Δεκαπενθήμερο Newsletter για την
ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Τεύχος 10 
1-15 Δεκεμβρίου 2002 
Το δεκαπενθήμερο ηλεκτρονικό newsletter "Έρευνα & Καινοτομία" είναι μια έκδοση του ΕΚΤ που ενημερώνει για τις εξελίξεις στο χώρο των προγραμμάτων Ε&ΤΑ (κοινοτικών και εθνικών) και της μεταφοράς τεχνολογίας/ενσωμάτωσης καινοτομίας. Απευθύνεται σε όλους τους φορείς/πρόσωπα από το χώρο των ερευνητικών ιδρυμάτων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη και αποστέλλεται δωρεάν.

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
Ενημερωθείτε για τις προκηρύξεις στα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα 

ΝΕΑ/ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
1. Ανακοινώθηκαν οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τα ειδικά προγράμματα του 6ου Προγράμματος Πλαισίου 
2. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ηλεκτρονική Μάθηση: δύο νέα προγράμματα της ΓΓΕΤ
3. Μεταφορές και Πλοήγηση: το νέο συντονισμένο πρόγραμμα της ΓΓΕΤ για την ανάπτυξη προϊόντων στο χώρο των μεταφορών 
4. Ενισχύσεις για νέους, γυναίκες και περιβαλλοντικά σχέδια επιχειρήσεων στη σειρά νέων προκηρύξεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας
5. Υψηλή τεχνολογία στην Ευρώπη: οι 500 πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες εταιρείες από την Deloitte Touche Tohmatsu

 Ενδιαφέρουν!

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Το ΕΚΤ, Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας (HIRC)  σας ενημερώνει σχετικά με τις τεχνολογικές προσφορές/αναζητήσεις και τις αναζητήσεις συνεργασίας στο πλαίσιο των κοινοτικών προγραμμάτων Ε&ΤΑ που συγκεντρώνονται μέσω του δικτύου Innovation Relay Centres Network.
Τεχνολογικές Προσφορές/ Αναζητήσεις- Συνεργασίες Δεκαπενθημέρου

Για την καθημερινή σας ενημέρωση σχετικά με τις νέες καταχωρήσεις κατά θεματική κατηγορία, εγγραφείτε στο Automatic Matching Tool. Υπενθυμίζεται ότι ο πλήρης κατάλογος των τεχνολογικών προσφορών/αναζητήσεων υπάρχει στην ιστοσελίδα του HIRC. Για να προχωρήσετε κατευθείαν στο ανάλογο τμήμα της ιστοσελίδας, επιλέξτε τον αντίστοιχο τίτλο:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ 6ο ΠΠ 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την καταχώρηση των δικών σας τεχνολογικών προσφορών/αναζητήσεων και αναζητήσεων συνεργασιών, επικοινωνήστε με το ανθρώπινο δυναμικό του κέντρου στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΚΤ, Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας, Βασ. Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα, κα Δέσποινα Τριανταφυλλίδου τηλ.: 210 7273900, fax: 210 7246824, e-mail: hircpart@ekt.gr

 

1. Ανακοινώθηκαν οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τα ειδικά προγράμματα του 6ου Προγράμματος Πλαισίου 

Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώθηκαν στο φύλλο C315/17.12.02 της Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των Ειδικών προγραμμάτων "Ολοκλήρωση και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας", "Δόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας", "Euratom: πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας". Στην ιστοσελίδα του ΕΚΤ για το 6ο ΠΠ, μπορείτε είτε να συνδεθείτε με το δικτυακό τόπο της CORDIS για το αγγλικό κείμενο των προσκλήσεων είτε να κατεβάσετε το ελληνικό κείμενο αναλυτικά για κάθε ειδικό πρόγραμμα.

Περισσότερα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, διοργάνωσε σειρά εκδηλώσεων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, από 18 μέχρι 20 Δεκεμβρίου, για την παρουσίαση του 6ου Προγράμματος Πλαισίου για την έρευνα (2002-2006). Oι δύο πρώτες εκδηλώσεις διοργανώθηκαν στην Αθήνα στις 18 και 19 Δεκεμβρίου 2002, από το ΕΚΤ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και η τρίτη στη Θεσσαλονίκη στις 20 Δεκεμβρίου σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης και τη ΓΓΕΤ. Διαβάστε τις εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο κάθε εκδήλωσης για τις θεματικές προτεραιότητες και οριζόντια προγράμματα του 6ου ΠΠ: 
"Βιολογικές επιστήμες, γονιδιωματική και βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της υγείας" (Αθήνα, αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 18/12/2002

"Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (IST)" 
"Ερευνητικές υποδομές (Research Infrastructures)" 
"Έρευνα με αντικείμενο τη διερεύνηση νέων και καινοφανών επιστημονικών και τεχνολογικών προβλημάτων και προοπτικών (NEST)" 

(Αθήνα, αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 19/12/2002

  "Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (IST)" 
"Ερευνητικές υποδομές (Research Infrastructures)" 
"Έρευνα με αντικείμενο τη διερεύνηση νέων και καινοφανών επιστημονικών και τεχνολογικών προβλημάτων και προοπτικών (NEST)" 

(Θεσσαλονίκη, αμφιθέατρο Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης, 20/12/2002)


2. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ηλεκτρονική Μάθηση: δύο νέα προγράμματα της ΓΓΕΤ

Προτάσεις για ερευνητικά και επιδεικτικά έργα στους τομείς του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (e-business) και της Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning) πρόκειται να χρηματοδοτήσει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, στo πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας". 

Οι δραστηριότητες βιομηχανικής έρευνας και αρχικής επίδειξης που θα χρηματοδοτηθούν πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2003 και να ενισχύουν τις συμπράξεις επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων και άλλων φορέων

Περισσότερα


3. Μεταφορές και Πλοήγηση: νέο συντονισμένο πρόγραμμα της ΓΓΕΤ για την ανάπτυξη προϊόντων στο χώρο των μεταφορών

Προτάσεις για εκτέλεση ερευνητικών και επιδεικτικών έργων στο πλαίσιο του Συντονισμένου Προγράμματος "Μεταφορές-Πλοήγηση" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα" (ΕΠΑN Mέτρο 4.5) πρόκειται να δεχθεί η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Στόχoς του προγράμματος "Μεταφορές-Πλοήγηση" είναι η προώθηση των συνεργασιών επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων σε έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης μακροχρόνιας εμβέλειας με σκοπό την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών που συνεισφέρουν στην αειφόρο ανάπτυξη του τομέα των Μεταφορών.

Περισσότερα


4. Ενισχύσεις για νέους, γυναίκες και περιβαλλοντικά σχέδια επιχειρήσεων στη σειρά νέων προκηρύξεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα" (ΕΠΑΝ) του Γ' ΚΠΣ, το υπουργείο Ανάπτυξης πρόκειται να δημοσιεύσει εντός των ημερών προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για μια σειρά δράσεις του προγράμματος που αφορούν τόσο τους ιδιώτες όσο και τις επιχειρήσεις. 

Ορισμένες από τις δράσεις αφορούν το δεύτερο κύκλο προγραμμάτων που αποδείχθηκαν ιδιαίτερα δημοφιλή στο παρελθόν, όπως για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων και των γυναικών, ενώ στο πλαίσιο άλλων προσφέρεται στήριξη για την προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα, σύγχρονα δεδομένα περιβαλλοντικής προστασίας.

Περισσότερα


5. Υψηλή τεχνολογία στην Ευρώπη: οι 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες από την Deloitte Touche Tohmatsu

Η λίστα των 500 πρωτοπόρων ευρωπαϊκών εταιρειών στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας, για το 2002, δημοσιεύτηκε από τη Deloitte Touche Tohmatsu. Στόχος της κατάταξης αυτής είναι η ανάδειξη των εταιρειών οι οποίες "με όραμα, στρατηγική και καινοτομία, ξεπέρασαν την οικονομική κρίση και οδήγησαν τις εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας, των μέσων και των τηλεπικοινωνιών", σύμφωνα με το ηγετικό στέλεχος της Deloitte, κ. Igal Brightman. 

Η κατάταξη της Deloitte βασίστηκε στο μέσο ρυθμό αύξησης των εσόδων των εταιρειών, κατά τη χρονική περίοδο 1999-2001, και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά

Περισσότερα

Σας ενδιαφέρουν


Ο "Δαίδαλος" φέρνει την καινοτομία στα σχολεία

Με τη βράβευση των καλύτερων μαθητικών ευρεσιτεχνιών έκλεισε η αυλαία του προγράμματος "Δαίδαλος" (σχολ. έτος 2001-2002), για την ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών έργων μαθητών των δημόσιων Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) και των Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (ΣΕΚ), σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον εκθεσιακό χώρο της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, στο Γκάζι, στις 24 Νοεμβρίου 2002.

Το πρόγραμμα "Δαίδαλος" πραγματοποιείται από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διοργανώνεται σε ετήσια βάση (από το σχολικό έτος 2001-02 έως το 2005-06), στο πλαίσιο του Γ΄Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (75%) και από εθνικούς πόρους (25%). Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να αναδείξει ιδιαίτερες δεξιότητες και κλίσεις των μαθητών στον επιστημονικό, τεχνολογικό και καλλιτεχνικό χώρο. Παράλληλα, δίνεται η ευκαιρία για πρακτικές εφαρμογές των γνώσεων που αποκτώνται στα ΤΕΕ και ΣΕΚ, με την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της εφευρετικότητας των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών.

Περισσότερα

Εκδηλώσεις-Συνέδρια για Ε&ΤΑ σε Ελλάδα και Ευρώπη

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) για το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (2002-2006): 
α. Θεματικές Προτεραιότητες
- Βιολογικές Επιστήμες, Γονιδιωματική και Βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της Υγείας
- Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας
- Πολίτες και Διακυβέρνηση στην Κοινωνία της Γνώσης
β. Οριζόντια Προγράμματα
- Ερευνητικές Υποδομές
- Επιστήμη και Κοινωνία
- Έρευνα με αντικείμενο τη διερεύνηση νέων και καινοφανών επιστημονικών και   τεχνολογικών προβλημάτων και προοπτικών
- Έρευνα και Καινοτομία
- Ανθρώπινοι Πόροι και Κινητικότητα
Η σελίδα του 6ου ΠΠ στο δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

και το πανευρωπαϊκό πρόγραμμα: 
- e-Content-Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Περιεχόμενο στα Παγκόσμια Δίκτυα

Για πληροφορίες σχετικά με το 5ο ΠΠ
5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας (HIRC) 
Συντονιστής: Εθνικό Kέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) 
Εταίροι: ΕΑΝΤ AE, ΕΒΕΤΑΜ AE, ΕΚΕΠΥ AE, EOMMEX AE, ETAKEI AE, ETAT AE, ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ
Συνεργάτες: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας

Για εγγραφή ή διαγραφή στο newsletter, στείλετε μήνυμα στη διεύθυνση enewsletter@ekt.gr με περιεχόμενο την ένδειξη: 
"subscribe newsletter" ή "unsubscribe newsletter" αντίστοιχα (χωρίς τα εισαγωγικά)
στο σώμα (body) του μηνύματος. 


================================