Αρχική Σελίδα

 

      Αξίζει να δείτε


Το πρόγραμμα Ερευνητικές Υποδομές, με προϋπολογισμό 1.715 εκατ. ευρώ, στοχεύει στη βελτιστοποίηση της χρήσης και αναβάθμιση των σημαντικότερων υποδομών έρευνας στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, χρηματοδοτούνται δράσεις για την υποστήριξη των υφισταμένων και νέων υποδομών έρευνας.

Εθνικοί Εκπρόσωποι και Εμπειρογνώμονες:
- Εθνικός Εκπρόσωπος: Γιάννης Ιωαννίδης, Πρόεδρος Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ
- Αναπληρωτής Εθνικός Εκπρόσωπος: Παππά Αλίκη, Προϊσταμένη Τμήματος Ε.Ε., Δ/νση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού
- Εμπειρογνώμονας: Φαρμάκη Δώρα, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Εθνικό Σημείο Επαφής:

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

http://www.ekt.gr/fp7
Κέντρο Ηλεκτρονικής Υποστήριξης για το 7ο ΠΠ:
http://helpdesk.ekt.gr

Γεωργία Τζένου
Τηλ.: 210 7273965
Fax: 210 7246824
E
-mail: tzenou@ekt.gr

Μαρία Σαμαρά
T
ηλ.: 210 7273904
Fax: 210 7246824
Email: samara@ekt.gr

 

 


Πρόγραμμα "Eρευνητικές Υποδομές" (CORDIS)
RIs NCPs Network website
Νέα
Ανακοινώθηκαν οι νέες προκηρύξεις του προγράμματος
Cross-border event for Research Infrastructures programme, 15/09/2011, Nicosia, Cyprus (tba)
Final event & worksop for "Research Infrastructures" NCP Network, 11-12/10/2011, Athens (tba)
4o e-newletter του δικτύου EuroRis-NEt
(800x600) - IE 4+ / Netscape 4+ Ενημέρωση:12/12/2012