Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Νέα-Εκδηλώσεις   Νέα Έρευνας και Καινοτομίας  English version   
 
3ος Διαγωνισμός "i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία" της Εθνικής Τράπεζας

29/08/2012

Τον 3ο Διαγωνισμό "i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία" ανακοίνωσε πρόσφατα η Εθνική Τράπεζα, με στόχο την επιβράβευση πρωτότυπων ιδεών που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες και οδηγούν σε νέες εφαρμογές, προϊόντα και υπηρεσίες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους, έως τις 10 Οκτωβρίου, στα θεματικά πεδία: Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα, Περιβάλλον και Τεχνολογία και Πολιτισμός και Τεχνολογία.

Στόχος του διαγωνισμού είναι να αναδείξει πρωτότυπες ιδέες για την ανάπτυξη πρωτοπόρων συστημάτων/εφαρμογών βασισμένων σε νέες τεχνολογίες, την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον σχεδιασμό προϊόντων/υπηρεσιών, την εξάπλωση της χρήσης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και, γενικότερα, την προώθηση της καινοτομίας στην Ελλάδα.

Οι τέσσερεις πρώτες ιδέες που θα διακριθούν θα λάβουν τα ποσά των 20.000, 10.000, 6.000 και 4.000 ευρώ αντίστοιχα, κατόπιν αξιολόγησης από καθηγητές Πανεπιστημίου και στελέχη της Εθνικής Τράπεζας. Πέρα από τη διαγωνιστική φάση, η Εθνική Τράπεζα υποστηρίζει τις επιλεγμένες προτάσεις με ποικίλες ενέργειες, όπως χρηματοδότηση πιλοτικών εφαρμογών, συνδρομή στην προσπάθεια εύρεσης επενδυτών, εκπαίδευση φοιτητών, κ.λπ.

Αναλυτικές πληροφορίες για τον διαγωνισμό διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Εθνικής Τράπεζας:
http://www.nbg.gr/ibank/innovation/

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνική Τράπεζα

 
3ος Διαγωνισμός i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία
Οι νικητές του 2ου Διαγωνισμού i-bank στο "Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία"
|More