Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Νέα-Εκδηλώσεις   Νέα Έρευνας και Καινοτομίας  English version   
 
Διεθνής βράβευση Ελλήνων ερευνητών για διάγνωση της υπέρτασης

22/12/2011

Με το βραβείο "καλύτερης δημοσίευσης" βραβεύθηκε το άρθρο "An Image Analysis Framework for the Early Assessment of Hypertensive Retinopathy Signs" (Πλατφόρμα Ανάλυσης Εικόνας για την Έγκαιρη Διάγνωση της Υπέρτασης) που αφορά έρευνα του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και του Υπερτασιολογικού Τμήματος του Ιπποκράτειου Γ.Ν. Θεσσαλονίκης. Η εργασία παρουσιάστηκε από τον Δρ. Βαγγέλη Σακκαλή, ερευνητή του ΙΠ-ΙΤΕ, στο διεθνές συνέδριο "IEEE International Conference on e-Health and Bioengineering 2011, ΕΗB 2011" (Ιάσιο Ρουμανίας, 24 - 26 Νοεμβρίου 2011).

Συγκεκριμένα, η δημοσίευση αναφέρεται σε έρευνα που υλοποιεί το ΙΠ-ΙΤΕ, σε συνεργασία με το Υπερτασιολογικό Τμήμα της Β' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, τα αποτελέσματα της οποίας ήδη χρησιμοποιούνται. Τα αποτελέσματα αυτά αφορούν καινοτόμες μεθόδους και εργαλεία για τη ψηφιακή επεξεργασία εικόνων υψηλής ανάλυσης, που αποτυπώνουν τα αγγεία του αμφιβληστροειδούς και επιτρέπουν την ποσοτική μελέτη της υπέρτασης.

Οι Έλληνες ερευνητές έχουν υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο ιατρικό λογισμικό πακέτο το οποίο τμηματοποιεί τις εικόνες, ώστε να απομονώσει τα αγγεία σε αυτές και να αναπαραστήσει το δίκτυο των αγγείων του αμφιβληστροειδούς. Για τον σκοπό αυτό, έχουν αναπτυχθεί υπολογιστικές μέθοδοι που βελτιώνουν την ακρίβεια αναπαράστασης του δικτύου αυτού και τον προσδιορισμό της διαμέτρου αυτών των αγγείων.

Επιπλέον, ακολουθώντας ιατρικά πρωτόκολλα, δημιουργούνται κύκλοι ομόκεντροι του οπτικού κέντρου, μέσα στους οποίους γίνονται στατιστικές μετρήσεις των διαστάσεων των φλεβών και των αρτηριών. Οι μετρήσεις αυτές αντικατοπτρίζουν την κατάσταση των αγγείων και παρέχουν σημαντικές πληροφορίες, τόσο για την πρώιμη διάγνωση και εκτίμηση των επιπλοκών της αρτηριακής υπέρτασης πριν από την έναρξη της αντιυπερτασικής θεραπείας, όσο και για την ανταπόκριση σε αυτήν.

Οι ερευνητές τoυ ΙΠ-ITE που συμμετείχαν στην έρευνα αυτή είναι από το Εργαστήριο Υπολογιστικής Ιατρικής οι Γεώργιος Μανίκης, Βαγγέλης Σακκαλής και Κωνσταντίνος Μαριάς, και από το Εργαστήριο Υπολογιστικής Όρασης και Ρομποτικής οι Ξενοφών Ζαμπούλης και Πολύκαρπος Καραμαούνας. Από την Παθολογική Κλινική του Ιπποκράτειου Γ.Ν. Θεσσαλονίκης συμμετείχαν οι Αρετή Τριανταφύλλου, Στέλλα Δούμα και Χρύσανθος Ζαμπούλης.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ITE

 
ΙΠ-ΙΤΕ
Ιπποκράτειο Γ.Ν.Θ.
Η δημοσίευση που βραβεύτηκε
IEEE International Conference on e-Health and Bioengineering 2011
|More