12/01/2016: Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις ΕΙΕ "Β' Κύκλος: Χημεία και Βιομηχανία, μια ιστορική σχέση με ευοίωνο μέλλον"
18/01/2016: Συνέδριο "HiPEAC conference 2016"
19/01/2016: Ενημερωτική εκδήλωση "Information Session on the SSH Opportunities in the Societal Challenges of H2020"