Αρχική Σελίδα

 

     
Αξίζει να δείτε
Το πρόγραμμα "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", με προϋπολογισμό 9.050 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ικανότητας διαμόρφωσης και ελέγχου των μελλοντικών εξελίξεων στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα αιτήματα της ευρωπαϊκής κοινωνίας και οικονομίας.

Προβλέπονται δράσεις για τη σταθερότητα και ασφάλεια των υποδομώντων δικτύων και των υπηρεσιών, την απόδοση και αξιοπιστία των ηλεκτρονικών συστημάτων και των εξαρτημάτων, τα εξατομικευμένα συστήματα ΤΠΕ και τη διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου.


Εθνικοί Εκπρόσωποι και Εμπειρογνώμονες:
- Εθνικός Εκπρόσωπος: Συκάς Στάθης, Kαθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
- Αναπληρωτής Εθνικός Εκπρόσωπος: Πρέκας Νικόλαος, Δ/νση Πληροφορικής και Οργάνωσης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού


Εθνικό Σημείο Επαφής:

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
 
Κέντρο Ηλεκτρονικής Υποστήριξης για το 7ο ΠΠ
Henry Scott  
Τηλ.: 210 7273926
Fax: 210 7246824
E-mail:  hscott@ekt.gr

Γεωργία Μαζιώτη
Τηλ.: 210 7273925
Fax: 210 7246824
E-mail: gmazio@ekt.gr
 


Πρόγραμμα "Tεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών"  (CORDIS)
Ideal-ist Network

ICT Projects

Νέα
ICT Proposers' Day 2012, Βαρσοβία, 26-27/09/2012
Ανακοινώθηκαν οι νέες προκηρύξεις του προγράμματος
ICT Proposers' Day 2012: 26-27 September, Warsaw
Ideal-ist: Ευρωπαϊκές συνεργασίες για ερευνητικά προγράμματα σε Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών
(800x600) - IE 4+ / Netscape 4+ Ενημέρωση:08/04/2013