Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Νέα-Εκδηλώσεις   Νέα Έρευνας και Καινοτομίας  English version   
 
Συμμετέχετε στις έρευνες του MedOANet για την Ανοικτή Πρόσβαση

26/04/2012

Στο πλαίσιο του MedOANet (Mediterranean Open Access Network) ευρωπαϊκό έργο με συντονιστή το ΕΚΤ για την προώθηση των πολιτικών και πρακτικών Ανοικτής Πρόσβασης στις χώρες της Μεσογείου, σχεδιάστηκε σειρά ερωτηματολογίων που θα συμβάλει στη χαρτογράφηση του οικοσυστήματος της Ανοικτής Πρόσβασης στη γνώση, στη Μεσογειακή Ευρώπη.

Σε αυτό το στάδιο, το MedOANet επιχειρεί να εντοπίσει και να χαρτογραφήσει τις πολιτικές που σήμερα εφαρμόζονται για την Ανοικτή Πρόσβαση στις έξι Μεσογειακές χώρες (Ελλάδα, Τουρκία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία), με στόχο να συντονίσει τις υπάρχουσες στρατηγικές και να διευρύνει μελλοντικά τις δομές αυτές με νέες πρωτοβουλίες.

Οι τρεις πρώτες έρευνες απευθύνονται σε φορείς όπως: ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, βιβλιοθήκες, φορείς χρηματοδότησης της έρευνας, επιστημονικούς εκδότες ακαδημαϊκού και ερευνητικού περιεχομένου.

Εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι από τις έξι χώρες καλούνται να καταθέσουν τις εμπειρίες τους και στοιχεία που συνεισφέρουν στην σύνθεση μίας ολοκληρωμένης εικόνας για την εφαρμογή της Ανοικτής Πρόσβασης στη Μεσόγειο. Μέχρι τις 10 Ιουνίου οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να συμμετέχουν συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια:

Ερευνητικοί φορείς: Πατήστε εδώ εδώ για να μεταφερθείτε στο ερωτηματολόγιο

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε φορείς που διαχειρίζονται αποθετήρια (π.χ. βιβλιοθήκες) ή φορείς που διεξάγουν έρευνα (π.χ. ερευνητικά κέντρα, επιστημονικοί φορείς) και έχει ως στόχο τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές ανοικτής πρόσβασης και αποθετηρίων που ακολουθεί κάθε οργανισμός.

Φορείς Χρηματοδότησης της έρευνας: Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στο ερωτηματολόγιο

Ερωτηματολόγιο ειδικά σχεδιασμένο για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις πολιτικές Ανοικτής Πρόσβασης που ακολουθούν οι φορείς χρηματοδότησης της έρευνας.

Εκδότες ακαδημαϊκού και ερευνητικού περιεχομένου: Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στο ερωτηματολόγιο

Ερωτηματολόγιο ειδικά σχεδιασμένο για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις πολιτικές Ανοικτής Πρόσβασης που ακολουθούν οι εκδότες ακαδημαϊκού και ερευνητικού περιεχομένου.

Το έργο MedOANet αποτελεί πρωτοβουλία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, ως εγκατάστασης εθνικής χρήσης για τη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφορικών στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Οι δράσεις του MedOANet πλαισιώνουν το ρόλο του ΕΚΤ και τις υπόλοιπες αναπτυξιακές δράσεις του οργανισμού για την ενίσχυση της πολιτικής της Ανοικτής Πρόσβασης.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο MedOANet θα βρείτε στον δικτυακό τόπο http://www.medoanet.eu..

Η συμμετοχή στις παραπάνω έρευνες αποτελεί σημαντική συνεισφορά στη συλλογή στοιχείων για την Ανοικτή Πρόσβαση στη Μεσόγειο.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

 
MedOANet
Openaccess.gr
Ερευνητικά Κέντρα: Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στο ερωτηματολόγιο
Χρηματοδότες για την Έρευνα: Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στο ερωτηματολόγιο
Ακαδημαϊκοί εκδότες: Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στο ερωτηματολόγιο
|More