Αρχική Σελίδα

 

      Αξίζει να δείτε


Τo πρόγραμμα "Έρευνα για την Υποστήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)", με προϋπολογισμό 1.336 εκατ. ευρώ,  στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας των ευρωπαϊκών ΜΜΕ και της συμβολής τους στην ανάπτυξη προϊόντων και αγορών νέας τεχνολογίας. Περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν:
 
  • την υποστήριξη μικρών ομάδων καινοτόμων ΜΜΕ, με στόχο την την  επίλυση κοινών ή συμπληρωματικών τεχνολογικών προβλημάτων,
     
  • την υποστήριξη ενώσεων ή ομίλων ΜΜΕ με σκοπό την εξεύρεση λύσεων σε κοινά για μεγάλο αριθμό ΜΜΕ προβλήματα σε συγκεκριμένους τομείς.


Εθνικοί Εκπρόσωποι και Εμπειρογνώμονες:
- Εθνικός Εκπρόσωπος: Παυλίδου Φωτεινή-Νιόβη, Καθηγήτρια, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ
- Αναπληρωτής Εθνικός Εκπρόσωπος: Πουτούκης Δημήτρης, Διεύθυνση Ερευνητικών Προγραμμάτων, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού
- Εμπειρογνώμονες: Σπυροπούλου Ελένη, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Εθνικό Σημείο Επαφής:
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ελένη Σπυροπούλου 
E-mail: espyropoulou@eea.gr

 

 


Πρόγραμμα "Έρευνα για την Υποστήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)" (CORDIS)
ΕΟΜΜΕΧ
Enterprise Europe Network-Hellas
Competitiveness and Innovation Programme (CIP)
Good practices in SME policy
Check what type of SME you are
Νέα
Ανακοινώθηκαν οι νέες προκηρύξεις του προγράμματος
Study on NON FP Participation by innovative SMEs
Hourly rates for FP7 participation of SME owners & natural persons without a salary – calculator now available

SME News on Europa

 
(800x600) - IE 4+ / Netscape 4+ Ενημέρωση:12/12/2012