Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Έρευνα στην Ευρώπη  English version   
 

Asia IT&C

Το πρόγραμμα Asia IT&C (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών για τη διασύνδεση των χωρών της Ασίας με τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ξεκίνησε στο τέλος του 1999 και είχε διάρκεια πέντε ετών.

Σκοπός του προγράμματος ήταν η υποστήριξη, προώθηση και ενδυνάμωση των συνεργασιών στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνιών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και δεκαοκτώ κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και στη σύνδεση Ασίας και Ευρώπης όσον αφορά συμβατές λύσεις και πρότυπα για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (IT&C).

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) λειτούργησε ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Asia IT&C και παρείχει υπηρεσίες πληροφόρησης και υποστήριξης στους ελληνικούς φορείς (ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, δημόσιος τομέας) για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

 
Asia IT&C (EKT)
|More