ereun-texn logo-ekt
                               ΤΕΥΧΟΣ  194 1-15 Μαρτίου 2011   RSS Feeds RSS EKT
Νέα Έρευνας και Καινοτομίας
Υποστήριξη Επιχειρήσεων
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη
Η "Έρευνα και Καινοτομία" στο Διαδίκτυο
Το δεκαπενθήμερο ηλεκτρονικό newsletter "Έρευνα & Καινοτομία" είναι μια έκδοση του ΕΚΤ που ενημερώνει για τις εξελίξεις στο χώρο της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Απευθύνεται στην ερευνητική, επιστημονική, εκπαιδευτική και επιχειρηματική κοινότητα της χώρας, αλλά και στο ευρύτερο κοινό.
Νέα Έρευνας και Καινοτομίας

 1. Διάθεση λογισμικού του ΕΚΤ για την οργάνωση των σχολικών βιβλιοθηκών

 2. Ημέρες Συνεργασίας "ΕΛ/ΛΑΚ & Επιχειρηματικότητα" και Συνέδριο για το Ανοικτό Λογισμικό

 3. Δημόσια Διαβούλευση για δράση Συνεργασίας επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών

 4. Διεθνές Σεμινάριο για το πρόγραμμα Υγεία του 7ου ΠΠ στη Βουδαπέστη

 5. Μελέτες για εξατομικευμένη αντικαρκινική θεραπεία από ερευνητές του ΕΙΕ 

 6. Ευρωπαϊκό Κέντρο Διαστημικής Διαδικτύωσης στην Ξάνθη 

 7. Αυξάνονται οι διαδικτυακές δημόσιες υπηρεσίες στην ΕΕ, υστερεί ακόμα η Ελλάδα

 8. Βραβείο στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού για ποιοτικό οnline περιεχόμενο για παιδιά 

 9. Eυρωπαϊκός διαγωνισμός ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού
Υποστήριξη Επιχειρήσεων

Το ΕΚΤ συμμετέχει στο Enterprise Europe Network-Hellas, το δίκτυο που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στις ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, με βάση τη γνώση και την καινοτομία:
 • Ευρωπαϊκή πληροφόρηση
 • Επιχειρηματικές συνεργασίες
 • Καινοτομία & Μεταφορά τεχνολογίας
 • Ερευνητικές Συνεργασίες
 • Χρηματοδότηση

Περισσότερα: www.enterprise-hellas.gr

Ανοιχτές Προκηρύξεις

Ενημερωθείτε για τις ανοιχτές προκηρύξεις εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων έρευνας, τεχνολογίας, και Κοινωνίας της Πληροφορίας.
 • ERC Advanced Investigators Grant -Social Sciences and Humanities (SH) , ERC-2011-AdG_20110406
 • Energy Call Part 2 , FP7-ENERGY-2011-2
Νέα Έρευνας και Καινοτομίας
 1. Διάθεση λογισμικού του ΕΚΤ για την οργάνωση των σχολικών βιβλιοθηκών

  Tο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) ανακοινώνει ότι διαθέτει την τρέχουσα έκδοση του συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ 5.6 σε όλες τις σχολικές βιβλιοθήκες που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας. Η δωρεάν διάθεση του ΑΒΕΚΤ (www.abekt.gr), που συνοδεύεται από εγκατάσταση, εξ αποστάσεως επιμόρφωση των υπευθύνων των βιβλιοθηκών, καθώς και διαδικτυακή υποστήριξη στη χρήση του συστήματος, θα υποστηριχθεί πλήρως από τις υποδομές και την τεχνογνωσία που ανέπτυξε το ΕΚΤ τα τελευταία χρόνια και από το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό του.

  Περισσότερα 
 2. Ημέρες Συνεργασίας "ΕΛ/ΛΑΚ & Επιχειρηματικότητα" και Συνέδριο για το Ανοικτό Λογισμικό

  Με επιτυχία διοργανώθηκε από την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) η πρώτη ημερίδα της δράσης "Ημέρες Συνεργασίας: ΕΛ/ΛΑΚ & Επιχειρηματικότητα" το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Η εκδήλωση εγκαινίασε μια σειρά δράσεων κατά τις οποίες επιχειρήσεις που παρέχουν εφαρμογές ή υπηρεσίες Ανοικτού Λογισμικού θα έρχονται σε επαφή με φορείς-χρήστες, αλλά και με την κοινότητα προγραμματιστών. Οι Ημέρες Συνεργασίας θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, ενώ τον Μάιο θα διοργανωθεί το Συνέδριο "ΕΛ/ΛΑΚ: Ευκαιρίες και Δυνατότητες για Ανάπτυξη".  

  Περισσότερα
  Οι παρουσιάσεις και το βίντεο της εκδήλωσης


 3. Δημόσια Διαβούλευση για δράση Συνεργασίας επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών  

  Δημόσια διαβούλευση για τη δράση "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2010-Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς" ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, έως τις 21 Μαρτίου, τις παρατηρήσεις τους για τον οδηγό εφαρμογής, τη διαδικασία και τα έντυπα υποβολής προτάσεων.

  Περισσότερα

 4. Διεθνές Σεμινάριο για το πρόγραμμα Υγεία του 7ου ΠΠ στη Βουδαπέστη

  Το ευρωπαϊκό δίκτυο "Fit for Health", στο οποίο συμμετέχει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, διοργανώνει διεθνές σεμινάριο με θέμα τη συμμετοχή στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 6 Απριλίου, στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία) και απευθύνεται σε ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς των επιστημών υγείας, της γονιδιωματικής και της βιοτεχνολογίας, οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία στη συμμετοχή στο 7ο ΠΠ. Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν.

   Περισσότερα
 5. Μελέτες για εξατομικευμένη αντικαρκινική θεραπεία από ερευνητές του ΕΙΕ

  Σημαντικά αποτελέσματα για την εξατομίκευση της αντικαρκινικής θεραπείας, μέσα από την κατανόηση των μοριακών μηχανισμών που διαφοροποιούν την επίδραση των φαρμάκων στον κάθε ασθενή, προέκυψαν από το ευρωπαϊκό έργο "ONCODEATH-Sensitisation of solid tumour cells to death receptor related therapies" που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, με συντονιστή το Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΙΒΕΒ/ΕΙΕ).

   Περισσότερα
 6. Ευρωπαϊκό Κέντρο Διαστημικής Διαδικτύωσης στην Ξάνθη

  Η δημιουργία ενός νέου Ευρωπαϊκού Κέντρου Διαστημικής Διαδικτύωσης ξεκίνησε στην Ξάνθη, με πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Διαδικτυωμένων Συστημάτων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, και χρηματοδότηση 1,4 εκατ. ευρώ από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ. Πρόκειται για το έργο "SPICE-Space Internetworking Center" που συντονίζει ο καθηγητής Β. Τσαουσίδης και θα ενισχύσει τόσο την επιστήμη του Διαστήματος, όσο και τις επίγειες επικοινωνίες.

  Περισσότερα  
 7. Αυξάνονται οι διαδικτυακές δημόσιες υπηρεσίες στην ΕΕ, υστερεί ακόμα η Ελλάδα 

  Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν διαδικτυακή πρόσβαση σε ολοένα και περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες, σύμφωνα με την 9η έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα. Η μέση διαθεσιμότητά των διαδικτυακών δημόσιων υπηρεσιών αυξήθηκε από 69% το 2009 σε 82% το 2010, προσεγγίζοντας περισσότερο τον στόχο που έχει θέσει η ΕΕ ώστε, ως το 2015, ένας στους δύο πολίτες και τέσσερις στις πέντε επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. H Ελλάδα, με 10 από τις 20 υπηρεσίες πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά, βρίσκεται τελευταία στην ευρωπαϊκή κατάταξη.

  Περισσότερα  
 8. Βραβείο στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού για ποιοτικό οnline περιεχόμενο για παιδιά 

  Ξεκίνησε 04/03/2011 Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ) απέσπασε το πρώτο βραβείο στον ελληνικό διαγωνισμό για το "Ευρωπαϊκό Βραβείο για Ποιοτικό Online Περιεχόμενο για Παιδιά" που διοργάνωσαν από κοινού το Πρόγραμμα Πλαίσιο Safer Internet της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://ec.europa.eu/saferinternet) και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης INSAFE (www.saferinternet.org), που εκπροσωπείται στην Ελλάδα από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου. Το ΙΜΕ διακρίθηκε για τον δικτυακό τόπο www.imeakia.gr, ενώ το δεύτερο και τρίτο βραβείο απονεμήθηκαν στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας για τους δικτυακούς τόπους www.mikrosanagnostis.gr και kids.oasp.gr. 

  Περισσότερα
 9. Eυρωπαϊκός διαγωνισμός ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού  

  Την προαγωγή της δημιουργίας παιχνιδιών που μπορούν να αξιοποιηθούν από την εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις έχει ως στόχο ο 2ος Πανευρωπαϊκός Διαγωνισμός Καλύτερου Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου LUDUS, από 7 Φεβρουαρίου έως 15 Απριλίου 2011. Παράλληλα, Ανοιχτό Εργαστήρι Μάθησης για τα Ηλεκτρονικά Εκπαιδευτικά Παιχνίδια πραγματοποιείται online από 1η Μαρτίου έως 1η Μαΐου, για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών στο πεδίο της δημιουργίας ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών (serious games) και την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης προς τους διαγωνιζόμενους. 

  Περισσότερα
Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη

 • Κύκλος Ομιλιών "Ο πόλεμος στους χρόνους του Βυζαντίου"
  Αθήνα, 1-29 Μαρτίου 2011
  Περισσότερα

 •  Ενημερωτική Ημερίδα για το Πρόγραμμα LIFE+
  Αθήνα, 1 Απριλίου 2011
  Περισσότερα

 • 11o Διεθνές Venture Capital and Private Equity Forum
  Αθήνα, 5-6 Απριλίου 2011
  Περισσότερα 
Όλες οι Εκδηλώσεις

Η "Ερευνα και Καινοτομία" στο Διαδίκτυο
www.ekt.gr/research
Ο ελληνικός δικτυακός τόπος για θέματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας

 • Εκδόσεις στο Διαδίκτυο
  Μελέτες, έρευνες και πρακτικά συνεδρίων για έρευνα, τεχνολογία, καινοτομία, που διατίθενται στο Διαδίκτυο
  • Collaborative Spatial Assesment CoSA, European Commission-Joint Research Centre, 2011, EN
  • Doing R&D or not, that is the question (in a crisis?), Institute for Prospective Technological Studies, 2010, EN
  • Envisioning digital Europe 2030 - Scenarios for ICT in future governance and policy modelling, European Commission-Joint Research Centre, 2010, EN

Περισσότερες Εκδόσεις    • Δελτία Τύπου
  Ανακοινώσεις & Δελτία Τύπου δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για έρευνα, τεχνολογία, καινοτομία
    Copyright © Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 2011                                                                                     www.ekt.gr logo ekt