National Documentation Centre - Access to Knowledge
About EKT - Menu EKT Services - Menu EKT Products - Menu EKT News - Menu EKT Support - Menu EKT Contacts - Menu
  Νέα Δελτία τύπου
English version
EKT sitemap
Homepage
Help on navigation
Site news

Δελτίο Τύπου

Ενημερωθείτε για την πρόοδο υλοποίησης των υπηρεσιών SaaS του ΕΚΤ με στόχο την οργάνωση & ανάδειξη ελληνικού ψηφιακού περιεχομένου  
 

29/07/2014

Δύο νέες κατηγορίες, με τίτλους "Πρόοδος Υλοποίησης" και "Χρήσιμο Υλικό", περιλαμβάνονται πλέον στην ενότητα www.epset.gr/SaaS του δικτυακού τόπου www.epset.gr του ΕΚΤ. Οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες SaaS (Software as a Service: Λογισμικό ως Υπηρεσία) που αναπτύσσει το ΕΚΤ εμπλουτίζονται ακόμη περισσότερο, με στόχο, καταρχάς, την πληρέστερη ενημέρωση των φορέων που ενδιαφέρονται να τις αξιοποιήσουν. Ταυτόχρονα, δίνουν μια εικόνα στο ευρύ κοινό για τις δυνατότητες που προσφέρουν τα Ψηφιακά Αποθετήρια όσον αφορά την πρόσβαση και την επανάχρηση επιστημονικού αλλά και πολιτιστικού περιεχομένου.  

Οι υπηρεσίες αφορούν την οργάνωση, τεκμηριωμένη απόθεση, ασφαλή διαφύλαξη και διάθεση ψηφιακού επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου και βασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής, όπως το μοντέλο SaaS και το Cloud Computing (Υπολογιστικό Νέφος).  Οι νέες υπηρεσίες του ΕΚΤ απευθύνονται σε φορείς που παράγουν ή διαθέτουν έγκριτο περιεχόμενο, όπως βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία και πολιτιστικοί φορείς ευρύτερα, χωρίς κόστος για αυτούς. Οι υπηρεσίες αυτές αποσκοπούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός ισχυρού δικτύου φορέων για την ανάδειξη του διαθέσιμου ψηφιακού περιεχομένου της χώρας.  

Πιο συγκεκριμένα, η πληροφόρηση για την Πρόοδο Υλοποίησης των υπηρεσιών SaaS γίνεται πλέον ευκολότερη, καθώς στην ομώνυμη κατηγορία θα αναρτώνται τακτικά σύντομες ειδήσεις σχετικά με τις εξελίξεις του έργου. Στην παρούσα φάση, έχει ήδη ξεκινήσει η συνεργασία με τους πρώτους φορείς οι οποίοι θα λάβουν τις υπηρεσίες που αναπτύσσει για τη σταθερή απόθεση και διάθεση του περιεχομένου τους, αλλά και για τη διαχείριση του βιβλιοθηκονομικού τους περιεχομένου. Πρόκειται για το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας, τη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος "Λίλιαν Βουδούρη", τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO) και την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου.  

Παράλληλα, στην κατηγορία Χρήσιμο Υλικό, οι επισκέπτες μπορούν να δουν, να συμβουλευθούν και να κατεβάσουν χρήσιμους οδηγούς και εκδόσεις που συντάσσονται κατά τη διάρκεια υλοποίησης των υπηρεσιών SaaS και αποσκοπούν να διευκολύνουν, καταρχάς, τους φορείς που συνεργάζονται ή επιθυμούν να συνεργαστούν με το ΕΚΤ για την αξιοποίησή τους. Επιπλέον, περιλαμβάνουν κατανοητές και ευανάγνωστες πληροφορίες για τους τελικούς χρήστες των αποθετηρίων, με στόχο να προσφέρουν μία σύγχρονη εμπειρία πλοήγησης και αναζήτησης περιεχομένου σε αυτά.  

Οι υπηρεσίες που αναπτύσσει το ΕΚΤ για την απόθεση και διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου, αλλά και για τη διαχείριση του βιβλιοθηκονομικού περιεχομένου, παρέχονται διαδικτυακά, χωρίς τοπική εγκατάσταση, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις κάθε φορέα. Πρόκειται, αφενός, για την Υπηρεσία Αποθετηρίων με το μοντέλο SaaS που επιτρέπει στον κάθε φορέα να δημιουργήσει το δικό του αποθετήριο, ημιαυτοματοποιημένα, χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις από το προσωπικό του και, αφετέρου, για την Υπηρεσία OpenABEKT που εξασφαλίζει τη σύγχρονη διαχείριση, οργάνωση και διάθεση του περιεχομένου των Βιβλιοθηκών.  

Η κατηγορία Χρήσιμο Υλικό, στην παρούσα φάση, διακρίνεται στις υποκατηγορίες "Αποθετήρια" και "OpenABEKT", καθώς αρχικά θα περιλαμβάνει υλικό σχετικό με αυτές τις δύο υπηρεσίες του ΕΚΤ και, μάλιστα, καταχωρισμένο στην οικεία του θεματική. Σήμερα, οι επισκέπτες μπορούν να δουν και να μεταφορτώσουν τους πρώτους οδηγούς που βρίσκονται στις Θεματικές "Εισαγωγή στα αποθετήρια" και "Ανάπτυξη & Χρήση Αποθετηρίων". Πρόκειται για τον "Εισαγωγικό Οδηγό", ο οποίος συνοψίζει τα κύρια χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας Αποθετηρίων SaaS, τον "Οδηγό Τεκμηρίωσης", που αποσκοπεί να εισάγει τον αναγνώστη στα πρώτα βασικά στάδια της τεκμηρίωσης και απόθεσης περιεχομένου και τον "Οδηγό Χρήσης", ο οποίος αποτελεί μία σύντομη εισαγωγή στη χρήση ενός αποθετηρίου.  

Επίσης, στη Θεματική "Συχνές Ερωτήσεις" oι επισκέπτες μπορούν να εντοπίσουν σύντομες και χρήσιμες απαντήσεις σε ερωτήματα που πιθανόν προκύπτουν κατά τη "γνωριμία" τους με τις Υπηρεσίες SaaS του ΕΚΤ. Τέλος, το "Γλωσσάρι" φιλοδοξεί να εξοικειώσει τους επισκέπτες με έννοιες και όρους που απαντούν στο σχετικό υλικό και αφορούν τις υπηρεσίες SaaS, αλλά δεν αποτελούν κοινή γνώση.  Οι θεματικές και οι κατηγορίες του Χρήσιμου Υλικού θα εμπλουτίζονται διαρκώς, παρέχοντας ολοένα και αναλυτικότερες πληροφορίες, εξειδικευμένη ενημέρωση και βοήθεια σχετικά με την ανάπτυξη των υπηρεσιών SaaS.  

Η ενότητα www.epset.gr/SaaS του ιστοτόπου www.epset.gr φιλοξενεί το σύνολο της πληροφόρησης σχετικά με τις υπηρεσίες SaaS που αναπτύσσει το ΕΚΤ, τα οφέλη που εξασφαλίζουν για τους φορείς που τις αξιοποιούν, καθώς και τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αξιοποίησή τους.  

Ο δικτυακός τόπος www.epset.gr αποτελεί την πύλη του ΕΚΤ που εξασφαλίζει ελεύθερη πρόσβαση σε πλούσιο ψηφιακό περιεχόμενο και, παράλληλα, συγκεντρώνει όλες τις εξελίξεις σχετικά με την πρόοδο των δύο μεγάλων έργων που υλοποιεί το ΕΚΤ, της Πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/ Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" και της νεότερης Πράξης "Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δημοσίων Δεδομένων Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου", η οποία εξελίσσει και ολοκληρώνει το ΕΠΣΕΤ. Και οι δύο Πράξεις εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.  

Διευθύνσεις στο Διαδίκτυο  

Χρήσιμο Υλικό – Υπηρεσία Αποθετηρίων SaaS
http://epset.gr/el/SaaS_Services/Useful-Material/SaaS-Repositories  

Πρόοδος Υλοποίησης
http://epset.gr/el/SaaS_Services/Progress  

Υπηρεσίες Software as a Service ΕΚΤ
http://www.epset.gr/saas  

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας
http://www.epset.gr  

Επικοινωνία για δημοσιογράφους
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Μαργαρίτης Προέδρου, τηλ.: 210 7273966, e-mail: mproed@ekt.gr
http://www.ekt.gr | http://web.ekt.gr  

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: πρόσβαση στη γνώση
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (
www.ekt.gr) αποτελεί επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ως υποδομή εθνικής εμβέλειας, το ΕΚΤ έχει θεσμικό ρόλο τη συλλογή, οργάνωση και διάχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφορίας, εντός και εκτός της χώρας. Παράλληλα, παρέχει πληροφόρηση για θέματα έρευνας και καινοτομίας, και υποστηρίζει τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.   

Με διαρκή παρουσία στην ελληνική επιστημονική κοινότητα από το 1980, το ΕΚΤ αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, σε συνδυασμό με σύγχρονες επιχειρησιακές μεθόδους, ώστε να αναπτύσσει καινοτόμες δράσεις, προσανατολισμένες στην ενίσχυση της ανοικτής πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με σημαντικούς φορείς παραγωγής έγκριτου περιεχομένου, όπως βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία, ερευνητικά κέντρα.  

Περισσότερες από 6.000.000 ψηφιακές σελίδες ηλεκτρονικών αποθετηρίων, επιστημονικών περιοδικών και ψηφιακών βιβλιοθηκών διατίθενται ήδη από τον δικτυακό τόπο του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Έρευνας και Τεχνολογίας (www.epset.gr), που είναι το κύριο αναπτυξιακό έργο του ΕΚΤ. 

 
 
Χρήσιμο Υλικό – Υπηρεσία Αποθετηρίων SaaS
Πρόοδος Υλοποίησης
Υπηρεσίες Software as a Service ΕΚΤ
Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας
 
(800x600) - IE 4+ / Netscape 4+