Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Πηγές  English version   
 


Εκδόσεις Έρευνας και Καινοτομίας στο Διαδίκτυο

Έτος
Κείμενο Τίτλου
Προέλευση
Θεματική Ενότητα

Τελευταίες καταχωρήσεις

Exploratory research on internet-enabled work exchanges and employability
ISBN: 978-92-79-35047-4
European Commission, Joint Research Centre, 2014, EN

Plant breeding for an EU bio-based economy
ISBN: 978-92-79-29474-7
European Commission, Joint Research Centre, 2013, EN

Research and innovation on sustainable urban dynamics
ISBN: 978-92-79-30343-2
European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, 2013, EN

Science for energy
ISBN: 978-92-79-29510-2
European Commission, Joint Research Centre, 2013, EN

The ocean of tomorrow projects
ISBN: 978-92-79-32767-4
European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, 2014, EN

Bio-economy and sustainability
ISBN: 978-92-79-28148-8
European Commission, Joint Research Centre, 2013, EN

Cloud for science and public authorities
ISBN: 978-92-79-31142-0
European Commission, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, 2013, EN

Energy research in Europe
ISBN: 978-92-79-29461-7
European Commission, Joint Research Centre, 2013, EN

Enterprise search in the European Union
ISBN: 978-92-79-30493-4
European Commission, Joint Research Centre, 2013, EN

Innovation
ISBN: 978-92-79-29718-2
European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, 2013, EN

Internationalisation of business investments in R&D and analysis of their economic impact
ISBN: 978-92-79-27958-4
European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, 2013, EN

Nanotechnology
ISBN: 978-92-79-28892-0
European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, 2013, EN

Reaching out to the future
ISBN: 978-92-79-25114-6
European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, 2013, EN

Short food supply chains and local food systems in the EU
ISBN: 978-92-79-29288-0
European Commission, Joint Research Centre, 2013, EN

Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο στην Ελλάδα-Εγχειρίδιο Εναρμόνισης
Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, 2013, GR

Σελίδες αποτελεσμάτων: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>

|More