Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Νέα-Εκδηλώσεις   Νέα Έρευνας και Καινοτομίας  English version   
 
Pooling4Clusters: Πλατφόρμα για την ανάπτυξη εθνικών και περιφερειακών clusters

13/01/2012

Πλατφόρμα με καλές πρακτικές για τη δημιουργία εθνικών και περιφερειακών συνεργατικών σχηματισμών (clusters) αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου "Best shared services for regional cluster initiative needs-Pooling4Clusters", στο οποίο συμμετέχει η ελληνική πρωτοβουλία το Corallia Clusters Initiative. Το έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG-IVC, στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των περιφερειακών πολιτικών σε θέματα καινοτομίας και οικονομίας της γνώσης.

Στο έργο συμμετέχουν οργανισμοί από το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Σλοβενία, την Εσθονία, τη Γερμανία, τη Μάλτα και την Ελλάδα. Οι δράσεις απευθύνονται σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και αναπτυξιακούς οργανισμούς και υποστηρίζουν εθνικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες για τη συγκρότηση clusters. Στον δικτυακό τόπο του έργου περιλαμβάνονται νέα και εκδηλώσεις για συνεργατικούς σχηματισμούς, μελέτες, εκθέσεις καλών πρακτικών, newsletters, κ.λπ.

Το Pooling4Clusters ανταποκρίνεται σε προτεραιότητες της ΕΕ, όπως η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε στοχευμένες θεματικές περιοχές, η προώθηση της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, η τόνωση των περιφερειών με βάση την καινοτομία και η ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο: www.pooling4clusters.eu.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Corallia Cluster Initiative

 
Pooling4Clusters
Corallia Cluster Initiative
|More