Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Νέα-Εκδηλώσεις   Νέα Έρευνας και Καινοτομίας  English version   
 
Ευκαιρίες Κινητικότητας Φοιτητών & Ερευνητών μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

04/01/2016

Ημερίδα με θέμα "Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Κινητικότητας Φοιτητών & Ερευνητών" συνδιοργάνωσαν το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ, την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015, στην Αθήνα, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Κινητικότητας, Erasmus+ και Marie Sklodowska Curie Actions.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό η Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια του ΕΚΤ, η οποία καλωσόρισε το ως επί το πλείστων νεανικό κοινό αποτελούμενο από σπουδαστές και ερευνητές. Η Ε. Σαχίνη τόνισε τα πλεονεκτήματα της απόκτησης εμπειριών, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο εξωτερικό για τους νέους ανθρώπους, καθώς αυτές μεταφέρονται στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή, αλλά ταυτόχρονα και την ανάγκη διαμόρφωσης συνθηκών ανάπτυξης στην Ελλάδα ώστε να μην χάνει το ανθρώπινο δυναμικό της.

Χαιρετισμό πραγματοποίησαν, επίσης, ο Αργύρης Περουλάκης, Αναπληρωτής Επικεφαλής, Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα & Επικεφαλής, Τμήμα Επικοινωνίας, Εταιρικών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Δικτύων, ο οποίος επισήμανε τη σημασία της κινητικότητας ως προσόν για την αγορά εργασίας, καθώς και η Μαριάννα Βασιλοπούλου, Συντονίστρια, Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ, η οποία ανέφερε ότι κύρια αποστολή του Κέντρου είναι να κατευθύνει τους πολίτες που επικοινωνούν μαζί του για πληροφορίες σχετικά με ευρωπαϊκά θέματα προς τις κατάλληλες πηγές πληροφόρησης και τις αρμόδιες υπηρεσίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι Δημήτρης Μαραγκός, Βασιλική Γιαννούλη, Αθανάσιος Καυκαλίδης και Ελίνα Μαυρογιώργου, από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, παρουσίασαν το πρόγραμμα Erasmus+ και τις ευκαιρίες κινητικότητας που προσφέρει. Το Erasmus+ συνδέεται άρρηκτα με το πρόγραμμα Erasmus και επιχορηγεί την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης σε χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αλλά πλέον και σε όλο τον κόσμο.

Η κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού στο εξωτερικό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική διότι τα οφέλη που αποκομίζουν οι μετακινούμενοι είναι πολλά. Μέσω της κινητικότητας οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και προσόντα, τα οποία συμβάλουν στη προσωπική τους ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να βελτιώσουν τις γλωσσικές ικανότητές τους, να αναπτύξουν διαπολιτισμικές δεξιότητες, να εξελιχθούν σε πολίτες της Ευρώπης, ενώ επιπλέον οι φοιτητές που μετακινούνται για πρακτική άσκηση μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σε επιχείρηση/οργανισμό του εξωτερικού.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής τους οι ομιλητές έδωσαν οδηγίες και χρήσιμες συμβουλές για την καλύτερη αξιοποίηση του προγράμματος και τις δυνατότητες κινητικότητας για σπουδές ή πρακτική άσκηση στο εξωτερικό. Αναφέρθηκαν, επίσης, η νέα δράση "Διεθνής Κινητικότητα" του Erasmus+ που αφορά μετακίνηση σε χώρες μη-μέλη του προγράμματος, καθώς και τα Erasmus Mundus, κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που διεξάγονται σε τουλάχιστον δύο χώρες.

Στη συνέχεια, η Μαρία Σαμαρά, από το ΕΚΤ, Εθνικό Σημείο Επαφής για τις δράσεις Marie Sklodowska-Curie στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, παρουσίασε τις προκηρύξεις που περιλαμβάνονται στο νέο πρόγραμμα εργασίας 2016/2017 και οι οποίες προωθούν την κινητικότητα των ερευνητών εντός και εκτός Ευρώπης, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την προσέλκυση ή τον επαναπατρισμό των καλύτερων ερευνητών από άλλες χώρες στην Ευρώπη. Μίλησε, ακόμη, για τις υπηρεσίες του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής, καθώς και για το ευρωπαϊκό δίκτυο NET4Mobility (Network of National Contact Points for MSCA in Horizon 2020). Η Μ. Σαμαρά αναφέρθηκε, επίσης, στην έρευνα που διεξήγαγε το ΕΚΤ για την κινητικότητα κατόχων διδακτορικού (Career of Doctorate Holders) και τα αποτελέσματά της.

Σημειώνεται ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το νέο πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020", υποστηρίζοντας την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα. Καλύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων.

Τα βίντεο των ομιλιών και οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση: http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2015-12-10/eisig.html

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

 
Ημερίδα "Ευρωπαϊκά Προγράμματα Κινητικότητας Φοιτητών & Ερευνητών" (Βίντεο & Παρουσιάσεις)
Erasmus+ (ΙΚΥ)
Europe Direct - ΕΛΙΑΜΕΠ
Horizon2020 (EC)
Marie Sklodowska Curie Actions
Horizon2020 (EKT)
Βίντεο "Erasmus Programme in Greece"
|More