμού 

 7. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για προσομοίωση και ανάλυση της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας

 8. Art Nouveau από τη Εuropeana: H πρώτη εικονική περιήγηση σε εκθέματα των χρηστών 

 9. moneypedia.gr: ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το χρήμα και την επιχειρηματικότητα  
Υποστήριξη Επιχειρήσεων

Το ΕΚΤ συμμετέχει στο Enterprise Europe Network-Hellas, το δίκτυο που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στις ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, με βάση τη γνώση και την καινοτομία:
 • Ευρωπαϊκή πληροφόρηση
 • Επιχειρηματικές συνεργασίες
 • Καινοτομία & Μεταφορά τεχνολογίας
 • Ερευνητικές Συνεργασίες
 • Χρηματοδότηση

Περισσότερα: www.enterprise-hellas.gr

Ανοιχτές Προκηρύξεις

Ενημερωθείτε για τις ανοιχτές προκηρύξεις εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων έρευνας, τεχνολογίας, και Κοινωνίας της Πληροφορίας.
 • Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) FP7-PEOPLE-2012-IRSES
 • Transnational cooperation between regional research-driven clusters , FP7-REGIONS-2012-2013-1
Νέα Έρευνας και Καινοτομίας
 1. 80 δισ. ευρώ για την έρευνα και την καινοτομία στο νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020"

  Σε Το νέο πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" (Horizon 2020), με προϋπολογισμό 80 δισ. ευρώ για επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία παρουσίασε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρόγραμμα, το οποίο θα συζητηθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αναμένεται να εγκριθεί πριν τα τέλη του 2013, αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Θα καλύψει την περίοδο 2014-2020 και συγκεντρώνει, για πρώτη φορά κάτω από ενιαίο σχήμα, όλα τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία. 

  Περισσότερα 

 2. Εκδήλωση ΕΚΤ για την Ισότητα των Φύλων στην Έρευνα

  Εκδήλωση με θέμα "Ίσες ευκαιρίες των φύλων στην έρευνα: προκλήσεις και προτάσεις" διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να αναδείξει τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες και δράσεις για την παρακολούθηση και ανάλυση της απασχόλησης των γυναικών καθώς και της παραμονής και ανέλιξης τους στον τομέα της έρευνας. Εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσίασαν στατιστικά και δείκτες για την ισότητα των φύλων στην έρευνα στην ΕΕ και στην Ελλάδα, καθώς και πρωτοβουλίες για την παραμονή και ανέλιξη των γυναικών στην έρευνα. Η ημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου GENDERA (Gender Debate in the European Research Area) στο οποίο συμμετέχει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Οι παρουσιάσεις και το βίντεο της εκδήλωσης είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ.  

  Διαβάστε τις Παρουσιάσεις
  Παρακολουθήστε το Βίντεο

 3. Τα ελληνικά βραβεία L'OREAL-UNESCO σε 3 νέες ερευνήτριες

  Τρεις νέες ερευνήτριες βραβεύτηκαν με τα Ελληνικά Βραβεία 2011 L'ORΕAL-UNESCO για τις Γυναίκες στην Επιστήμη, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 1 Δεκεμβρίου, στην Αθήνα. Πρόκειται για τη Δρ. Μαγδαληνή Κροκίδα (Επίκουρη Καθηγήτρια στο Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ), τη Δρ. Φωτεινή Λάμαρη (Επίκουρη Καθηγήτρια στο Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών) και τη Δρ. Aλκηστις Μπονάνου (Φυσικό-Αστρονόμο, Ερευνήτρια Δ' στο Ινστιτούτο Αστρονομίας και Αστροφυσικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών)

  Περισσότερα

 4. Ευρωπαϊκό δίκτυο μεντόρων για την υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας

  Ένα νέο ευρωπαϊκό δίκτυο μεντόρων για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειριών εγκαινίασε τον Νοέμβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιτυχημένες επιχειρηματίες θα καθοδηγούν άλλες γυναίκες, οι οποίες δημιούργησαν μια νέα επιχείρηση τα τελευταία δύο έως τέσσερα χρόνια, σε θέματα τρέχουσας και στρατηγικής σημασίας για τη διαχείριση των εταιρειών. Το δίκτυο θα καλύψει 17 ευρωπαϊκές χώρες και θα συμμετάσχουν 170 μέντορες. Στην Ελλάδα, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για μέντορες είναι στις 31 Ιανουαρίου και για καθοδηγούμενες στις 28 Φεβρουαρίου 2012.

   Περισσότερα
 5. "Χρυσός" για τις ευρωπαϊκές οικονομίες τα ανοικτά δεδομένα του δημοσίου τομέα  

  Στη διάθεση και αξιοποίηση των δεδομένων του δημοσίου τομέα στρέφεται το ενδιαφέρον της ΕΕ, όπως υπογραμμίζεται σε πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής για μια στρατηγική ανοικτών δεδομένων για την Ευρώπη. Η στρατηγική αυτή, που επισφραγίζεται με τις προτάσεις για την επικαιροποίηση της οδηγίας της ΕΕ για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα, αποτελεί παγκόσμια πρωτοπορία και κινείται σε τρείς άξονες: τη δημιουργία μίας νέας δικτυακής πύλης ανοικτών δεδομένων σε ευρωπαϊκή κλίμακα, την καθιέρωση ίσων όρων ανταγωνισμού για ανοικτά δεδομένα, και τη χρηματοδότηση της έρευνας για βελτιωμένες τεχνολογίες διαχείρισης δεδομένων.     

   Περισσότερα
 6. Ψηφιακό Θεματολόγιο: ενθάρρυνση της ψηφιοποίησης του ευρωπαϊκού πολιτισμού 

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σύσταση με την οποία ζητά από τα κράτη μέλη της ΕΕ να εντείνουν τις προσπάθειές τους, να συγκεντρώσουν τους πόρους τους και να προωθήσουν τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην ψηφιοποίηση πολιτιστικού υλικού. Στόχος είναι να καταστεί η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά ευρύτερα διαθέσιμη και να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη του δημιουργικού κλάδου της Ευρώπης. Το ψηφιοποιημένο υλικό θα πρέπει να διατίθεται μέσω της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής βιβλιοθήκης Europeana (www.europeana.eu).

  Περισσότερα  
 7. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για προσομοίωση και ανάλυση της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας

  "Κοινωνικά δίκτυα" ηλεκτρικής ενέργειας που ενισχύουν τη δύναμη των μικρών καταναλωτών, αλλά και υποδομή έξυπνης διαχείρισης της ηλεκτρικής ζήτησης ανάλογα με τις μεταβολές της τιμής του ρεύματος θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου "Cassandra: A multivariate platform for assessing the impact of strategic decisions in electrical power systems" που συντονίζει το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Το έργο, με συνολικό προϋπολογισμό 3,6 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, τις υπηρεσίες προς τους καταναλωτές, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.   

  Περισσότερα  
 8. Νέοι φωτονικοί αισθητήρες στην ανίχνευση μαγνητικών πεδίων από το ΙΤΕ

  Ερευνητικά αποτελέσματα του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΗΔΛ/ΙΤΕ) που αφορούν την ανάπτυξη Μαγνητο-ευαίσθητων Φωτονικών Διατάξεων σε Μικροδομημένες Οπτικές Ίνες συμπεριλαμβάνονται στις πιο σημαντικές ανακαλύψεις στη Φωτονική που δημοσίευσε πρόσφατα ο διεθνής οργανισμός Optical Society of America (OSA). Πρόκειται για αποτελέσματα της ερευνητικής ομάδας του Δρ Σταύρου Πισσαδάκη, Ερευνητή Β' Βαθμίδας, που έχουν δημοσιευτεί στα διεθνή περιοδικά Optics Express και Optics Letters και έχουν προβληθεί από τις παγκόσμιες επιστημονικές οργανώσεις Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) και Materials Research Society (MRS).

  Περισσότερα    
 9. moneypedia.gr: ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το χρήμα και την επιχειρηματικότητα  

  Ένα νέο πρόγραμμα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου, το moneypedia.gr, παρουσιάστηκε πρόσφατα από τη Eurobank EFG και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πρόκειται για μια καινοτόμο πρωτοβουλία που παρέχει στους χρήστες του Διαδικτύου, και ειδικά στους νέους, ανοικτή, εύληπτη και εύκολα προσβάσιμη πληροφόρηση, θεωρητική αλλά και χρηστική, για τραπεζικά και γενικότερα χρηματοοικονομικά θέματα, καθώς και μια εισαγωγή στη νεανική επιχειρηματικότητα και τα βασικά εργαλεία για την ανάπτυξή της.

  Περισσότερα
Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη

 • Εκδήλωση "Διάθεση και Χρήση Ψηφιακών Υποβάθρων: Τα πρώτα Οφέλη - Οι επόμενοι Στόχοι"
  Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2011
  Περισσότερα

 • Διεθνές Συνέδριο "First International Conference on Drug Therapy in Tuberculosis Infection"
  Ηνωμένο Βασίλειο (Εδιμβούργο), 6-7 Ιανουαρίου 2012 
  Περισσότερα

 • Συνέδριο "The regional dimension of innovation" 
  Βρυξέλλες, Βέλγιο, 18 Ιανουαρίου 2012
  Περισσότερα
Όλες οι Εκδηλώσεις

Η "Ερευνα και Καινοτομία" στο Διαδίκτυο
www.ekt.gr/research
Ο ελληνικός δικτυακός τόπος για θέματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας

 • Εκδόσεις στο Διαδίκτυο
  Μελέτες, έρευνες και πρακτικά συνεδρίων για έρευνα, τεχνολογία, καινοτομία, που διατίθενται στο Διαδίκτυο
  • 10 out of ten: Ten-t project implementation successes, TEN-Trans-European Transport Network Executive Agency, 2011, EN
  • Your rights as a mobile student, European Commission, 2011, ΕΝ
  • Eurostat regional yearbook 2011, European Commission, Eurostat, 2011, ΕΝ

Περισσότερες Εκδόσεις    • Δελτία Τύπου
  Ανακοινώσεις & Δελτία Τύπου δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για έρευνα, τεχνολογία, καινοτομία
    Copyright © Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 2011                                                                                     www.ekt.gr logo ekt